Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Doktorgradar ved UiT

Ein doktorgrad er den høgste vitskaplege graden som vert tildelt ved norske lærestader.

Doktorgraden kvalifiserer for forskingsverksemd på høgt fagleg nivå og for anna arbeid i samfunnet der det vert stilt høge krav til vitskapleg innsikt.

Ph.d.-graden
Ph.d.-graden (philosophiae doctor) er ei organisert forskarutdanning på 180 studiepoeng som seks fakultet ved UiT tilbyr.

Dr. philos. (doctor philosophiae)
Ein kan også arbeida utanfor eit organisert doktorgradsprogram med sikte på graden dr.philos.

Meir om graden dr.philos ved UiT.
Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 29.11.2019 09:56

[Loading...]