Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Regional forskningsfinansiering

Helse Nord RHF

Helse Nord RHF er et regionalt helseforetak med ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard og lyser årlig ut forskningsmidler innenfor flere programområder. Fordeling av forskningsmidlene skjer i samarbeid med Universitetet i Tromsø. De søkbare forskningsmidlene fra Helse Nord fordeles for 2011 i tre ulike programområder: (i) somatisk (herunder også rehabilitering og aldersforskning), (ii) psykiatri og rus, (iii) helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin. Hvert programområde har sitt eget forskningsutvalg som går igjennom søknadene om forskningsmidler og gir sin innstilling til samarbeidsorganet med Universitetet i Tromsø. Se Helse Nords utlysninger og gå til Helse Nords årsrapporter for en oversikt over tidligere og igangværende prosjekter.

RDA Tromsø - Forskningsbasert næringsutvikling

RDA Tromsø (RDA = regional differensiert arbeidsavgift) lyser ut midlene som skal brukes til å bidra til utviklingen av Tromsø som et senter for næringsutvikling, kunnskapsutvikling og samfunnsutvikling i nordområdene. I 2010 tildelte RDA Tromsø totalt 185 millioner kr i prosjektmidler innenfor tre rammer: (i) Store regionale prosjekter, (ii) Kompetanse- og forskningsprosjekter, og (iii) FoU-basert næringsutvikling. Universitetet i Tromsø er med på flere RDA-prosjekter. Eksempler på innvilgede RDA-prosjekter ved UiT: Profilering av Nord-Norge som studentregion (2010), Energirett for nordområdene (2010), Digital og muntlig historiefortelling for reiselivet (2009).

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond er et nytt virkemiddel som skal styrke forskningsevnen gjennom regional forskning og innovasjon i tråd med den enkelte regions prioritertinger. FoU-behovet til fylkene skal styrkes ved å støtte FoU-prosjekter initiert av private/og eller offentlige virksomheter i regionen, samt mobilisere til økt FoU-innsats. Gjennom Regionale Forskningsfond Nord-Norge er Nordland, Troms og Finnmark utpekt som en av de sju fondregionene. I 2013 lyses det ut løpende kvalifiseringsstøtte for FoU-miljøer som ønsker å søke om EU-midler.

Regionale og lokale fond og legater

Det finnes flere fond som er beregnet for forskning om nord-norske forhold. Informasjon om hvordan søke finnes på Legatsiden.no. Se også Nasjonale fond og legater.

Navn Fagfelt Betingelser Legat-ID

Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforskning

havforskning nord-norsk tilknytning 2797
Reidar Moe og hustrus legat forskning Tromsø 1261
Rikke og Conrad Holmboes forskningsstiftelse forskning Tromsø 4097

Det er også mulig å søke Forskerutdanningsnettverket i Nord-Norge om midler til utvikling av prosjekt.

Følgende fond og legater administreres av Universitetet i Tromsø. For mer informasjon, ta kontakt med Svetlana V. Olsen.

Navn Fagfelt Betingelser Legat-ID
Arne Hagenes legat kreftforskning UiT 3374
Arthur Brox-fondet for lokalhistorisk forskning i Nord-Norge nord-norsk historie 2397
A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond ved Tromsø Museum naturvitenskapelige undersøkelser som kan ha praktisk betydning fortrinnsvis TMUs naturvitenskapelige funksjonærer 4275
Det medisinske forskningsfond medisinsk forskning (unntatt kreft- og hjerte-karforskning) UiT 3439
Fiskeriforskningsfondet forskning, fiskerinæring 1770
Fylkeslege Wessel og Frues fond vitenskapelige undersøkelser, fortrinnsvis i Øst-Finnmark 3020

Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforskning

havforskning nord-norsk tilknytning 2797
Fondet for Universitetet i Tromsø tiltak av betydning for oppbygging av UiT 4274
Herborg Hofstad Bergs minnefond diabetesforskning UiT 2028
Hjerte- og karforskningsfondet ved Universitetet i Tromsø hjerte- og karforskning UiT 1929

Kellfrid og Helge Jakobsens fond

arktisk og firskeriforskning UiT 1644
KOMETEN (Nord-Norges Fond og fondet Nord-Norges Universitet) forskning knyttet til landsdelen 1769
Marianne og Rolf Bjørns fond medisinsk forskning UiT 2333
Nordnorsk folkemusikkfond folkelig tradisjonsmusikk knyttet til Nord-Norge 4276
Oddleiv Korsnes minnefond utvikling og markedsføring av norske sjømatprodukter
Reidar Moe og hustrus legat forskning Tromsø 1261
Rikke og Conrad Holmboes forskningsstiftelse forskning Tromsø 4097
Seljestadfondet - Ingegerd Seljestad og Johanna Sættem Seljestads minnefond kulturhistorie fortrinnsvis TMU-ansatte 4277
Sigrid og Vidar Fredriksens legat medisinsk forskning UiT 1887
Troms Sparebanklags stipend arktisk forskning, fiskeriforskning UiT 2020
Tromsø Museums forskningsfond TMU 1466Ansvarlig for siden: Randi Østhus
Sist oppdatert: 31.10.2017 13:58
Relaterte sider:

[Loading...]