Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Førstelektorprogram ved UiT Norges arktiske universitet

Pers_Esf_tak_1_100x500.jpg (Original størrelse)

Førstelektorprogrammet er forankret i UiT sin strategi mot 2020 Drivkraft i nord som et kompetansetiltak rettet mot undervisningspersonell som kvalifiserer seg til å søke opprykk til førstelektor. 

Opprykk til førstelektor er aktuelt for tilsatte med omfattende forskning- og utviklingsarbeid rettet mot blant annet profesjons- og yrkesfelt, og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid.

Faglig tilsatte i 100 % stilling som er i sluttfasen i kvalifiseringen til å søke opprykk til førstelektor ved UiT er aktuelle søkere til programmet.

Deltakere får tilbud om:

  • inntil to år med inntil 50 % tid til FoU
  • tilgang til mentorveiledning
  • kr 30.000 per år i driftstilskudd
  • seminarer relevant for førstelektorkvalifisering

Deltakerne og instituttets forpliktelser:

Deltaker forplikter seg til å gjennomføre planlagt kvalifisering i løpet av tiden i programmet, og søke opprykk til førstelektor i rimelig tid etter at de avslutter programmet. Instituttet forplikter å legge til rette for at tilsatte får inntil 50 % tid til FoU den tiden de er i programmet.

Deltakere i førstelektorprogrammet 2017/2019

Tidligere deltakere som har fått opprykk til førstelektor

 Ansvarlig for siden: Gølin Irene Larsen
Sist oppdatert: 14.06.2018 08:07


 

Sekretariat
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid
Gølin Irene Larsen
rådgiver
golin.i.larsen@uit.no

Programledelse
Førstelektorutvalget

Nyttige dokumenter

Retningslinjer for førstelektorprogram ved UiT Norges arktiske universitetet (UiT)

Skriftlig veileder til mentorsamtaler

Digital pedagogisk mappe


Forskrifter, retningslinjer og veiledninger
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT  

UHRs veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til førstelektor

UHRs veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til dosent

UHRs veiledning til deg som vil søke om opprykk til førstelektor

 

Universitetsstyresaker om førstelektorprogrammet ved UiT

S 43-09 Opprettelse av førstelektorprogram

S 58-13 Revisjon av førstelektorprogrammet ved UiT Norges arktiske universitet

[Loading...]