Medlemmer

Mollnes, Tom Eirik

Professor II ved IKM, tilknyttet stilling som avdelingsoverlege ved Diagnostisk Klinikk, Nordlandssykehuset, Bodø.
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+4790630015

Erik Waage Nielsen

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Lappegård, Knut Tore

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Brekke, Ole-Lars

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Hovland, Anders

Førsteamanuesis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Fagerli, Ingebjørg

PhD student
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Corinna Lau    

Funksjon: Forsker    
Enhet: Forskningslaboratoriet   
E-post: corinna.lau@nlsh.no

Bård Ove Karlsen  

Funksjon: Postdoktor    
Enhet: Forskningslaboratoriet   
E-post: bard.ove.karlsen@nlsh.no

Stig Nymo    

Funksjon: PhD-student
Enhet: Forskningslaboratoriet
E-post: stig.nymo@gmail.com

Torunn Nestvold

Funksjon: PhD-student / Overlege/kirurgi
E-post: Torunn.Kristin.Nestvold@nlsh.no

Ingebjørg Fagerli

Funksjon: PhD-student / Overlege/pediatri    
E-post: Ingebjorg.Fagerli@nlsh.no

Tonje Hansen

Funksjon: PhD-student / Ass.lege/pediatri
E-post: tonje.elisabeth.hansen@nlsh.no

Bjørg Evjenth

Funksjon: PhD-student / Ass.lege/pediatri
E-post: bjorg.evjenth@nlsh.no

Hilde Fure

Funksjon: Cand. scient./bioingeniør
Enhet: Leder, Forskningslaboratoriet    
E-post: Hilde.Fure@nlsh.no

Grethe Bergseth

Funksjon: Cand. mag./bioingenør
Enhet: Forskningslaboratoriet    
E-post: grethe.bergseth@nlsh.no

Dorte Christiansen

Funksjon: Bioingeniør
Enhet: Forskningslaboratoriet    
E-post: Dorte.Christiansen@nlsh.no

Judith K. Ludviksen

Funksjon: Bioingeniør
Enhet: Forskningslaboratoriet    
E-post: judith.ludviksen@nlsh.no

Anne Landsem

Funksjon: Bioingeniør

Enhet: Forskningslaboratoriet  

E-post: anne.landsem@nlsh.no

Espen W. Skjeflo

Funksjon: Forskerlinjestudent

E-post: espenwskjeflo@gmail.com

De vitenskapelige ansatte har alle sine hovedstillinger ved Nordlandssykehuset med bistillinger ved Universitetet i Tromsø. Bioingeniørene arbeider fulltid med forskning direkte knyttet til temaet for gruppen.