Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Førstelektorprogram ved UiT Norges arktiske universitet

Førstelektorprogrammet er et karrieretiltak for faglig tilsatte uten førstestillingskompetanse. Formålet med førstelektorprogrammet er å øke antallet førstestillinger ved UiT ved å tilby støtte til undervisere som vil søke opprykk til førstelektor. Målet er at deltakerne får opprykk til førstelektor etter gjennomført programperiode.

 

Instituttleder avgjør hvem som skal prioriteres som søkere mens førstelektorutvalget gjør opptak til førstelektorprogrammet. De som får opptak får tilbud om 50 % tid til FoU i inntil to år, driftstilskudd på kr 30 000 per i år i programmet, mentorsamtaler og faglige arrangementer relevant for førstelektoropprykk.

Opptakskrav 

Du må være faglig tilsatt i 100 % fast stilling ved UiT, og ha minst ett skriftlig arbeid basert på forsknings-og utviklingsarbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid eller pedagogisk utviklingsarbeid du har gjennomført. Det er et krav at du har avlagt mastergrad (eller tilsvarende). Det er ingen utlysning av passer i førstelektorprprogrammet akkurat nå. 

Tilbudet i førstelektorprogrammet

Tiden i førstelektorprogrammet skal brukes til aktiviteter som kvalifiserer til førstelektoropprykk. For å bli førstelektor må man dokumentere samlet minst tre år med forsknings- og utviklingsarbeid, og kunne begrunne sitt faglige/ pedagogiske læringshistorie og forankring (jf. UHRs veiledning til de som skal søke opprykk til førstelektor). I opprykksøknad må FoU-arbeid være skriftlig dokumentert i form av faglige artikler, bøker/ bokkapitler, rapporter, reflesjonsnotater over kunstnerisk utviklingsarbeid. Samtidig som man deltar i førstelektorprogrammet bør man være med en faggruppe/ forskningsgruppe innen sitt fagområde. 

Søknad om opprykk til førstelektor

Når du er ferdig i førstelektorprogrammet forventer vi at du sender inn søknad om opprykk til førstelektor. Denne søknadene leveres til instituttet du er ansatt ved. Ta kontakt med instituttadministrasjonen for informasjon om saksbehandling og eventuelle innleveringsfrister.
Ansvarlig for siden: Steinar Martin Paulsen
Sist oppdatert: 07.02.2020 11:15


 

Sekretariat
Avdeling for forskning, utdanning og formidling
Nina Norum Anda
seniorrådgiver
nina.n.anda@uit.no

Programledelse
Førstelektorutvalget

Nyttige dokumenter

Søknadsskjema

Retningslinjer for førstelektorprogram ved UiT Norges arktiske universitetet (UiT)

Skriftlig veileder til mentorsamtaler

Digital pedagogisk mappe


Forskrifter, retningslinjer og veiledninger
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT  

UHRs veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til førstelektor

UHRs veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til dosent

UHRs veiledning til deg som vil søke om opprykk til førstelektor

 

Universitetsstyresaker om førstelektorprogrammet ved UiT

S 43-09 Opprettelse av førstelektorprogram

S 58-13 Revisjon av førstelektorprogrammet ved UiT Norges arktiske universitet

[Loading...]