Medlemmer

Mathiesen, Ellisiv B

Professor i nevrologi. Leder for forskningsgruppa Hjerne og sirkulasjon
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Ingebrigtsen, Tor

Professor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Therese von Hanno

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

906 59 908

Johnsen, Stein Harald

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Kjell Arne Arntzen

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Steffensen, Linn Hofsøy

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Marit Herder

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Isaksen, Jørgen Gjernes

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Müller, Kay

Førsteamanuensis
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Solberg, Tore

Amanuensis
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Kloster, Roar

Universitetslektor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Terje Christoffersen

Stipendiat
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Carlsson, Maria

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Eltoft, Agnethe

Stipendiat
Insitutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

agnethe.eltoft@unn.no

Skodvin, Torbjørn Øygard

Forskerlinjestudent
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

torbjorn.skodvin@gmail.com

Hansen, Lisa Gullhav

Forskerlinjestudent
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

lisa_gh@hotmail.com