Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

ORCID - Open Researcher and Contributor ID

Kva er ORCID og kvifor er ORCID viktig?

Nasjonalblomen i Belize, Black Orchid (Encyclia Cochleatum), . Foto: H. Fottland

Kva er ORCID

ORCID - Open Researcher and Contributor ID er ein internasjonal standard for unik identifisering av forskarar og bidragsytarar til forsking. Ein ORCID-identifikator er knytte til forskingsaktiviteten og kan nyttast i heile yrkeskarriera. Forskingsresultat vert med ORCID knytta til same forskar ved endringar i namn, bustad eller arbeidsstad/forskingsinstitusjon i Noreg eller i resten av verda.

ORCID er en internasjonal ideell organisasjon som er støtta av medlemsorganisasjonar.


Kvifor nytta ORCID

Korleis får ein sin ORCID

Du får din ORCID gratis her:  www.orcid.org

Meir informasjon om ORCID finn du hos www.orcid.dk og i videosnutten nedanfor.


 
Ansvarlig for siden: Randi Østhus
Sist oppdatert: 02.10.2018 09:16