Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Internasjonal forskningsfinansiering

Horizon 2020

Se egen side

                                                                                                        

National Science Foundation (NSF)

NSF Offentlig organ med ansvar for grunnforskning og utdanning innen natur- og ingeniørvitenskap. Fordeler (2017) USD 8 milliarder i bevilgninger til institusjoner i USA.

Den internasjonale virksomheten til NSF forvaltes av Office of International Science and Engineering (OISE). Gjennom programmet Partnerships for International Research and Education (PIRE) fremmer NSF utviklingen av langsiktig forskningssamarbeid. PIRE finansierer grensesprengende forskning utført av institusjoner i USA, i samarbeid med utenlandske institusjoner. Prosjekt db.

 

National Institutes of Health (NIH)

NIH Offentlig organ med ansvar for å fremme biomedisinsk og atferdsforskning. NIH består av 27 institusjoner og sentre. Hver av disse har sin egen forskningsstrategi og fokuserer ofte på et bestemt kroppssystem eller sykdom. NIH tildeler (2016) USD 33 milliarder til forskningsprosjekter. NHI finansierer først og fremst forskning ved institusjoner i USA men støtter også utenlandske prosjekter. Research Project Grant Program (R01) er NIHs mest brukte virkemiddel for å støtte forsker-initierte prosjekter, og hvor det er mulig for forskere ved institusjoner utenfor USA å søke. Prosjekter under R01-programmet har en varighet på 3-5 år og må passe inn med strategien til én eller flere av NIHs 27 enheter. NIH utlysninger.  Small Grant Program (R03) tilbyr støtte til kortere prosjekter inntil 2 år, f.eks. pilotstudier eller sekundær analyse av eksisterende data. NIH er også åpen for uoppfordrede prosjektforslag, til R01 og R03.

 

Human Frontier Science Programme

Human Frontier Science Programme Program basert i Strasbourg som støtter grensesprengende forskning innen biovitenskap. De tilbyr en rekke typer støtte til bl.a. grunnforskning og karriereutvikling (postdocs). Eligibility Funding.

 

 

Wenner-Gren Foundation

Wenner-Gren Foundation Støtter prosjekter innen sosialantropologi, arkeologi, biologisk antropologi, språkvitenskap, og tilgrensende felt. Stiftelsen tilbyr mange typer stipend for forskere utenfor USA, bl.a. støtte til feltarbeid i forb. med Ph.d., post-Ph.d. forskningsstipend, og postdok skrivestipend (Hunt Fellowship). Stiftelsen støtter også internasjonalt samarbeid og  konferanser/workshops. Frister.

 

Earthwatch Institute

earthwatch.jpg

Earthwatch Institute Verdensomspennede stiftelse til fremme av vitenskap for et bærekraftig miljø. Støtter prosjekter innenfor fire områder: økosystemtjenester, klimaendring, hav, og kulturarv. Søke om støtte.

 

Gerda Henkel Stiftung

gerda_henkel_stiftung.jpg

Gerda Henkel Stiftung Tysk stiftelse som støtter prosjekter innen humaniora, spesielt historie og arkeologi. Aktiv internasjonalt og ivaretar et fokus på yngre forskere og deres karriereutvikling. Program/Grants. Stiftelsen har to særprogrammer (per 2016): 1) Islam, the modern nation state and transnational movements, og 2) Security, Society and the State. a. I samarbeid med EU-kommisjonen og EUs 7. rammeprogram lanserte stiftelsen i 2011 sitt eget Marie Slodowska-Curie scholarship program - M4HUMAN (Mobility for experienced researchers in historical humanities including Islamic studies). Søknader behandles fortløpende.

Internasjonale fond og legater

zonta_international.jpg

Zonta International er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å fremme statusen til kvinner. De forvalter Amelia Earhart Fellowship som retter seg mot fremragende kvinnelige forskere innenfor de tradisjonelt mannsdominerte luftfartsrelaterte og ingeniørvitenskapene. Størrelsen på stipendet er USD 10 k.

Søknadsfrist: 15.11.2016Ansvarlig for siden: Steinar M Paulsen
Sist oppdatert: 24.08.2016 14:52

 Kontakt:

Steinar Paulsen

+47 776 44 5 04

 

Mer om:

Horizon 2020
Norges Forskningsråd
Annen EU finansiering
Annen nordisk finansiering
Annen nasjonal finansiering
Regional finansiering
Interregional finansiering
Forskningsopphold i utlandet
 
Søknadsfrister
 
Typer støtte

 

 

[Loading...]