Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nasjonal forskningsfinansiering

Norges Forskningsråd

Se egen side.

Det Norske Videnskaps-Akademi og Nansenfondet

Det Norske Videnskaps-Akademi (1857) er en frittstående og tverrfaglig organisasjon, som prinsipielt skal dekke alle vitenskapsfelter. Akademiet etablerte i 1897 Nansenfondet. Fondets avkastning skal benyttes til fremme av vitenskapelige undersøkelser, utgivelse av vitenskapelige skrifter, utsettelse av prisoppgaver, belønning av særlig fremragende vitenskapelige oppdagelser eller avhandlinger og understøttelse for utmerkede vitenskapsmenn til fri vitenskapelig virksomhet. Nansenfondet forvaltes sammen med 6 andre fond, f.eks. Norsk Hydros Fond til Vitenskapelig Forskning, Statoils Forskningsfond. Søknadsfristen til Nansenfondet og de dermed forbundne fond er 15. januar. Det Norske videnskaps-akademi administrerer i tillegg en del andre fond og legater.

Fritt Ord

Institusjonen Fritt Ords formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.


Fritt Ord forvalter midler til forskning med en rekke frister. Prosjekter må være koblet til ett av Fritt Ords fire programområder: Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning eller Kunst og kultur.

Nasjonale fond og legater

Mange fond og legater krever at søker tilhører en bestemt institusjon. Alle fire breddeuniversitetene forvalter fond som er forbeholdt sine egne studenter og ansatte. Likevel er det flere nasjonale fond og legater uten slike betingelser. Oversikten er hentet fra Legatsiden.no. Se Legathåndboken for komplett oversikt. Se også Regionale og lokale fond og legater.

 

Navn Fakultet Fagfelt Søknadsfrist Legat-ID
Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond Humaniora og samfunnsvitenskap samfunnsøkonomi 28.2 3562
Norges Banks fond til økonomisk forskning Humaniora og samfunnsvitenskap økonomi 2004
P. M. Røwdes stiftelse Humaniora og samfunnsvitenskap økonomi 1.4 3940
Professor Wilhelm Keilhaus minnefond Humaniora og samfunnsvitenskap økonomi 2164

Arne Bjørndals fond av 1963 for norsk folkemusikk

Humaniora og samfunnsvitenskap folkemusikk 3315
Fondet 'Nationalgaven til Chr. Michelsen' Humaniora og samfunnsvitenskap utviklingsstudier prioriteres 3885
Instituttet for sammenlignende kulturforskning Humaniora og samfunnsvitenskap språk, etnologi, antropologi 1.12 2972
Birgit Wiigs stiftelse 'Kvinner og utvikling' Humaniora og samfunnsvitenskap bedring av kvinnenes kår 3939

Nordiska Afrikainstitutets Resestipendier för forskning i Afrika

Humaniora og samfunnsvitenskap antropologi, historie, økonomi, kulturgeografi, osv. 1095
Professor dr. jur. Sjur Brækhus fond Jus sjøforskning, jus 3093
Accenture forskningsfond Naturvitenskap og realfag informasjon- og kommunikasjonsteknologi 2727
Telenors forskningspris Naturvitenskap og realfag informasjon- og kommunikasjonsteknologi 3998
Sunniva og Egil Baardseths legat Naturvitenskap og realfag algeforskning 1368
Elkems forskningsfond Naturvitenskap og realfag kjemi ingen 1420
Aune og Bjørgums minnefond Naturvitenskap og realfag ornitologi 15.1 4019
G. L. Tiedemanns Tobakkfabrikks rovdyrfond Naturvitenskap og realfag zoologi 2149
Norsk fuglevernfond Naturvitenskap og realfag ornitologi 15.1 3016
Snøuglefondet Naturvitenskap og realfag ornitologi, rovfugler 15.1 1062
Forskningsfondet for cøliaki Helse cøliaki 1.4 3331
Fondet for forskning om muskelsykdommer Helse muskelsykdommer 1.6 2911

