Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Om dr.philos. ved UiT

Dr. philos. (doctor philosophiae) er den eine tradisjonelle norske doktorgraden som blei vidareført etter innføringa av ph.d.-graden i 2003.

Wikipedia om Dr. philos.

Dette er også eit tilbod ved UiT og ein arbeider då utanfor dei organiserte doktorgradsprogramma.

Det er høve til å ta graden dr.philos. ved dei fakulteta som har doktorgradsprogram.

Norsk: Forskrift for graden dr.philos
English: Regulations for the degree of dr.philos

Tildeling av graden dr.philos vert gjort etter bedømming av ei vitskapelig avhandling, disputas og prøvførelesingar. I følgje forskrift for graden dr.philos skal avhandlinga vera eit sjølvstendig, vitskapleg arbeid på høgt fagleg nivå når det gjeld problemformuleringar, begrepsmessig presisering og metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Avhandlinga skal vera med på å utvikla ny fagleg kunnskap og liggja på eit fagleg nivå som tilseier at den vil kunne publiserast som vitskapleg litteratur i faget.Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 30.11.2016 15:59

[Loading...]

Skip to main content