Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet omfatter all virksomhet som ikke er fullfinansiert over Universitetets grunnbevilgning (bevilgningsfinansiert virksomhet), men som helt eller delvis er finansiert av ekstern oppdragsgiver/bidragsyter. Med virksomhet menes forskning, undervisning, utredningsarbeid og andre oppgaver som Universitetet ut fra sitt formål skal utføre. 

 

Innføring av TDI-modellen

Prosjekt for vurdering av innføring av prosjektverktøy (avsluttet 2012)

Intern høring - Retningslinje for beregning av lønn i FP7- og H2020-prosjekter (avsluttet juni 2017)

Hjelpemidler:

 

Kontaktpersoner:

hans-jorgen.o.christiansen@uit.no, tlf 776 45327
elisabeth.johansen@uit.no, tlf 776 23213
hanne.s.olsen@uit.no, tlf 776 25258
 
 
 
 Ansvarlig for siden: Hans-Jørgen Oppi Christiansen
Sist oppdatert: 03.06.2019 12:32
Relaterte sider:

[Loading...]