Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kommersialisering av forskning

UiT skal være en pådriver for økt innovasjon og næringsutvikling i nordområdene. (Drivkraft i nord)

Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap ble vedtatt av universitetet i mai 2020. Den operasjonaliserer Drivkraft i nord strategien gjennom en rekke tiltak.  Denne siden er under omorganisering og vil synliggjøre tiltak, virkemiddel og verktøy.
Ansvarlig for siden: Svetlana Petricheva Johansen
Sist oppdatert: 27.05.2020 15:09