Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Doktorgrader ved UiT

Lista nedanfor er ikke heilt komplett. Vi oppdaterer i høve til eldre arkiv og set pris på evt. tilbakemeldingar.

Dato Grad Fornavn Etternavn Enhet
1973 (1)
16.06.1973 Dr.philos. Oddleif Henrik Johannes Leirbukt Seksjon for tysk
1974 (5)
21.09.1974 Dr.med. Iain W.S. Mair Fagområdet medisin
19.10.1974 Dr.philos. Herman Ruge Jervell Institutt for Matematiske Realfag
07.11.1974 Dr.philos. Kjell Gunnar Henriksen Institutt for Matematiske Realfag
19.11.1974 Dr.philos. Richard John Armstrong Seksjon for fysikk
14.12.1974 Dr.philos. Asgeir Brekke Seksjon for fysikk
1975 (3)
19.03.1975 Dr.philos. Bjarne Østerud Biokjemi
23.04.1975 Dr.philos. Arve Johannessen Institutt for Matematiske Realfag
13.12.1975 Dr.philos. Arnoldus Schytte Blix Institutt for medisinsk biologi
1976 (7) (til toppen av siden)
14.01.1976 Dr.philos. Odd Gropen Seksjon for kjemi
13.02.1976 Dr.philos. Tor Dahl Seksjon for kjemi
12.03.1976 Dr.philos. Geir Lundestad Historieseksjonen
15.06.1976 Dr.philos. Anne-Britt Kolstø Otnæss Fagområdet medisin
12.11.1976 Dr.philos. Erik Haakon Egeberg Seksjon for russisk
11.12.1976 Dr.philos. Arnfinn Aulie Fagområdet medisin
18.12.1976 Dr.med. Hroar Piene Fagområdet medisin
1977 (7) (til toppen av siden)
04.03.1977 Dr.med. Hans Einar Krokan Fagområdet medisin
16.06.1977 Dr.philos. Eirik Bjørklid Institutt for medisinsk biologi
15.10.1977 Dr.philos. Gilla Kaplan Fagområdet medisin
15.10.1977 Dr.philos. Audun Øfsti Institutt for Samfunnsvitenskap
18.11.1977 Dr.med. Karl-Erik Giercksky Institutt for medisinsk biologi
24.11.1977 Dr.med. Knut T. Gjesdal Fagområdet medisin
09.12.1977 Dr.philos. Brynjulv Anke Fagområdet medisin
1978 (6) (til toppen av siden)
21.02.1978 Dr.philos. Tore Ola Vorren Institutt for geologi
13.05.1978 Dr.philos. Georg Pral Harbitz Historieseksjonen
06.06.1978 Dr.med. Jarle Aarbakke Farmakologi
16.06.1978 Dr.med. Tom David Andersen Institutt for samfunnsmedisin
20.06.1978 Dr.med. Stig Ottesen Fagområdet medisin
28.10.1978 Dr.med. Harald Vik-Mo Fagområdet medisin
1979 (8) (til toppen av siden)
26.01.1979 Dr.philos. Paul Moxnes Institutt for Samfunnsvitenskap
03.02.1979 Dr.med. Dag Glen Sørlie Kirurgisk avdeling
27.04.1979 Dr.philos. Kjell Myhre Fagområdet medisin
27.04.1979 Dr.philos. Ingemar Terje Traavik Virologi
09.06.1979 Dr.philos. Steinar Funderud Institutt for medisinsk biologi
23.06.1979 Dr.med. Olav Helge Førde Helsetj.forskning
23.06.1979 Dr.med. Dag Steinar Thelle Institutt for samfunnsmedisin
15.12.1979 Dr.med. Erik Andreas Wist Fagområdet medisin
1980 (8) (til toppen av siden)
15.03.1980 Dr.philos. Berit Mørland Fagområdet medisin
22.03.1980 Dr.philos. Reidar Wallin Fagområdet medisin
29.03.1980 Dr.philos. Ivar Sagmo Institutt for Språk og Litteratur
31.05.1980 Dr.med. Helge Waldum Fagområdet medisin
11.06.1980 Dr.philos. Anton G. Kjelaas Institutt for Matematiske Realfag
14.06.1980 Dr.philos. Randi Rønning Balsvik Historieseksjonen
19.06.1980 Dr.med. Per Jynge Fagområdet medisin
06.10.1980 Dr.philos. Jens Ivar Nergård Seksjon for pedagogikk/skoleforskning
1981 (6) (til toppen av siden)
