Arctic blue polygon pattern

Retningslinjer

Universitetsstyret ved UiT vedtok 9. mars 2017 «Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT ». Dette er prinsipper som gjelder for alle ansatte, inkludert ph.d.-studenter, og gjelder alle prosjekter startet etter 1. september 2017.

Formålet med retningslinjene er:

"Å avklare ansvar og gi veiledning om hvordan institusjonen og ansatte skal forvalte, dele og bevare forskningsdata i tråd med institusjonens administrative, finansielle og forskningsetiske retningslinjer." - Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT.

Prinsippene skal ikke være en administrativ byrde, men et ledd i god forskningspraksis.

Viktige punkt
  • UiT har som hovedregel eierskap til alle forskningsdata genererte av ansatte ved UiT.
  • Alle prosjekter der handtering av forskningsdata er relevant, skal ha en datahåndteringsplan.
  • Forskningsdata skal lagres og arkiveres i UiT-godkjente systemer.
  • Forskningsdata skal gjøres åpent tilgjengelige, så framt det ikke er juridiske, etiske, sikkerhetsrelaterte eller kommersielle grunner til ikke å gjøre det.
  • Rettigheter til bruk og/eller publisering av forskningsdata skal ikke overdras til kommersielle aktører uten at UiT beholder rettighetene til å gjøre dataene åpent tilgjengelige for gjenbruk.
  • UiT skal tilby støttetjenester som dekke hele livssyklussen for forskningsdatahåndtering, dvs støttetjenester for:

Dersom du ønsker å lære mer om UiT sine prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata, arrangeres det hvert semester et webinar om temaet. På kurssiden vil du også finne powerpointpresentasjoner med mer informasjon.

Sist endret: 06.09.2021, endret av: Noortje Dijkstra