Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Etisk drift ved UiT

Etiske spørsmål ved UiT si drift og institusjonsforvalting er regulert på mange vis.
 
Det meste finn ein i sentrale retningsliner for statstenesta og for universtets- og høgskulesektoren.
 
UiT har i ein del andre høve eigne retningsliner og tiltak.
Universitetsstyret gjorde i sak 53/16 vedtak om Etiske retningslinjer for veiledning og Etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne virksomheter.
 
Nedanfor vil det koma lenker til retningsliner for etikk ved UiT si drift og til annan relevant informasojn.Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 26.11.2018 11:02

Oppslag i Etikkportalen UiT:

[Loading...]