08.05.1981 Dr.med. Rolf Jorde Institutt for klinisk medisin
22.05.1981 Dr.med. Inger Marie Skeibrok Dahl Avd.for sykepleievitensk.
12.06.1981 Dr.med. Ole Petter Rekvig Institutt for medisinsk biologi
30.09.1981 Dr.med. Jan-Ivar Kvamme Fagområdet medisin
03.12.1981 Dr.philos. Kristoffer Rypdal Seksjon for fysikk
05.12.1981 Dr.med. Einar A. Svendsen Fagområdet medisin
1982 (14) (til toppen av siden)
16.01.1982 Dr.philos. Kjell Hermann Annar Bertheussen Fagområdet medisin
06.03.1982 Dr.med. Edvard Sigurd Falk Hudavdelingen
24.04.1982 Dr.philos. Leiv Egil Breivik Seksjon for engelsk
07.05.1982 Dr.philos. Trond Øivind Jørgensen Immunologi
04.06.1982 Dr.med. Tom Benkestok Schulz Fagområdet medisin
12.06.1982 Dr.med. Harald Olsen Fagområdet medisin
15.06.1982 Dr.philos. Stein Holme Fagområdet medisin
24.08.1982 Dr.philos. Erik Bølviken Institutt for Matematiske Realfag
02.09.1982 Dr.scient. Leif Asbjørn Gildberg Marin biokjemi
11.09.1982 Dr.med. Eivind Stoud Platou Fagområdet medisin
20.11.1982 Dr.med. Gunnar Kavli Fagområdet medisin
27.11.1982 Dr.med. Reidun Elisabeth Olstad Institutt for samfunnsmedisin
27.11.1982 Dr.philos. Helge Salvesen Historieseksjonen
18.12.1982 Dr.philos. Karl-Arne Stokkan Zoofysiologi/Avdeling for arktisk biologi
1983 (8) (til toppen av siden)
15.01.1983 Dr.philos. Nils-Erik Huseby Klinisk kjemi
31.05.1983 Dr.philos. Einar Mjølhus Seksjon for matematikk/statistikk
16.06.1983 Dr.med. Otto Armin Smiseth Fagområdet medisin
18.06.1983 Dr.philos. Tom Christensen Seksjon for statsvitenskap
25.06.1983 Dr.med. Egil Johnson Morfologi I (Eksperimentell patologi og anatomi)
17.08.1983 Dr.philos. Einar Laukli Øre-nese-halsavdelingen
26.11.1983 Dr.philos. Knut Tarald Taraldsen Seksjon for lingvistikk
03.12.1983 Dr.med. Gudmund Olav Marhaug Institutt for klinisk medisin
1984 (13) (til toppen av siden)
14.01.1984 Doctor medicinae Monika Østensen Fagområdet medisin
22.01.1984 Dr.scient. Torbjørn Eltoft Seksjon for fysikk
04.02.1984 Dr.philos. Erling Johan Krogh Institutt for Biologi og Geologi
05.05.1984 Dr.philos. Ingolf Hanssen Fagområdet medisin
02.06.1984 Dr.philos. Anne Smith-Kielland Institutt for medisinsk biologi
08.06.1984 Dr.scient. Kirsten Broch Mathisen Seksjon for kjemi
08.06.1984 Dr.philos. Tor Flå Seksjon for fysikk
16.06.1984 Dr.philos. Ernst Håkon Jahr Seksjon for nordisk
