Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskingsetisk utval

Forskingsetisk utval ved UiT Noregs arktiske universitet
(2018/4968)

Medlemmer (varamedlemmer)

Leiar - til 31.12.2021
Irene Vanja Dahl (Anett Beatrix Osnes Fause)

Ekstern medlem - til 31.12.2021
Anne Ingeborg Myhr  (Dorte Herzke)

Tilsette - til 31.12.2021
Kjersti Fjørtoft (Øyvind Stokke)
Jan H. Rosenvinge (Geir F. Lorem)
Lars Folkow (Derek Clark)

Studentar - til 31.12.2019

Ole Even Andreassen (-)
Kurt Henrik Dalmo (-)
 

Sekretær: Avdeling for forsking, utdanning og formidling (FUF) v. Olaug Husabø .

Utvalet uttalar seg i saker der det kan vera tvil om det føreligg brot på forskingsetiske retningslinjer, og kan elles uttala seg om generelle spørsmål som gjeld forskingsetikk. Part og/eller fagleg leiar kan be om å få ei sak lagt fram for utvalet. 

 Sjå elles retningslinjer for handsaming av forskingsetiske spørsmål som har reglar om forskingsetisk utval (kap. V) og om saksbehandlinga i saker der det er mistanke om brot på forskingsetiske normer.

 

 
Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 04.03.2019 10:01

[Loading...]