Medlemmer

De fleste deltakerne i forskningsgruppa har sin tilhørighet på Institutt for samfunnsvitenskap (ISV), men også andre fagmiljø er representert, som  Institutt for reiseliv og nordlige studierKvinnforsk og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ved UiT, Arkitektur og designhøyskolen i Oslo (AHO) og Scott Polar Institute, Cambridge. Gruppeleder er Anniken Førde.

Førde, Anniken

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Torill Nyseth

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777644372
+47 97183090

Marit Aure

Professor sosiologi, kjønnstudier ISV
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777645622
0047 41240034

Camilla Brattland

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777646909
91802188

Cabrera, Astrid Maria

Stipendiat
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Espiritu, Aileen Aseron

Forsker
Barentsinstituttet
Campus Kirkenes

Kirkenes
+4778450556

Gerrard, Siri

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Campus Tromsø


Granberg, Maiken Skjørestad

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Brynhild Granås

Førsteamanuensis
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Greve, Anniken

Professor allmenn litteraturvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777646195
+4748096276

Willy Guneriussen

Professor Dr.philos., Emeritus sosiologi, Redaktør Sosiologisk Tidsskrift
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Magnussen, Ida Elise

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Gry Paulgaard

Pedagogikk - samfunnsvitenskapelig og kulturfaglig orientering
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777646615
99223577

Røsbø, June Anthonsen

Idrettshøgskolen
Campus Alta


Skavhaug, Inga Marie Osestad

Stipendiat
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Alta


Svensson, Gaute

Forsker
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Uzawa, Kanako

Stipendiat i samfunnsvitenskap
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Valestrand, Halldis

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Viken, Arvid

Professor, reiseliv
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta

+4777645617
90089889

Eksterne medlemmer: