Members

Rune Knudsen

Professor Freshwater Ecology
Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777646037
+47 97165424

Per-Arne Amundsen

Professor i ferskvannsøkologi
Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777644539
91833497

Kristoffersen, Roar

Førsteamanuensis. Ferskvannsøkologi/parasittologi
Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

+4777645111
95208950

Audun Rikardsen

Professor
Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Thorstad, Eva Bonsak

Professor II
Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Primicerio, Raul

Førsteamanuensis
Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Henriksen, Eirik Haugstvedt

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Lisa Elena Kettemer

Stipendiat
Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Karin Strand Johannessen

Overingeniør
Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Cesilie Bye

Avdelingsingeniør
Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Associated researchers/post docs:

Andre Frainer

Javier Sanchez-Hernandez

Master students:

Renee van Dorst

Martin Rognli

Mari Kjellman

Eirik Emil Bygdenes

Kristine Marit Schrøder Elvik

Pierre Fagard

Anne Cathrine Flaten

Elina Nystedt