Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

UiT deltar i flere Sentre for forskningsdrevet innovasjon.

 Guttorm Guttormsgaards labyrint, detlaj

CIRFA (2015-) - Centre for integrated remote sensing and forecasting for arctic operations

Les mer på CIRFAs hjemmesider

Les mer om CIRFA på NORD24

MabCent (2007-2015) - Centre on Marine Bioactives and Drug Discovery 

I Arktis skaper kombinasjonen av lave temperaturer og andre særegne forhold et helt spesielt marint miljø hvor evolusjonen har brakt mye av livet i andre retninger enn ellers. Mange organismer har utviklet unike egenskaper, noe som igjen åpner muligheten for å finne bioaktive stoffer med virkninger som blant annet kan hjelpe oss i kampen mot sykdommer. MabCent skal jakte på bioaktive stoffer fra disse organismene.

Les mer på MabCents hjemmesider
Les mer om Bioprospektering på arktisk havbunn i Bladet Forskning
 

TTL - Tromsø Telemedicine Laboratory
Senteret skal etablere et tverrfaglig forskningsmiljø innen telemedisin og e-helse for nye produkter og tjenester for behandling av kroniske sykdommer og aldrings- og livsstilssykdommer.

Les mer på TTLs hjemmesider
Les mer om Telemedisinere vil møte eldrebølgen i Bladet Forskning
 

iAD - Information Access Disruptions
Den store utfordringen for neste generasjons søkeverktøy ligger i å gjøre søk store komplekse datamengder så relevant som mulig for brukerne. Information Access Disruptions (iAd) vil utvikle en mer "intelligent" søketeknologi som forstår brukerens søkevaner og nettpreferanser.

Les mer på iADs hjemmesider
Les mer om Skal finne nåla i høystakken i Bladet Forskning
 


Norges forskningsråd initierte i 2005 etableringen av Sentre for forskningsdrevet i innovasjon (SFI) for å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Mer informasjon om SFI-ordninga og alle SFI-sentrene på Forskningsrådets hjemmesider.
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 14.10.2015 15:59

 

Lenke:
Forskningssentre ved UiT

 

[Loading...]