03.11.1984 Dr.med. Tor Jacob Eide Morfologi II (Normal og patologisk anatomi)
24.11.1984 Dr.med. Petter Frode Amland Fagområdet medisin
14.12.1984 Dr.scient. Harald Johnsen Seksjon for fysikk
15.12.1984 Dr.med. Gaut Gadeholt Fagområdet medisin
15.12.1984 Dr.philos. Kjell Joar Nilssen Fagområdet medisin
1985 (16) (til toppen av siden)
01.03.1985 Dr.med. Jan Harald Brox Institutt for klinisk medisin
09.03.1985 Dr.philos. Terje Steinar Larsen Medisinsk fysiologi
10.05.1985 Dr.med. Jon Ragnar Florholmen Medisinsk avdeling
11.05.1985 Dr.med. Ragnar Hotvedt Medisinsk fysiologi
08.06.1985 Dr.philos. Atle Gudmund Mortensen Fagområdet medisin
12.06.1985 Dr.med. Arthur Revhaug Kirurgisk avdeling
22.06.1985 Dr.med. Idar Lygren Fagområdet medisin
27.06.1985 Dr.med. Håkon Aune Fagområdet medisin
30.08.1985 Dr.scient. Åse Kaurin Avdeling for plantefysiologi/mikrobiologi
02.09.1985 Dr.scient. Torbjørn Trondsen Fiskeriorganisasjon/-rett
21.09.1985 Dr.scient. Even Hjalmar Jørgensen Zoofysiologi/Avdeling for arktisk biologi
19.10.1985 Dr.med. Jan Tore Gran Revmatologisk avdeling
01.11.1985 Dr.scient. John Sigurd Mjøen Svendsen Seksjon for kjemi
02.11.1985 Dr.med. Bjørn-Erik Kristiansen Fagområdet medisin
12.12.1985 Dr.scient. John Andreas Wyller Seksjon for matematikk/statistikk
20.12.1985 Dr.philos. Svein Jentoft Fiskeriorganisasjon/-rett
1986 (14) (til toppen av siden)
22.02.1986 Dr.med. Trond Geir Jenssen Institutt for klinisk medisin
01.03.1986 Dr.med. Pål Øian Institutt for klinisk medisin
24.05.1986 Dr.med. Tore Gauperaa Fagområdet medisin
16.06.1986 Dr.med. Eivind Stoud Platou Myhre Medisinsk fysiologi
18.06.1986 Dr.philos. Nils Johan Aarsæther Seksjon for samf.planlegging og lokalsamf.forsk.
21.06.1986 Dr.med. Ove Kjell Andersen Fagområdet medisin
26.06.1986 Dr.philos. Barbro Sandin Fagområdet medisin
05.09.1986 Dr.philos. Edmund Wilhelm Edvardsen Institutt for Samfunnsvitenskap
11.09.1986 Dr.philos. Arne Skorping Økologisk avdeling - zoologi
20.09.1986 Dr.philos. Howard Everett Parker Fagområdet medisin
08.11.1986 Dr.med. Georg Høyer Sosialmedisin
08.11.1986 Dr.philos. Bjørn Ragnvald Pettersen Institutt for Matematiske Realfag
10.12.1986 Dr.scient. Børre Kristian Robertsen Avdeling for plantefysiologi/mikrobiologi
16.12.1986 Dr.scient. Ruth Esser Seksjon for fysikk
1987 (17) (til toppen av siden)
