Raskt bentap er forbundet med høyere dødelighet hos menn

Av forsker Annette Vogt Hauger, 03.07.2020 14:10

Menn med normal bentetthet som opplever et raskt bentap har større risiko for å dø tidlig.

Både kvinner og menn opplever nedgang i bentetthet (bentap) i forbindelse med aldring, men hos noen skjer nedgangen raskere enn hos andre. Vi undersøkte om raskere bentap var forbundet med høyere dødelighet.

Forsker Annette Vogt Hauger
Forsker Annette Vogt Hauger har ved hjelp av Tromsøundersøkelsen undersøkt om raskere bentap var forbundet med høyere dødelighet. Foto: privat

Hva er benskjørhet?

Benskjørhet, eller osteoporose, er en utbredt tilstand i befolkningen over 50 år og vanligere hos kvinner enn hos menn. Når målt bentetthet går under et gitt nivå, omtales dette som osteoporose. Forstadiet til osteoporose omtales ofte som osteopeni, et begrep som hovedsakelig benyttes i forskning. I en tidligere studie med utgangspunkt i Tromsøundersøkelsen fant vi en tydelig sammenheng mellom osteoporose i underarm og økt dødelighet, uavhengig av blant annet alder, brudd og andre sykdommer. Er det slik at de som mister benvev raskt har en dårligere prognose enn resten?

Dette undersøkte vi

Vi så på bentetthetsmålinger fra underarm hos kvinner etter overgangsalder og menn over 50 år som deltok i både Tromsø 4 (1994-95) og Tromsø 5 (2001-02). Her analyserte vi sammenhengen mellom tre kategorier for endring i bentetthet (1: uendret, 2: 2-4% bentap, 3: mer enn 4% bentap) mellom undersøkelsene og dødelighet i de påfølgende 17 årene etter Tromsø 5.

Kun sammenheng hos de med normal bentetthet i utgangspunktet

Overraskende nok fant vi ingen sammenheng mellom bentap og dødelighet hos kvinner eller menn som allerede hadde lav bentetthet i form av osteopeni eller osteoporose.

Blant menn som hadde normal bentetthet fant vi derimot en 50% høyere dødelighet hos de som mistet mer enn 4% bentetthet over 7 år sammenlignet med de med uendret bentetthet som hadde lavest dødelighet i denne gruppen.

Hos kvinner med normal bentetthet så vi tendenser til det samme, men ikke i like stor grad. Det så også ut til at kvinnene som opplevde et bentap på mellom 2 og 4% hadde lavest dødelighet i denne gruppen, ikke de med uendret bentetthet slik vi fant hos menn.

Sammenheng mellom endring i bentetthet og dødelighet
Figur 1. Sammenheng mellom endring i bentetthet og dødelighet hos kvinner og menn med normal (rød, striplet linje) og lav (blå, heltrukket linje) bentetthet. Tydelig sammenheng mellom høyere bentap og høyere dødelighet hos menn med normal bentetthet som utgangspunkt.

Hva skyldes denne forskjellen mellom kvinner og menn?

I løpet av, og i de første årene etter overgangsalder, vil kvinner vanligvis oppleve et større bentap som følge av nedsatt produksjon av hormonet østrogen. Dette er hovedårsaken til at osteoporose er mer utbredt blant kvinner enn blant menn. Selv om våre analyser var justert for alder og år siden overgangsalder kan det større, naturlige bentapet hos kvinner være noe av årsaken til at kvinnene med et moderat bentap hadde lavere dødelighet i vår studie.

Hvorfor så vi ingen sammenheng hos de med lav bentetthet?

De som i utgangspunktet har lav bentetthet, har en høyere dødelighet enn de med normal bentetthet. At ytterligere bentap ikke påvirket dødeligheten i denne gruppen kan skyldes at effekten av raskt bentap var forholdsmessig lav i en gruppe der dødeligheten allerede er høyere og dermed ikke gjorde utslag i våre analyser.


Skriv en kommentar