Hematologisk forskningsgruppe (HERG)

HERGs hovedmål er å identifisere nye risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom, med spesielt fokus på venøs trombose. Gruppa jobber med å avdekke bakenforliggende patofysiologiske mekanismer, med særlig fokus på hvordan arvelige og miljømessige faktorer, og samspillet mellom disse, påvirker risikoen for Venøs tromboembolisme (VTE).

Oppdaterte nettsider finner du her: www.uit.no/forskning/trec

 

Tilknyttet Institutt for klinisk medisin

 

Kontakt

Epost: