Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Preklinisk PET/SPECT/CT - en kjernefasilitet ved det Helsevitenskaplige fakultet


For informasjon om kjernefasiliteten preklinisk PET, vennligst se:
www.uit.no/research/pet
Ansvarlig for siden: Samuel Kuttner
Sist oppdatert: 23.04.2014 14:48