Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tromsø Forskningsstiftelse - Jurfak

Prosjekter tilknyttet Det Juriske Fakultet

  • Bilaterale investeringsavtaler, - en kritisk vurdering av den nye norske modellavtalen – Søker: Stig H. Solheim

Forskningsprosjektet omhandler bilaterale investeringsavtaler (”BITs”). Hovedformålet med å inngå BITs er å beskytte egne borgeres investeringer i utlandet. Særlig viktig er dette i land hvor den politiske og økonomiske situasjonen er ustabil, slik at investoren sikres en konkurranse- og markedssituasjon på lik linje med andre aktører. Norge har nå utarbeidet en ny standard for slike avtaler, og i forskningsprosjektet skal denne analyseres og vurderes.

 

  • Ecosystem-based Ocean Management in the North-East Atlantic – Søker: Tore Henriksen

Økosystembasert forvaltning er utviklet gjennom internasjonale instrumenter der tradisjonell sektorbasert forvaltning av menneskelig aktivitet er utilstrekkelig. Norge er i ferd med å etablere økosystembasert forvaltning gjennom de nye forvaltningsplanene for våre havområder. I prosjektet skal det rettslige rammeverket for havforvaltning i EUs lovgivning undersøkes; bl.a. for å vurdere om denne inneholder tilstrekkelige virkemidler for å oppnå økosystembasert forvaltning og hvilke konsekvenser dette regelverket har for forvaltningen av norske havområder.  Spørsmålet er om dette innebærer en utvikling av det rettslige rammeverket for havforvaltning slik vi kjenner det i folkeretten.

 

  • Såmi Rights in a Nordic Context: A critical assessment of legislation and legal systems (SANC) – Søker: Christina Allard

Prosjektet “Samiske rettigheter i Norden, en kritisk gjennomgang av lovgivning og rettssystemer” har til hensikt å forsterke det rettsvitenskaplige forskningsmiljøet innenfor samerett i Norden med Universitetet i Tromsø som nav. Forskere fra Norge, Sverige og Finland skal møtes til årlige forskerseminarer for å sammenligne landenes lovgivning og regelverk i forhold til samiske rettigheter til land og naturresurser, samt samers rettslige status. Denne tilnærmingen bygger opp under arbeidet med nordisk samekonvensjon som det nå forhandles om mellom de nordiske land, der man på lang sikt ønsker å harmonisere regelverket i de tre landene.
 

Tilbake til Hovedsiden

 
Ansvarlig for siden: Beate Steinveg
Sist oppdatert: 22.04.2020 14:16