Biomaterialer i odontologi og medisin

Forskningsgruppen er tverrfaglig med kompetanses innen odontologi, biomaterialer, kariologi, analytisk kjemi, fysikalsk kjemi, polymer kjemi , tokskologi, cellebiologi og standardisering.

Les mer om forskningsgruppen på våre engelske sider under fanevalg