Forskningsnettverk for flyktninghelse

Kunnskap for styrket flyktninghelse gjennom dialog mellom helsearbeidere, flyktninger og akademia.

Vårt mål er å...

  • koordinere studentoppgaver som handler om flyktninghelse

  • skape møteplass for forskere, studenter, helsefagarbeider og mennesker med flyktningbakgrunn 

  • formidle kunnskap om flyktninghelse 

 

Kontakt oss

Ta kontakt med Johanna Laue eller Torsten Risør hvis du vil vite mer om nettverket, har lyst å bli medlem, eller selv har en forskningside!