Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskingsetisk utval

Forskingsetisk utval ved UiT Noregs arktiske universitet
(2016/2161)

Medlemmer (varamedlemmer)

Leiar - til 31.12.2018
Irene Vanja Dahl (Erik Eldjarn)

Tilsette - til 31.12.2018
Roar Anfinsen (Kjersti Fjørtoft)
Jan H. Rosenvinge (Geir F. Lorem)
Petter Holm (Fred Godtliebsen)
Trude Fonneland (Geir Davidsen)

Studentar - til 31.12.2018

Tonje Nilsen (Martine Tennholm)
Ole Even Andreassen (Jens Rudi Solbakken)
 

Sekretær: Avdeling for forsking og utviklingsarbeid (AFU) v. Olaug Husabø .

Utvalet skal uttala seg i saker der det kan vera tvil om det føreligg brot på forskingsetiske retningslinjer, og kan elles uttala seg om generelle spørsmål som gjeld forskingsetikk. Part og/eller fagleg leiar kan be om å få ei sak lagt fram for utvalet. 

 Sjå elles retningslinjer for handsaming av forskingsetiske spørsmål som har reglar om forskingsetisk utval (kap. V) og om saksbehandlinga i saker der det er mistanke om brot på forskingsetiske normer.

 

 Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 07.02.2018 10:46

[Loading...]

Skip to main content