Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tromsø Forskningsstiftelse - SESAM og UVETT

Prosjekter fra SESAM og UVETT

SESAM

  • Från kust til kyst – Søker: Bjørg Evjen

Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om et geografisk område som til nå har hatt en relativt liten plass i forskningsverdenen. I prosjektet vil vi se på framveksten av og årsaker til prosesser på tvers av statsgrensen og de samiske institusjonenes interesseområde. Hovedfokus vil være «møter» i det pitesamiske området opp gjennom historien og frem til i dag. "Migrasjon" i området har skjedd på bakgrunn av ulike økonomiske, politiske og sosiale prosesser generert på både nasjonalt og lokalt nivå. "Miljø" blir definert vidt, som en politisk, naturmessig og kulturelt viktig endringsfaktor. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere innen samfunnsvitenskap og humaniora tilknyttet Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nordland, Norsk Institutt for Kulturforskning og Umeå Universitet.

 

U-VETT

  • Providers of education and regional developers? A Scandinavian comparative analysis of regional study centers – Søker: Gunnar Grepperud

“Utdanningsleverandører og regionale utviklere? En skandinavisk sammenlignende analyse av regionale studiesentra” – Prosjektet har som mål å se nærmere på hvordan en region i Nord- Norge og en region i Nord-Sverige forholder seg til utdanning av voksne som virkemiddel for regional utvikling. Prosjektet skal se nærmere på hvilken betydning regionens innbyggere tillegger utdanning, spesielt på universitets- og høgskolenivå, hvordan kommunene i regionen forsøker å skaffe seg slik kompetanse og hvilke mulige effekter vi kan se av utdanningstilbud som har vært gitt. Vi tar utgangspunkt i det arbeidet som gjøres ved lokale studiesentra.

 

Tilbake til Hovedsiden

 
Ansvarlig for siden: Beate Steinveg
Sist oppdatert: 22.04.2020 14:16