Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Europeiske nettverk

Horizon 2020
Se egen side.

European Science Foundation (ESF)

European Science Foundation (ESF) tilbyr finansiering innen flere aktiviteter, bl.a. Eurocores, European Collaborative Research Projects (ECRP) og Research Networking Programmes (RNP).

 

 

COST (European Collaboration in Science and Technology)

COST (European Collaboration in Science and Technology)  er et rammeverk for tverrfaglig nettverksbygging og kompetanseutveksling i det europeiske forskningsområdet (European Research Area, ERA). COST spiller i så måte en viktig rolle i å kvalifisere forskere og forskernettverk til å søke prosjektfinansiering fra store programmer som FP7 Cooperations og Horizon 2020.

Arbeidet er organisert i 9 faglige områder, eller domener:

For hver COST-aksjon (samarbeidsprosjekt) opprettes en styringskomité. Reiseutgifter i forbindelser med COST-møter dekkes, og det gis gode muligheter til nettverksbygging i Europa. COST-midlene omfatter tilskudd til aktiviteter som konferanser, forskerutdanning, faglige møter og sampublisering, men ikkeselve forskningen, som forutsettes finansiert nasjonalt. Aktivitetene beskrives for hver aksjon i en 'Memorandum of Understanding' (MoU). Da kapasitetsbygging er et nøkkelord for COST, anses det som viktig å få til balanserte komitéer, for eksempel mellom senior og junior forskere, kjønn, og geografisk spredning. Årlig settes omkring 80 nye aksjoner i gang. Til en hver tid pågår mer enn 260 aktive aksjoner. Hver aksjon har i gjennomsnitt ca. 15 deltagende nasjoner.

Når en aksjon er godkjent kan de land som ønsker det slutte seg til. Formelt sett er det Utenriksdepartementet som utnevner norske komitémedlemmer.  

Pr november 2013 er Universitetet i Tromsø med i følgende 17 COST-aksjoner:

BM1005 Gasotransmitters: from basic science to therapeutic applications 2015
BM1204 An integrated European platform for pancreas cancer research: from basic science to clinical and public health interventions for a rare disease  2016
BM1207 Networking towards clinical application of antisense-mediated exon skipping  2016
CM1002 CODECS (COnvergent Distributed Environment for Computational Spectroscopy) 2014
CM1003 Biological Oxidation Reactions - Mechanisms and Design of new Catalysts 2014
ES0907 INTegrating Ice core, MArine and TErrestrial records - 60,000 to 8000 years ago (INTIMATE)  2014
ES1005 Towards a more complete assessment of the impact of solar variability on the Earth's Climate 2014
ES1203 Enhancing the resilience capacity of SENSitive mountain FORest ecosystems under environmental change (SENSFOR)  2016
ES1207 A EUropean BREWer NETwork - EUBREWNET 2016
FA1208 Pathogen-informed strategies for sustainable broad-spectrum crop resistance 2017
IS1105 NETwork of experts on the legal aspects of MARitime SAFEty and security (MARSAFENET).  2015
IS1201 Disaster Bioethics: addressing ethical issues triggered by disasters  2016
TA1201 Gender, Science, Technology and Environment (genderSTE) 2016
IS1207 Local Public Sector Reforms: An International Comparison  2016
IC1001 Transactional Memories: Foundation, Algoritms, Tools, and Applications (Euro-TM)

2015

FA1206 Strigolactones: Biological roles and applications

 2017

FA1208 Pathogen-informed strategies for sustainable broad-spectrum crop resistance

 2017

 

Forespørsler om deltakelse på nye COST-aksjoner kan rettes til AFU . Se for øvrig Forskningsrådets sider om COST.

 

European Space Agency (ESA)

esa.jpg

Universitetet i Tromsø er registrert i European Space Agency (ESA) og kan legge inn anbud (tender) på utlyste prosjekter. Registreringsnumrene for UiT finner du her.
Ansvarlig for siden: Steinar Martin Paulsen
Sist oppdatert: 13.02.2020 13:28

 

Kontakt:

 

 

 

 

 

Steinar Paulsen
+47 776 44 5 04
- Forskningsrådet
- Interreg/Kolarctic
- Andre finansieringskilder

Finn ut mer om:

Horizon 2020
Norges Forskningsråd
Annen nordisk finansiering
Annen nasjonal finansiering
Regional finansiering
Interregional finansiering
Internasjonal finansiering
Forskningsopphold i utlandet
   
Søknadsfrister
   
   
Relaterte sider:

[Loading...]