Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ramfjordmoen forskningsstasjon

Instrumentene på Universitetets stasjon på Ramfjordmoen undersøker og overvåker jordas atmosfære.

Fra_Ionosondemasta_okt_2010Tekst.JPG

Stasjonen sett fra toppen av den 60m høye antennemasta               Foto Bjørnar Hansen. 
til Universitetets ionosonde

Instrumentene på Universitetets stasjon på Ramfjordmoen undersøker og overvåker jordas atmosfære (Instrumentkart). Det er en samling avanserte instrumenter med EISCAT-radarene som det mest iøynefallende. Tilsammen gjør de Ramfjordmoen til en av verdens viktige baser for atmosfæreforskning. Med Ramfjordmoen forskningsstasjon viderefører Universitetet den hundreårige tradisjonen som Tromsø har med utforskning av nordlyset og de høyeste lagene i jordas atmosfære.

Med unntak av EISCATs anlegg og MORRO driftes instrumenten Ramfjordmoen Forskningsstasjon av Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO). I tillegg til å ha egne instrumenter på Ramfjordmoen er TGO vertsskap for andre institusjoner som ønsker å gjøre atmosfæriske målinger hefra. TGOs ionosonde (kortbølgeradar) bidrar til forlengelsen av en måleserie som er snart 100 år gammel og målingene brukes blant annet i forbindelse med klimaforskning. 

Bygninger og eiendom forvaltes av Avdeling for bygg og eiendom (ABE). Avdeling er også ansvarlig for kontakt med utleier av grunn og med offentlige myndigheter ang. reguleringsplaner etc.
Ansvarlig for siden: Bjørn Håkon Solberg
opprettet: 26.04.2013 12:53

 

Kontakt

Instrumenter

Chris Hall  TGO

Prestvannveien 38
(Nordlysobservatoriet)
Tlf: 77620884

Epost: chris.hall@uit.no

Web: uit.no/nt/rfs

Bygninger eiendom

Øistein Hanssen

Avd for bygg og eiendom

Hansine Hansensvei 35

Tlf: 776 46894

Epost
oistein.hanssen@uit.no

 

Tilleggsinformasjon

Sikkerhet og ferdsel

Instrumenter

RFS Instrumentkart

Kart Tromsø RFS 

Kart Ramfjordmoen

Historie

Populærvitenskapelige artikler

Asgeir Brekke

Truls Lynne hansen

 

[Loading...]