Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Førstelektorprogram ved UiT Norges arktiske universitet

Førstelektorprogrammet er et tiltak i UiTs gjennomgående plan med kompetanseheving for ansatte.

Pers_Esf_tak_1_100x500.jpg (Original størrelse)

Hvem kan søke opptak?

Målgruppen for førstelektorprogrammet er tilsatte med omfattende forskning- og utviklingsarbeid rettet mot blant annet profesjons- og yrkesfelt, og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid. Faglig tilsatte som er i sluttfasen i kvalifiseringen til å søke opprykk til førstelektor ved UiT kan søke om opptak. For å søke må du:

  • ha mastergrad (el. tilsvarende)
  • være faglig tilsatt i 100 % fast stilling
  • vise til refaring fra FoU-prosjekter
  • være motivert for å gjøre en ekstra innsats innen FoU-arbeid 

Søknad fremmer du til eget institutt på særskilt søknadsskjema. Mer informasjon om krav til søknaden finner du i retningslinjene for programmet.

Instituttleder vurderer søknaden

Instituttleder vurderer den enkelte søkers potensial for å få opprykk innen to år,  og rangerer søkerne fra eget institutt. Instituttet må også vurdere hvor mange det er mulig å gi frikjøp fra undervisning samtidig. Prioriterte søknader sendes videre til førstelektorutvalget.

Førstelektorutvalget foretar opptak

Førstelektorutvalget foretar endelig opptak av søkere til programmet. Instituttleders vurdering og rangering av søkere tillegges stor vekt.

Deltakere får tilbud om:

  • to år med inntil 50 % tid til FoU
  • tilgang til mentorveiledning
  • kr 30.000 per år i driftstilskudd
  • fortrinnsrett til deltakelse på faglige kurs og seminarer i regi av førstelektorprogrammet

Deltakerne og instituttets forpliktelser

Deltaker forplikter seg til å gjennomføre planlagt kvalifisering i løpet av tiden i programmet, og søke opprykk til førstelektor i rimelig tid etter at de avslutter programmet. Instituttet forplikter å legge til rette for at tilsatte får inntil 50 % tid til FoU den tiden de er i programmet. For mer informasjon se programmets retningslinjer.

Kurs og seminarer i førstelektorprogrammet

Deltakere i førstelektorprogrammet studieåret 2016/2017

 Ansvarlig for siden: Gølin Irene Larsen
Sist oppdatert: 03.04.2017 12:34

Sekretariat
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid

Gølin Irene Larsen
rådgiver
golin.i.larsen@uit.no

Sølvi Brendeford Anderssen
nestleder
solvi.anderssen@uit.no

Førstelektorutvalget

Medlemmer og mandat

Førstelektorprogram ved UiT
S 43-09 Opprettelse av førstelektorprogram

S 58-13 Revisjon av førstelektorprogrammet ved UiT Norges arktiske universitet

Retningslinjer for førstelektorprogram ved UiT Norges arktiske universitetet (UiT)

Søknadsskjema

Mentoravtale


Forskrifter, retningslinjer og veiledninger
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT  

UHRs veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til førstelektor

UHRs veiledning til deg som vil søke om opprykk til førstelektor

Nye registreringer i Munin
Skip to main content