Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

DORA-erklæringen ved UiT

UiT signerte høsten 2016 DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment https://sfdora.org/read/). Kjernen i DORA-erklæringen er at det er kvaliteten på forskningsarbeider som skal vurderes framfor hvilken kanal de er publisert i. Dora-erklæringens prinsipper skal ligge til grunn for all forskningsevaluering ved UiT.

Fakta om DORA

San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA) ble offentliggjort i 2012 og anbefaler at vurdering av forskningsresultater ikke bør basere seg på hvilke tidsskrifter forskerne har publisert i, men på en kvalitetsmessig vurdering av innholdet i artiklene uavhengig av publiseringskanal.

Erklæringen er særlig negativ til bruken av Journal Impact Factor ved for eksempel ansettelser i vitenskapelige stillinger, opprykk og tildeling av forskningsmidler. DORA anbefaler også å vurdere et bredere spekter av resultater fra forskningen enn vitenskapelige artikler, blant annet datasett, software og innflytelse på policyutforming eller utvikling av praksis.

DORA retter seg mot forskningsfinansiører, forskningsutøvende institusjoner, enkeltforskere, vitenskapelige forlag og institusjoner som frambringer bibliometriske data om forskning. Per 07.05 2018 hadde 12 040 enkeltpersoner og 474 organisasjoner undertegnet DORA. Enkelte norske aktører har allerede signert, deriblant UiT, NTNU, NMBU og Havforskningsinstituttet.

Forskningsrådet signerte DORA våren 2018.

Ved å underskrive DORA-erklæringen har UiT sluttet seg til prinsippene og forpliktet seg til å følge dem opp i praksis. Fra høsten 2018 innarbeides DORA-prinsippene i UiTs rutiner for:

  1. Opptak, tilsetting og opprykk til stillinger
  2. Bedømmelse av doktorgrader
  3. Utlysninger og tildelinger av forskningsmidler

I tillegg gjennomgås dokumenter og retningslinjer for andre områder som bør  synliggjøre og ivareta DORA-prinsippene i UiTs organisasjon, slik som priser og krav til tildeling av FoU-termin.

UiT skal ved vurderinger av tilsetting eller opprykk til stillinger, ved opptak og bedømmelse av doktorgrad og ved tildeling av forskningsmidler legge vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Francisco Declaration on Research Assessment https://sfdora.org/read/

DORA-erklæringen gir også anbefalinger for forskere og oppfordrer til å:

  • Legge større vekt på innhold i forskningen
  • Sitere direkte fra primærkildene
  • Bruke flere indikatorer/målepunkter for å vise forskningens betydning
  • Forandre kulturen

Lenke til opptak: Her forteller prorektor Kenneth Ruud om implementering av DORA ved UiT under åpningen av Munin-konferansen i november 2018:

Sak i khrono 5. desember 2018 Tromsø først ut med å ansette etter kvalitet heller enn prestisje
Ansvarlig for siden: Randi Østhus
Sist oppdatert: 05.12.2018 10:02