Gynekologisk onkologi

Forskningsgruppen representerer en videreføring av et samarbeid som har pågått de siste 10 årene og fokuserer på translasjonsforskning innenfor gynekologisk onkologi og patologi.

Gruppen ledes av professor Anne Ørbo som har klinisk og laboratoriemessig bakgrunn (er spesialist i gynekologi og fødselshjelp i og patologi og har klinisk erfaring innen gynekologisk onkologi). Det foregår et tett samarbeid med gynekologisk onkologisk avdeling på UNN.