Oro-Maxillofacial Health and Epidemiology

Denne forskningsgruppen har som mål å støtte forskning om oro-maxillofacial helse- og epidemiologi.

Oro-Maxillofacial regionen omfatter hodet, nakken, ansiktet, kjever og munn. Flere sykdommer i denne regionen har høy prevalens og reduserer livskvaliteten. Epidemiologi er studien og analysen av mønstre, årsaker og effekter av helse- og sykdomstilstander i definerte populasjoner. Epidemiologi er hjørnesteinen i folkehelsen, og påvirker politiske beslutninger og endringer i bevisbasert praksis ved å identifisere risikofaktorer for sykdom og mål for forebyggende helsetjenester.

Våre fokuser, visjoner, verdier og overordnede mål er identiske med fakultets strategiplan for 2014-2020. Forskning av høy kvalitet er nødvendig for å muliggjøre høy kvalitet på teoretisk og klinisk undervisning, som også vil forbedre befolkningens helsetjenester. Etableringen av godt lederskap og ansvaret for de akademiske medarbeiderne er grunnlaget for produktivitet, effektivitet og godt arbeidsmiljø.

Forskningsgruppen søker aktive medlemmer og samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. Doktorgrads- og masterstudenter er velkomne til å ta kontakt. 

Institutt for klinisk odontologi

Forskningsgruppeleder:
Førsteamanuensis
Jukka Leinonen