Terje Johansen

Professor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Åsa Birna Birgisdottir

Førsteamanuensis II, Kardiovaskulær forskningsgruppe IKM
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Gry Evjen

Molekylær kreftforskningsgruppe, IMB
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Trond Lamark

Forsker
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777646833
40634594

Olsvik, Hallvard Lauritz

Postdoktor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Eva Sjøttem

Professor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777646425
91556342

Steingrim Svenning

Stipendiat
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Aud Karin Øvervatn

Avdelingsingeniør
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Abudu, Yakubu Princely

Postdoktor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Shrestha, Birendra Kumar

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Katrine Stange Overå

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Bhujabal, Zambarlal

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø