Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fellesnordisk forskningsfinansiering

Det finnes flere muligheter for ekstern forskningsfinansiering enn Norges Forskningråd og EUs syvende rammeprogram. Noen av de fellesnordiske ordningene presenteres her.

Nordisk Råd

Nordisk råd og Det Nordiske ministerrådet deltar i flere forskningsprogram, fond og stipendordninger innenfor flere tema, f.eks. Nordisk-russisk samarbejde i uddannelse og forskning, Nordisk samarbeidsråd for kriminologi, Nordisk energiforskning

NordForsk er et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbeid og gir råd om og innspill til nordisk forskningspolitikk. Sammenlignet med de nasjonale ressursene er de nordiske forskningsmidlene små: basisbevilgningen for 2011 er 117 millioner kr. NordForsk finansierer derfor kostnader relatert til samarbeid på nordisk nivå, men selve forskningen finansieres fra nasjonalt hold. Støtten fra NordForsk er å betrakte som toppfinansiering for samarbeid mellom forskere som allerede får støtte fra nasjonale og andre forskningsfinansiører.

I midten av juni 2009 ble et nytt felles nordisk forskningsprogram initiert av Nordisk ministerråd lansert. Toppforskerinitiativet varer i fem år og har et budsjett på nærmere 400 mill kr. Programmet har fokus på klimaendringer og fornybar energi, og midlene vil lyses ut fortløpende.

NOS-HS

Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvideskabelig forskning (NOS-HS) er et samarbeidsorgan for de forskningsråd i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som har ansvar for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning. Gjennom programmet NORDCORP (NORDic COllaborative Research Projects) lyser HOS-HS ut midler til forskningsprosjekter. Universitetsdirektøren har fastsatt retningslinjer for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved UiT, som også vil gjelde for prosjekter som får nordisk finansiering.

Letterstedtska Föreningen

Letterstedtska Föreningen lyser ut ca. 2 millioner kr årlig til bl.a. forskningsprosjekter av allmenn nordisk interesse. Utlysningen publiseres i årets siste nummer av Nordisk Tidsskrift. Det er to søknadsfrister hvert år, 15. februar og 15. september. Det er ingen søknadsskjema. Søknaden utformes av søkeren.

 

Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala tilbyr en rekke stipendordninger bl.a. til feltarbeid, ph.d.-utdanning, og gjesteforskere. Frist til å søke på korte forskningsopphold i Uppsala er 1. oktober. Frist til å søke om støtte til feltarbeid er 31. januar 2014.

 

Novo Nordisk

Med DKK 25 millioner i legatmidler støtter Novo Nordisk fonden forskning innen endokrinologi i hele norden. Støtte gis til driftsutgifter og teknisk assistanse, herunder lønn til andre forskere i en begrenset periode.

 

 

Vera og Greta Oldbergs Stiftelse

Formålet til stiftelsens er å fremme forskning med nordisk orientering innen humaniora, samfunnvitenskapene, og økonomi. Stipendet kan søkes av forskere i Danmark, Finland, Norge eller Island for forskning i Sverige. Søknadsfrist: 19. mai 2011. Søknader sendes:

Vera och Greta Oldbergs stiftelse
SEB Private Banking
Stiftelser & Företag, ST-S3
106 40 Stockholm
Sverige

OBS: Stiftelsen besluttet i 2011 å reservere sin årlige utdeling på 150.000 SEK i fem år fremover til Biskop-Arnös nordiske forfatterseminar.
Ansvarlig for siden: Theresa Mikalsen
Sist oppdatert: 01.09.2017 17:05
Relaterte sider:

[Loading...]