17.01.1987 Dr.philos. Ragnar Ludvig Olsen Fagområdet medisin
13.02.1987 Dr.scient. Steffen Gunnar Bergh Avdeling for geologi
14.02.1987 Dr.philos. Lisbeth Holtedahl Seksjon for samiske studier/etniske relasjoner
28.02.1987 Dr.scient. Morten Hald Avdeling for eksogen geologi
10.03.1987 Dr.scient. Bjarne Landfald Marin biokjemi
07.04.1987 Dr.scient. Guri Eggset Biokjemi
29.05.1987 Dr.scient. Jens Petter Taasen Akvatisk biologi
10.06.1987 Dr.scient. Knut Eldhuset Seksjon for fysikk
11.06.1987 Dr.philos. Toril Swan Seksjon for engelsk
13.06.1987 Dr.philos. Harald Horvei Institutt for Språk og Litteratur
27.06.1987 Dr.philos. Johan Glosemeyer Andersen Økologisk avdeling - botanikk
10.10.1987 Dr.philos. Jon Gulowsen Seksjon for samf.planlegging og lokalsamf.forsk.
24.10.1987 Dr.med. Geir Hetland Fagområdet medisin
26.11.1987 Dr.philos. Jarl Bøgwald Biokjemi
27.11.1987 Dr.scient. Christian Urs Wittwer Biokjemi
03.12.1987 Dr.med. Sven Martin Almdahl Fagområdet medisin
03.12.1987 Dr.scient. Jan Petter Pedersen Seksjon for fysikk
1988 (20) (til toppen av siden)
15.01.1988 Dr.med. Lars Slørdal Fagområdet medisin
06.02.1988 Dr.philos. Synnøve Des Bouvrie Seksjon for gresk og latinske studier
10.03.1988 Dr.philos. Kjell Arne Røvik Seksjon for statsvitenskap
09.04.1988 Dr.philos. Bjarne Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin
16.04.1988 Dr.philos. Christel Solberg Fagområdet medisin
22.04.1988 Dr.med. Jan Cyril Wexels Det helsevitenskapelige fakultet
30.04.1988 Dr.med. Trond Flægstad Virologi
04.06.1988 Dr.med. Kirsti Ytrehus Medisinsk fysiologi
10.06.1988 Dr.scient. Ivan-Cato Burkow Seksjon for kjemi
25.06.1988 Dr.philos. Gerd Karin Bjørhovde Seksjon for engelsk
01.07.1988 Dr.scient. Ann Inger Sommer Mikrobiologi
02.07.1988 Dr.philos. Helge Kreutzer Johnsen Fagområdet medisin
10.09.1988 Dr.med. Torbjørn Hansen Fagområdet medisin
01.10.1988 Dr.med. Jetmund Ringstad Fagområdet medisin
08.10.1988 Dr.med. Kenneth Nordstrand Fagområdet medisin
01.11.1988 Dr.scient. Svein Ketil Jacobsen Seksjon for fysikk
11.11.1988 Dr.philos. Arve Fjellberg Institutt for museumsvirksomhet/Tromsø museum
26.11.1988 Dr.scient. Sissel Helene Hansen Seksjon for kjemi
10.12.1988 Dr.med. Steinar Ingvar Johan Danielsen Fagområdet medisin
22.12.1988 Dr.scient. Terje Johansen Cellebiologi
1989 (15) (til toppen av siden)
11.03.1989 Dr.philos. Ånund Haga Seksjon for arkeologi
08.04.1989 Dr.med. Lauritz Bredrup Dahl Pediatrisk avdeling
15.04.1989 Dr.philos. Bjørnar Myrnes Fagområdet medisin
26.04.1989 Dr.scient. Per Arne Amundsen Akvatisk biologi
29.04.1989 Dr.med. Anne Husebekk Revmatologisk avdeling
20.05.1989 Dr.philos. Anne-Johanne Søgaard Institutt for samfunnsmedisin
26.05.1989 Dr.scient. Maria Teresa Viana Marin biokjemi
01.06.1989 Dr.scient. Arve Elvebakk Økologisk avdeling - botanikk
03.06.1989 Dr.med. Arne Kolstad Fagområdet medisin
20.06.1989 Dr.philos. Terje Vassdal Fiskeriøkonomi
07.07.1989 Dr.scient. Elsebeth Thomsen Hanken Avdeling for eksogen geologi
