Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Om dr.philos. ved UiT

Dr. philos. (doctor philosophiae) er den eine tradisjonelle norske doktorgraden som blei vidareført etter innføringa av organisert forskaropplæring, sist ph.d.-graden i 2003.

Wikipedia om graden dr. philos.

Dette er også eit tilbod ved UiT. Det er høve til å ta graden dr.philos. ved dei fakulteta som har doktorgradsprogram.

Forskrift/Regulations (19.06.2018):

Tildeling av graden dr.philos vert gjort etter bedømming av ei vitskapelig avhandling, disputas og prøvførelesing. I følgje forskrift om graden dr.philos skal avhandlinga vera eit sjølvstendig, vitskapleg arbeid på høgt fagleg nivå når det gjeld problemformuleringar, begrepsmessig presisering og metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Avhandlinga skal vera med på å utvikla ny fagleg kunnskap og liggja på eit fagleg nivå som tilseier at den vil kunne publiserast som vitskapleg litteratur i faget.
Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 19.11.2018 13:42

[Loading...]