Oro-Maxillofacial Health and Epidemiology

Denne forskningsgruppen har som mål å støtte forskning om oral helse og epidemiologi.

Oro-Maxillofacial helse består av kariologi, ortodonti, pediatrisk odontologi (pedodontikk), oral og maxillofacial kirurgi. Epidemiologi er læren om befolkningshelse, sykdommers forløp, årsak og konsekvens, utbredelse og demografi. Hovedmålet for epidemiologisk forskning er å finne årsakssammenhenger, identifisere risikofaktorer for sykdomer og iverksette forebyggende helsetjenester.

Våre fokuser, visjoner, verdier og overordnede mål er identiske med fakultetets strategiplan 2014-2020. Kvalitetsforskning er nødvendig for å muliggjøre høy kvalitet på teoretisk og klinisk undervisning, som også vil forbedre befolkningens muntlige helsetjenester. Etableringen av et godt lederskap og ansvaret for de overordnede akademiske medarbeiderne mot juniorpersonalet er grunnlaget for produktivitet, effektivitet og godt arbeidsmiljø.UiT er det nordligste universitetet i verden. Fakultetet for helsefag og Institutt for klinisk odontologi har et stort antall doktorgradsstudenter, og gode teoretiske kurs er som er tilgjengelige for studentene . Universitetet har prioritert medisinsk forskning og samfunnsmedisin i sin langsiktige forskningsstrategi. Muntlig helseforskning bør integreres i generell helseforskning, og et godt samarbeid med Institutt for samfunnsmedisin er avgjørende for forskningenes framgang i denne gruppen.

Institutt for klinisk odontologi

Forskningsgruppeleder:

Professor Eino Honkala

Skip to main content