Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Internasjonale symposium

Merk: Fra og med 2015 er det ikke satt av budsjettmidler til Internasjonale symposier, støtteordningen er derfor ikke utlyst.

Pers_Shir_doer_100x500.jpg (Original størrelse)

Utlysing Utlysing og skjema 2014
Utlysing og skjema 2013
Utlysing og skjema 2012
Utlysing og skjema 2011
Utlysing og skjema 2010
Tildeling Tildelingar 2013
Tildelingar 2012
Tildelingar 2011
Tildelingar 2010
Tildelingar 2009

 

Universitetet i Tromsø arrangerer ei rekkje seminar og symposium med internasjonal deltaking. Det er oppretta ei størreordning for slike tiltak.

Vilkår for tilskudd er m.a. at universitetet er arrangør eller medarrangør, at deltakarane betaler eigenandel eller deltakaravgift og at symposiet vert arrangert i Tromsøområdet.

 

 

 Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 16.06.2016 13:08

 

Til: Interne støtteordninger

[Loading...]