Ugo Lionel Moens

Professor
Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø


Baldur Sveinbjørnsson

Professor
Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø

+4777644682
413 44682

Bjarne Østerud

Professor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Rekdal, Øystein

Professor
Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø


Dag-Hugo Coucheron

Førsteamanuensis
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Ludvigsen, Maria A.

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø


Gianina Dumitriu

Overingeniør
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Tümmler, Conny

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø

+4777644462

Nannan Yang

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Kashif Rasheed

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø


Konstantinell, Aelita Gloria Virginia

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

776 446 58 /936 303 04