Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Førstelektorprogram ved UiT Norges arktiske universitet

Førstelektorprogrammet ved UiT ble opprettet med ti plasser i 2009 og utvidet med 15 plasser i 2013. Formålet med programmet er gi støtte til faglig ansatte som kvalifiserer seg til å søke opprykk til førstelektor.  

Pers_Esf_tak_1_100x500.jpg (Original størrelse)

Målgruppen for førstelektorprogrammet er tilsatte med omfattende forskning- og utviklingsarbeid rettet mot blant annet profesjons- og yrkesfelt, og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid. Faglig tilsatte som er i sluttfasen i kvalifiseringen til å søke opprykk til førstelektor ved UiT er aktuelle deltakere.

Deltakere får tilbud om:

 • to år med inntil 50 % tid til FoU
 • tilgang til mentorveiledning
 • kr 30.000 per år i driftstilskudd
 • fortrinnsrett til deltakelse på faglige kurs og seminarer i regi av førstelektorprogrammet

Deltakerne og instituttets forpliktelser

Deltaker forplikter seg til å gjennomføre planlagt kvalifisering i løpet av tiden i programmet, og søke opprykk til førstelektor i rimelig tid etter at de avslutter programmet. Instituttet forplikter å legge til rette for at tilsatte får inntil 50 % tid til FoU den tiden de er i programmet.

 

Det er for tiden ingen ledige plasser i førstelektorprogrammet.

For  informasjon om opptakskrav og søknadsprosess se programmets retningslinjer.

Tidligere deltakere i programmet som har fått opprykk til førstelektor:

 • Toril Sverdrup, ILP
 • Anne Myrstad, ILP
 • Torbjørn Isaksen, ILP
 • Bjarne Isaksen, Musikkonservatoriet
 • Else Målfrid Boine, IBSA
 • Kirsten Sivertsen Worum, iLP
 • Anne Gerd Karlsen, IHO
 • Anne-Lise Thoresen, IHO
 • Kari Birkelund Olsen, IHO

Deltakere i førstelektorprogrammet 2017/2018

Seminarer og kurs i førstelektorprogrammetAnsvarlig for siden: Gølin Irene Larsen
Sist oppdatert: 20.06.2017 19:20

Sekretariat
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid

Gølin Irene Larsen
rådgiver
golin.i.larsen@uit.no

Sølvi Brendeford Anderssen
nestleder
solvi.anderssen@uit.no

Førstelektorutvalget

Medlemmer og mandat

Førstelektorprogram ved UiT
S 43-09 Opprettelse av førstelektorprogram

S 58-13 Revisjon av førstelektorprogrammet ved UiT Norges arktiske universitet

Retningslinjer for førstelektorprogram ved UiT Norges arktiske universitetet (UiT)

Mentoravtale


Forskrifter, retningslinjer og veiledninger
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT  

UHRs veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til førstelektor

UHRs veiledning til deg som vil søke om opprykk til førstelektor

Results nettisider om pedagogisk mappe

Pedagogiske mapper modul 1-3

Digital pedagogisk mappe

Nye doktorgrader fra Munin
Anne Merete Vangen-Lønne:
Ischemic stroke in a general population: Time trends in incidence, case fatality and the impact of risk factors..
13 Oct 2017
Anne-Sofie Sand:
Overweight, body size perceptions, lifestyle changes and health concerns in young adults. The Tromsø Study, Fit Futures A combined approach using qualitative inetviews and a population-based cross-sectional study.
13 Oct 2017
Gå til Munin
Skip to main content