Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskarutdanning - fakultetskontaktar

Fakulteta har eigne utval - programstyre - som tek seg av saker i samband med doktorgradsstudiet. Utvala kan ha ulike namn; normert namneform er forskarutdanningsutval.

Det helsevitskaplege fakultetet (Helsefak)

 • Programstyre
 • Leiar: prodekan forsking Jan Rosenvinge
 • Sekretær: seniorrådgivar Kristin Lagesen
 •  Kontaktadresse: phd@helsefak.uit.no

Det juridiske fakultetet (Jurfak)

 • Programstyre (Forskingsutvalet)
 • Leiar: førsteamanuensis Stig Solheim
 • Sekretær: seniorrådgivar Lise Myrvang
 • Kontaktperson doktorgradsstudiet: rådgivar Liv Johanne Martinsen

Fakultet for biovitskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak)

Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning (HSL-fak) 

 • Programstyre (ph.d.-utvalet)
 • Leiar: prodekan for forsking professor Turid Moldenæs
 • Sekretær: seksjonsleiar Olav Skare
 • Kontaktperson doktorgradsstudiet: rådgivar Mayvi B. Johansen

Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi (IVT-fak)

Fakultet for naturvitskap og teknologi (NT-fak)
Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 11.10.2019 16:27

[Loading...]