Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Publikasjoner

Fredrik Fagertun følger opp debatten om Marte Michelets omdiskuterte bok Hva visste hjemmefronten?: Holocaust i Norge: varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet med en kronikk i avisa Nordlys 17. januar 2019. I kronikken understrekker han at kilder må brukes forsiktig og påpeker viktigheten å ta opp og skape debatt om tabuiserte, føllsomme og ubehagelige temaer.

«Grunnlovens største prøve. Rettsoppgjøret etter 1945»
Baard Herman Borge som er tilknyttet  forskningsprosjektet "Den andre verdenskrigen i nord" er medforfatter av den nylig utgitte boka: «Grunnlovens største prøve. Rettsoppgjøret etter 1945» (Scandinavian Academic Press, 2018). Boka ble presentert ved UIT den 10. desember 2018.


Wehrmacht i Norge

Hvor mange tyskere var det i Norge under krigen? For første gang har vi fått gode tall og en samlet fremstilling i rapporten Wehrmacht i Norge utarbeidet av  Kjetil Korsnes og Olve Dybvig. De har undersøkt et stort kildemateriale fra den tyske overkommandoen i Norge.  Rapporten viser hovedtrekkene i utviklingen av antallet tysk personell i Norge fra april 1940 til mai 1945. Tysk personell er her inndelt i fire store grupper: hær, marine, luftforsvar og Sonstige (annet personell). I tillegg er det også tall på gruppen av krigsfangere.  Arbeidet med rapporten  ble støttet av krigsprosjektene ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi og Narviksentret 


Tom Kristiansen bidrar med artikkelen "Sjøforsvarets rolle hjemme og ute gjennom 200 år" i boka  Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år (Sjøkrigsskolen 1817-2017) utgitt av forlaget Bodoni. 


Marianne Neerland Soleim har skrevet om forholdene i  Norge og fangeleirene Berg og Bredtveit i det tredje bindet av The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945, vol. III Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany, utgitt av Indiana University Press
 

Kronikk: Den 12. mann – fra flukt til jakt

Fredrik Fagertun  skriver om Harald Zwarts film Den 12. mann i Nordnorsk debatt, den 28. februar 2018

 

Krigsforskning ved UiT gjennom 50 år

I et innlegg i Nordnorsk debatt 19. mai stiller Olav Sigurd Alstad noen konkrete spørsmål om hva som før 2016 har vært historikerne ved UiTs bidrag til forskning på okkupasjonshistorien i nord. Fredrik Fagertun har svart slik på disse spørsmålene i Nordnorsk debatt 26. mai 2020.
Ansvarlig for siden: Tom Kristiansen
Sist oppdatert: 07.06.2020 12:05

 


Forskningsgruppe:

«Fra nord­front til isfront»


Forskningsprosjekter

I en verden av total krig: Norge 1939-45

Den andre verdenskrigen i Nord


Historie ved UiT

[Loading...]