Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Oppdragsprosjekter

Pers_Shir_008_1_100x500.jpg (Original størrelse)

Oppdragsfinansiert aktivitet er prosjekter som UiT Norges arktiske universitet utfører mot vederlag fra ekstern oppdragsgiver, med krav til leveranser ved kontraktinngåelse. Aktiviteten har preg av en konkret tjenesteleveranse mot betaling hvor forskningsresultater som skal oppnås er spesifisert i oppdragsbeskrivelsen.

Videre kjennetegn:

  • Oppdraget er spesifisert med hensyn til resultatene som skal oppnås.
  • Oppdragsgiver har rett til å påvirke utformingen av tjenesten
  • Oppdragsgiver har rett til erstatning eller kompensasjon hvis tjenesten er mangelfullt utført
  • Resultatet kan brukes i omsetningsøyemed eller kommersiell sammenheng.
  • Oppdragsgiver ønsker å få eiendomsretten til forskningsresultatene overdratt til seg.

Eksempler på oppdrag:

  • Laboratorieanalyser
  • Feltundersøkelser
  • Rapporter, betenkninger, utredninger
  • Undervisnings og kursvirksomhet finansiert av ekstern oppdragsgiver

Alle oppdragsforskningsavtaler skal i følge BOA-reglement godkjennes av universitetsdirektøren ved SEFU. Send e-post til kontrakt@uit.no

Fra 11.01.2010 gjelder Generelle avtalevilkår for oppdragsforskning. Disse kan fravikes i Oppdragskontrakten; endringer skal godkjennes av Universitetsdirektøren.

Oppdragsprosjekter skal alltid fullfinansieres av ekstern oppdragsgiver, det vil si at alle direkte og indirekte kostnader ved prosjektet skal dekkes av oppdragsgiveren. UiT har standardsatser som utgangspunkt for beregning av indirekte kostnader.

Universitetet skal som hovedregel ha eiendomsretten til resultater som frembringes i prosjekter. I oppdragsprosjekter kan universitetet overdra rettighetene til utnyttelse av resultatene til oppdragsgiver. Dette skal i så fall godkjennes av universitetsdirektøren og avtalefestes i oppdragskontrakten.

Universitetet skal uansett alltid ha rett til å utnytte alle forskningsresultatene eller annet til undervisnings- og forskningsformål. Se også Reglement om sikring og forvalting av arbeidsresultater ved UiT.

 
Ansvarlig for siden: Svetlana Petricheva Johansen
Sist oppdatert: 11.02.2020 13:18

 

 

Kontakt:

 

Helsefak- Jannicke Persen

             Frank Tore Mengkrogen

NT-fak - Tore Guneriussen

BFE - Rune Larsen

 Andre fakulteter og enheter - Svetlana P. Johansen

► 

 Spørsmål om økonomi - André Olsen

Alle spørsmål om kontrakter kontrakt@uit.no

 

Maler:

 

UiTs mal for oppdragskontrakt og generelle avtalevilkår for oppdragsforskning (norsk)

 

 

UiT's template for research services agreement and general contract conditions (English)

 

 

Deltagererklæring oppdragsprosjekt

 

Declaration of participant

 
 

 

Finn ut mer om:

 

Ekstern finansiering

Bidragsprosjekter

Kontrakter

Kommersialisering av forskning 

 

ØA-håndbøker:

 

Om økonomiforvalting, BOA

Søknad og kontrakt

 

 

Relaterte sider:

[Loading...]