Advokat Rolf Sandberg Reberg og Ellen Marie Rebergs Legat til Epilepsiforskning

Helse epilepsi 3651
Norsk Epilepsiforbunds Forskningsfond Helse epilepsi 1.3 1615
Lillemor Grobstoks legat til kreftforskning Helse kreftforskning 15.3 4370
Astri og Birger Torsteds legat Helse kreftforskning, veterinærmedisin 2298
Medicinerkvartettens fond Helse medisinsk forskning 2924
Norsk Ergoterapeutforbunds støtte til fagutvikling og forskning Helse ergoterapi 1.9 1471
Marit Hanssens minnefond Helse revmatisme 1248
Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond Helse revmatisme 1.10 1373

Oslo Sanitetsforenings legat til fremme av forskning innen Revmatisme

Helse revmatisme 1.10 3909
Overlege Jan A. Pahles legat Helse revmatisme 1.10 3944
Haakon og Sigrun Ødegaards fond Helse radiologisk forskning 1.8 3833
Professor Dr Med Johan Frimann-Dahls Fond til fremme av norsk radiologisk forskning Helse radiologisk forskning 1.8 2294

Stiftelsen Samordningsrådets (SOR) støtte til forskning til beste for psykisk utviklinghemmde

Helse psykisk utviklingshemming 1.3 3297
Willy-Tore Mørchs Stiftelse Helse psykisk utviklingshemming 1340
Alpharma AS stipendium Helse farmasi 5.11 3788
Amersham Healths stipendium Helse farmasi 3900
Apoteker Morten Nyegaard og Katrine Nyegaards legat Helse farmasi, med tilknytning til immunologi, kreft eller hjerte/karsykdommer 5.11 3362
Bayer og GlaxoSmithKlines urologistipendium Helse farmasi, urologi 5.11 4360
GE Healthcare's stipendium Helse farmasi 5.11 4359
Holtung AS stipendium Helse farmasi, multidose 1959
MDS (Norge) AS stipendium Helse farmasi, samfunnsfarmasi 2454
Norsk Farmaceutisk Selskaps stipendium Helse farmasi 5.11 1621
Josef og Haldis Andresens legat Helse psykiatri 31.3 1808
Lundbeck stipendet Helse psykiatri 1.9 1077
Per Risteigens legat Helse psykiatri 3777
Solveig og Johan P. Sommers stiftelse Helse psykiatri 15.9 1864
Stiftelsen ALMUS Helse psykiatri 3723
Ellen-Margrethe og Finn Askevolds legat Helse psykologi 3132
Knut og Liv Gards minnefond Helse odontologi 4060
Norges Tannlegehøyskoles vitenskapelige fond Helse odontologi 1.4 4064
Inger Holms minnefond Helse oftalmologi 3541
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesykes forskningsfond Helse hjerte- og lungesykdommer 3080
Fond for alternative forskning Helse forskning uten bruk av forsøksdyr 1.3 2507
NHOs arbeidsmiljøfond Allmenn arbeidsmiljø og næringsliv 2467
Anna og Johannes Brunes minnefond Allmenn samfunnsnyttig virksomhet, inkl. vitenskap 2538
Christian Randulf Bulls stiftelse Allmenn samfunnsnyttig virksomhet, inkl. vitenskap 4178
Deutscher akademischer Austauschdienst: Forskerstipend for opphold i Tyskland Allmenn forskjellige fagområder 3038
Hans Herman Horns stiftelse Allmenn samfunnsnyttig virksomhet, inkl. vitenskap 1.5, 1.11 3047
Hans Thomas Grams stiftelse Allmenn samfunnsnyttig virksomhet, inkl. vitenskap 1.5, 1.11 2510
Inger R. Haldorsens legat til fremme av vitenskapelig arbeid Allmenn kvinnelige forskere 3437
Kristian Gerhard Jebsens stiftelse Allmenn fortrinnsvis maritim og medisinsk forskning 30.5 4485
Leif Høeghs stiftelse Allmenn samfunnsnyttig virksomhet, inkl. vitenskap 3549
Ludv. G. Braathens fond for fremme av norsk luftfart Allmenn forskning og andre formål med betydning for norsk luftfart 15.10

 

 Ansvarlig for siden: Steinar M Paulsen
Sist oppdatert: 31.08.2016 13:29

 

 

Kontakt:

Steinar Paulsen
+47 776 44504

 

Finn ut mer om:

EUs 7. rammeprogram
Norges Forskningsråd
Annen EU finansiering
Annen nordisk finansiering
Regional finansiering
Interregional finansiering
Internasjonal finansiering
Forskningsopphold i utlandet
 
Søknadsfrister

[Loading...]