Kognitiv psykologi

Forskningsgruppen driver prosjekter innenfor ulike sider av kognitiv psykologi, med spesiell vekt på samspillet mellom kognisjon, motivasjon og handling:

  • beslutnignstaking
  • Forståelse av kompleks informasjon i viktige helsevalg
  • Kontrafaktisk tenkning
  • Læring, både grunnforskning og anvendt
  • Evaluering og læringskvalitet
  • Prokrastinering
  • Metakognisjon

Medlemmer av gruppen er

Tove Dahl, professor

Research interests: Interest; Cognitive and situated perspectives on learning; Language; Peace education; Learning and assessment; Life (and sleep) in the High North; Tourist experience

Frode Svartdal, professor
forskningsgruppeleder / head of group

Research interests: Learning; Extinction; Cognitive and verbal control; Avoidance; Social competence training; Evaluation; Counterfactual thinking; Procrastination
Rannveig Grøm Sæle, førsteamanuensis /associate professor

Research interests: Ung vilje, frafall i videregående skole; the role of academic self-regulation and executive functions for achievement in higher education

Gerit Pfuhl, førsteamanuensis / associate professor

Research interests: Decision making under uncertainty, Rationality, Bayesian brain, predictive coding, integration of information, and neural representation
Jens Andreas Terum, Assistant Professor 

Research interests: Counterfactual thinking; Decision making


Connie Villemo Nilsen, stipendiat / PhD student (2013-)

Research interests: Understanding of health information


Kent Nordby, stipendiat / PhD student

Research interests: Procrastination


Torstein Låg, (assosiert medlem)

Research interests: #


Jon-Andrë Dalbakk, (assosiert medlem)

Research interests: #


Elisabeth Norman, Professor II

Research interests: Implisitt vs. eksplisitt læring; Metakognisjon; Intuisjon; Bevissthet