Ressursgruppe utdanning (RGU)

Ressursgruppe utdanning er en faglig ressurs for vitenskapelig tilsatte ved Handelshøgskolen med hovedvekt på proaktiv og rådgivende aktivitet.

RGU skal skaffe og formidle kunnskap om nye former for undervisning

RGU skal ta initiativ til opplæring i ny undervisningsteknologi

RGU skal ha et særlig fokus på muligheter og utfordringer som flere campus gir.

RGU kan lage høringsuttalelser for instituttleder.

 

RGU skal ha medlemmer fra alle fire campuser.

RGU skal stimulere til etablering av fou-grupper innenfor utdanning/undervisning på alle campuser.

 

Sentrale fokusområder fremover:

Undervisning på et flercampusuniversitet (vi har betydelig erfaring men begrenset dokumentasjon)

Involvering av studenter i faglig-sosialt arbeid.

Tilknyttet Handelshøgskolen

Kontakt:

Telefon: 770 58235
E-post: Ketil Hanssen

Postadresse:

Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet
Postboks 1621 
9509 Alta

Besøksadresse:

Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet
Follumsvei 39
9510 Alta

Skip to main content