Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tromsø Forskningsstiftelse

Tromsø Forskningsstiftelse ble opprettet av Trond Mohn i stiftelsesdokument av 28. mars 2007.

Stiftelsen har som formål å støtte og foreta utdeling av midler til langsiktig grunnleggende forskning og forskningsfremmende tiltak, herunder forskningsstrategiske rekrutteringstiltak, ved UiT Norges arktiske universitet. Stiftelsen kan også støtte tilsvarende formål ved andre institusjoner i landsdelen når dette innebærer samarbeid med UiT Norges arktiske universitet.

Les mer og se vedtekter, retningslinjer og rapportmaler på stiftelsens hjemmeside.

Prosjekter som tidligere har mottatt midler fra Tromsø Forskningsstiftelse:                 

Fakultet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi

BFE

 

Det Helsevitenskapelige Fakultet

Helsefak

Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning

HSL

Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi


NT-fak

 

Det Juridiske Fakultet


Jurfak

SESAM og U-VETT


SESAM og UVETT

 
Ansvarlig for siden: Beate Steinveg
Sist oppdatert: 17.04.2020 11:20