Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Interregional og grenseoverskridende forskningsfinansiering

Interreg: TERRITORELLT SAMMARBEID I EU

Interreg er et initiativ som har til hensikt å stimulere samarbeid mellom EUs regioner. Interreg er nå inne i sin femte periode. Interreg V varer fra 2015-2020.

Norge deltar i 11 Interreg-programmer:

  • Fire grenseregionale programmer langs grensen til Finland, Sverige og Danmark: Nord, Botnia Atlantica, Sverige Norge og Øresund Kattegat Skagerrak
  • Tre transnasjonale programmer (Østersjøen, Nordsjøen og Nordlig Periferi og Arktis)
  • Fire alleuropiske programmer (ESPON, Interact, Interreg Europe og URBACT III)
  • I tillegg deltar Norge i et grenseregionalt samarbeid med Russland innenfor rammen av EUs nabo og partnerskapsinitiativ (ENPI).

Interreg IV var delt inn i 3 underprogrammer, A (cross-border), B (transnational), C (interregional).

Interreg IV A

Målsettingen til Interreg IV A er å styrke økonomisk og sosial utvikling gjennom å støtte samarbeid over nasjonsgrenser. Interreg IV A Nord omfatter Nord-Sverige, Nord-Finland og Nord-Norge, samt det samiske området gjennom et eget delprogram, Sápmi. Programmet forvaltes av Länsstyrelsen i Norrbottens län i perioden 2007-2013. Eksempler på prosjekter finansiert av Interreg IV A Nord som UiT er med på er et nettbasert musikkundervisningstilbud Vi r musik og Norden i Barentsregionen.

Interreg IV B

Interreg IV B omfatter samarbeid om store geografiske områder og er delt inn i 13 programmer. For regionen Nord-Norge er følgende programmer relevant. Northern Periphery Program (2007-13) og NPPA (2014-20 retter seg mot de spesielle utfordringene som gjelder for de nordlige, perifere regionene, f.eks. spredt bosetting. Prioriterte områder er tiltak innen innovasjon, miljø, tilgjengelighet og forbindelsen mellom by og land. North Sea Region Program. Nordsjøprogrammet har et budsjett på 140 mill. euro fra EU. I tillegg kommer 9,6 mill. euro for norske partnere.

Interreg IV C

Interreg IV C omfatter samarbeid mellom regionene i Europa. Med et budsjett på 321 millioner euro i perioden 2007-2013 finansieres Interreg IV C av European Regional Development Fund som har som mål å redusere ulikheter mellom regioner. Hensikten med Interreg IV C er å bidra til å modernisere økonomien i regionene ved å fremme konkurranse og innovasjon. Interreg IV C finansierer f.eks. prosjektet Regional Telemedicine Forum, der Universitetssykehuset i Nord-Norge er med som partner.

2,7 millioner euro er satt av for deltakelse av norske institusjoner. Egenandelen for norske deltakere er 50 %.

Kolarctic ENPI Cross-border cooperation

Kolarctic ENPI CBC er en av ENPI-finansieringsinstrumentene til EU. (ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument). ENPI-programmer retter seg mot samarbeid med EUs naboland.

Programmet har 3 hovedinnsatsområder; økonomisk og sosial utvikling, felles utfordringer og grensesamarbeid samt folk-til-folk samarbeid og identitetsbygging. Gjennomgripende for alle områdene er grensekryssende aktiviteter og prioritering av kvinner og unge.

Kolarctic-prosjekter må ha minst én samarbeidspartner fra Russland og én fra Sverige eller Finland. Kjerneområdet for programmet omfatter Nordland, Troms og Finnmark, Norrbotten, Finsk Lappland, regionene Murmansk og Arkhangelsk samt det autonome distriktet (okrug) Nenetsia i Russland. Med visse forutsetninger kan institusjoner i Västerbotten, Oulu-regionen, Republikken Karelen, Leningrad-regionen og St. Petersburg også delta.

Kolarctic har også et kontor i Vadsø og en nettside på norsk.Ansvarlig for siden: Steinar M Paulsen
Sist oppdatert: 09.11.2015 13:59

 

 

Kontakt:

Steinar Paulsen
+47 776 44 5 04

 

Finn ut mer om:

H2020
Norges Forskningsråd
Annen EU finansiering
Annen nordisk finansiering
Annen nasjonal finansiering
Regional finansiering
Internasjonal finansiering
Forskningsopphold i utlandet
 
Søknadsfrister
 
Typer støtte

 

 

[Loading...]