Oro-Maxillofacial Health and Epidemiology

Denne forskningsgruppen har som mål å støtte forskning om oral helse og epidemiologi.

Oro-Maxillofacial helse består av kariologi, ortodonti, oral og maxillofacial kirurgi og pediatrisk odontologi (pedodontikk). Epidemiologi er studiet av helsetilstand og sykdomsutbredelse i en befolkning, samt studiet av årsaker til sykdom og død. Et hovedmål for epidemiologisk forskning er å finne årsakssammenhenger, og identifisere risikofaktorer for sykdom og mål for forebyggende helsetjenester

Våre fokuser, visjoner, verdier og overordnede mål er identiske med fakultetets strategiplan 2014-2020. Kvalitetsforskning er nødvendig for å muliggjøre høy kvalitet på teoretisk og klinisk undervisning, som også vil forbedre befolkningens muntlige helsetjenester. Etableringen av et godt lederskap og ansvaret for de overordnede akademiske medarbeiderne mot juniorpersonalet er grunnlaget for produktivitet, effektivitet og godt arbeidsmiljø.UiT er det nordligste universitetet i verden. Fakultetet for helsefag og Institutt for klinisk odontologi har et stort antall doktorgradsstudenter, og gode teoretiske kurs er som er tilgjengelige for studentene . Universitetet har prioritert medisinsk forskning og samfunnsmedisin i sin langsiktige forskningsstrategi. Muntlig helseforskning bør integreres i generell helseforskning, og et godt samarbeid med Institutt for samfunnsmedisin er avgjørende for forskningenes framgang i denne gruppen.