Pedersen, Jussi Erik

Førsteamanuensis
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Stig Harald Solheim

Professor
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

TEO-H4 4.509
+4777645995
92247060

Marius Storvik

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

+4777646585
91829777

Magne Frostad

Professor
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Johan Aulstad

Professor
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

TEO-H4
+4777646362

Elise Johansen

Førsteamanuensis
Norsk senter for havrett
Campus Tromsø


Markus Hoel Lie

Professor
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

+4777645293
90629851

Wigum, Tor Aamodt

Universitetslektor
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Eidissen, Stig

Juridisk seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

+4777620868
992 64 876

Svein Kristian Arntzen

Professor
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Elvevold, Lisa Mattea

Stipendiat
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Christina Jensen

Stipendiat
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

+4777644893
99115042

Jorun I. Rui

Førsteamanuensis, avdelingsleder for 4. avdeling
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Skoghøy, Jens Edvin A

Dr. juris
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø