Molekylær inflammasjon (MIRG - IKM)

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe inklusiv revmatologi

Forskningsaktiviteter inkluderer både kliniske studier og translasjonsforskning.
Gruppens kliniske randomiserte studier har fått internasjonal annerkjennelse. Translasjonsforskningen inkluderer identifisering av nye biomarkører knyttet til muskuloskjeletale sykdommer, inflammasjon og autoimmunitet i RA, SLE.


Du finner utfyllende informasjon på forskningsgruppas engelske nettsider