Medlemmer

Bjørn Odvar Eriksen

Professor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Solbu, Marit Dahl

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Rinaldo, Christine Hanssen

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Rumpsfeld, Markus Thomas

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Melsom, Toralf

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Svetlana Zykova

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Jenssen, Trond Geir

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Neoma Tove Boardman

Førsteamanuensis
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

MH L7.221 B
+4777644681

Dmitri Svistounov

Post doktor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Inger Therese T. Enoksen

Ph.d.-student
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Assosierte medlemmer/samarbeidspartnere

Inger Njølstad

Funksjon: professor I, Institutt for Samfunnsmedisin
Tlf: 77 645 351
E-post: inger.njolstad@uit.no

Kirsti Ytrehus

Funksjon: professor I
Tlf: 77 644 781
E-post: kirsti.ytrehus@uit.no

Maja Lisa Lochen

Funksjon: overlege hjertemed. seksjon / professor I
Tlf: 77 644 840
E-post: maja-lisa.lochen@uit.no

Svein Kolseth

Funksjon: professor I

Anders Hartmann

Funksjon: professor II

Finn P Reinholt

Funksjon: professor I