Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sentre for fremragende forskning – SFF

UiT har to senter for fremragende forskning

CAGE (2013-23) - Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate

Senteret vil avdekke hvilken rolle metan i undersjøiske reservoarer, i havbunnen og i havet i arktiske strøk, spiller for fremtidens havmiljø og det globale klimasystemet.

Les mer på uit.no/nyheter: UiT får nytt Senter for fremragende forskning

CTCC (2007-17)- Centre for Theoretical and Computational Chemistry

CTCC skal være en internasjonalt anerkjent bidragsyter til utviklingen og anvendelsen av kvantemekanisk modellering innenfor kjemi og materialforskning.

Les mer om Kjemisk forskning uten kjemikalier i Bladet forskning

Avsluttede SFF:

CASTL (2002-12) - Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics

Senteret skal gjennomføre komparative studier for å utforske hva som kjennetegner språklig variasjon, og se langs hvilke parametere språk skiller seg fra hverandre. Senteret ble oppretta allerede i 2003. Fra 1. januar 2013 er senteret en del av Institutt for språkvitenskap.

Les mer på CASTLs hjemmesider
Les mer om Mirakelet menneskespråket i Bladet Forskning

 

Om SFF-ordningen

Norges forskningsråd etablerte i 2002 en ordning med betegnelsen Sentre for fremragende forskning (SFF). Ordningen skal stimulere norske forskningsmiljøer til å etablere sentre viet langsiktig, grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå, og har som mål å heve kvaliteten på norsk forskning. 

SFF-ordningen og alle SFF-sentrene på Forskningsrådets hjemmesider.
Ansvarlig for siden: Lars Nordmo
Sist oppdatert: 13.11.2017 13:43

[Loading...]