Medlemmer

Medlemmene i forskergruppen kommer fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS). Gruppeleder er Eli Moksnes Furu.

Eli Moksnes Furu

Dosent i pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Tom Tiller

Emeritus professor pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Moldenæs, Turid

Professor i organisasjon og ledelse og PhD-koordinator Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Kjell Arne Røvik

Professor, statsvitenskap
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Siw Skrøvset

Dosent og merittert underviser. Leder for ProTed, senter for fremragende lærerutdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660506
41273323

Torbjørn Lund

Aksjonsforskning/skoleutvikling/pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

MV.110 F 216
+4777644743

Else Stjernstrøm

Dosent utdanningsledelse
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777645518
+47 95131594

Lars Aage Rotvold

Prodekan utdanning
Fakultetsledelsen ved HSL-fak
Campus Tromsø


Karin Rørnes

Dosent profesjonsfaget (pedagogikk)
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Rachel Elise Jakhelln

Professor i pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660419
+47 93853176

Andreassen, Svein-Erik

Læreplananalyse, aksjonslæring
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777646878
+47 986 61521