Forskningsgruppen Ibsen

Ibsenforskningen er et stort, internasjonalt felt.

Forskningsgruppen Ibsen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø, har gjennom sin tverrfaglige og nordlige forankring ved UiT som mål å bidra til å styrke den nasjonale og internasjonale forskningen på Ibsens forfatterskap.

Forskningsgruppen samarbeider både med store internasjonale aktører som Senter for Ibsenstudier ved Universitetet i Oslo og The International Ibsen Committee, og med lokale institusjoner som Hålogaland Teater i Tromsø.

Leder for forskningsgruppen er Lisbeth Pettersen Wærp.

Forskningsgruppen Ibsen er ei forskingsgruppe ved HSL-fakultetet.