Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Etikk og akademisk frihet

Forskningsetikk og akademisk frihet henger nøye sammen på mange vis. bl.a. har både institusjon og forskere ansvar i forhold til uavhengighet, kritisk prøving, selvsensur osv.

 

Klipp fra
Søk og skriv: Etiske retningslinjer i akademia

 

Interne forskningsetiske normer dreier seg om at:

  • Kunnskap er allemannseie.
  • Kunnskap fremskaffes uavhengig av politiske eller ideologiske interesser .
  • Ethvert resultat underkastes kritisk prøving av fagfeller.
  • Etiske betenkligheter til et pågående prosjekt kan varsles, og legges frem for en høringsinstans.

 

Eksterne normer dreier seg om vern av enkelpersoner og samfunn. Prosjektets mål og metoder må ikke bryte med allment akseptert verdisyn. Det gjøres krav om at:

  • Prosjektet ikke bryter med norsk lov.
  • Prosjektet ikke medfører diskutable militære/forsvarsmessige implikasjoner.
  • Miljøhensyn og dyrevern er tilstrekkelig ivaretatt.

 

Les mer om akademisk frihet på nettsidene om Scholars at Risk
Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 16.12.2016 13:57

[Loading...]