Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Seniordataprosjektet ved UiT

Data som ligger hos eldre forskere, og som er på vei ut av forskningen (seniorene), er de som er mest utsatte for å gå tapt for framtidig forskning.

Seniorprosjektet har som mål å ta vare på forskningsdata fra våre forskerseniorer og vi bistår enkeltforskere fra denne gruppa med tilrettelegging av forskningsdata for trygg og langsiktig lagring, for tilgjengeliggjøring for videre forskning.

Målsettingen vår er å sikre at verdifulle forskningsdata ikke går tapt når en seniorforsker slutter, og å gjøre de samme dataene anvendbare for andre.

Vi i prosjektet jobber i et nært samarbeid med fakultetene og instituttene når det gjelder hvilke forskere og hvilke forskningsdata som prioriteres.

UiT stiller med lagringskapasitet slik at data kan flyttes fra sårbare lagringsmedier til trygg og langsiktig lagring. Samtidig hjelper vi i prosjektet til med å beskrive datagrunnlaget, og vi tilrettelegger for fremtidig åpen tilgang og publisering, der det er aktuelt. I så måte er det mange som velger å bruke UiTs eget arkiv for åpne data: UiT Open Research Data

I 2019 var prosjektet rettet mot seniorforskere ved det helsevitenskapelige fakultet. Men, vi hjelper seniorforskere fra alle fakulteter og enheter ved UiT, så lenge kapasiteten vår strekker til.  

Så, ikke nøl med å ta kontakt med Seniorprosjektet – det lønner seg!
Send en e-post til lars.figenschou@uit.no og/eller abdurhman.k.ali@uit.no
Ansvarlig for siden: Steinar Martin Paulsen
Sist oppdatert: 27.08.2020 10:36

[Loading...]