24.08.1989 Dr.philos. Stig Falk-Petersen Norges Fiskerihøgskole
23.09.1989 Dr.art. Dag Torgny Andersson Seksjon for filosofi
29.09.1989 Dr.philos. Tore Haug Akvatisk biologi
11.11.1989 Dr.philos. Willy Johan Guneriussen Seksjon for sosialpolitikk/sosiologi
1990 (15) (til toppen av siden)
02.01.1990 Dr.scient. Antonio Jorge Fonseca Antunes Santos Institutt for arktisk og marin biologi
03.02.1990 Dr.med. Pål Gunnes Medisinsk avdeling
24.02.1990 Dr.med. Lars Uhlin Hansen Biokjemi
16.05.1990 Dr.scient. Maria-Teresa C C Borges Akvatisk biologi
26.05.1990 Dr.med. Ola Røkke Institutt for klinisk medisin
06.06.1990 Dr.scient. Svein-Erik Hamran Seksjon for fysikk
06.06.1990 Dr.juris Jens Edvin Andreassen Skoghøy Institutt for Rettsvitenskap
16.06.1990 Dr.med. Oddbjørn Fjermedal Institutt for klinisk medisin
19.06.1990 Dr.med. Knut Gustav Helgesen Medisinsk fysiologi
28.06.1990 Dr.scient. Torbjørn Alm Økologisk avdeling - botanikk
04.07.1990 Dr.scient. Alf Harbitz Seksjon for fysikk
16.10.1990 Dr.philos. Chris Hall Seksjon for fysikk
24.11.1990 Dr.philos. Per Thomas Andersen Seksjon for nordisk
01.12.1990 Dr.scient. Maria Iciar Galarza Martinez Biokjemi
01.12.1990 Dr.scient. Arne Oskar Smalås Seksjon for kjemi
1991 (29) (til toppen av siden)
19.01.1991 Dr.med. Nils Einar Kløw Institutt for medisinsk biologi
26.01.1991 Dr.med. Knut Arne Holtedahl Institutt for samfunnsmedisin
09.02.1991 Dr.philos. Tom Johansen Seksjon for sosialpolitikk/sosiologi
21.02.1991 Dr.med. Lill-Tove Rasmussen Busund Morfologi I (Eksperimentell patologi og anatomi)
20.03.1991 Dr.philos. Brit Kirsten Mæhlum Seksjon for nordisk
30.04.1991 Dr.philos. Ola Flåten Fiskeriøkonomi
30.04.1991 Dr.med. Margareth Synnøve Fønnebø Knutsen Institutt for samfunnsmedisin
11.05.1991 Dr.med. Roy Martin Bremnes Farmakologi
15.05.1991 Dr.philos. Gjert Kristoffersen Seksjon for nordisk
24.05.1991 Dr.philos. Lars Ivar Hansen Historieseksjonen
25.05.1991 Dr.med. Tore Jarl Gutteberg Institutt for klinisk medisin
25.05.1991 Dr.med. Sigurd Lindal Morfologi II (Normal og patologisk anatomi)
30.05.1991 Dr.med. Olav Hevrøy Medisinsk fysiologi
01.06.1991 Dr.art. Inger Storli Seksjon for arkeologi
06.06.1991 Dr.scient. Sigmund Akselsen Seksjon for Informatikk
07.06.1991 Dr.scient. Mette Marianne Svenning Avdeling for plantefysiologi/mikrobiologi
11.06.1991 Dr.med. Torberg Torbergsen Nevrologisk avdeling
14.06.1991 Dr.med. Mads Fredrik Gilbert Anestesiavdeling
15.06.1991 Dr.med. Steinar Kristian Solberg Morfologi II (Normal og patologisk anatomi)
29.08.1991 Dr.scient. Steinar Daae Johansen Institutt for medisinsk biologi
28.09.1991 Dr.philos. Erik Oddvar Eriksen Seksjon for statsvitenskap
24.10.1991 Dr.scient. Åshild Rigmor Fredriksen Seksjon for fysikk
23.11.1991 Dr.scient. Unni Pia Løvhaug Seksjon for fysikk
29.11.1991 Dr.scient. Sigrun Espelid Akvatisk biologi
30.11.1991 Dr.philos. Knut Martin Fylkesnes Institutt for samfunnsmedisin
05.12.1991 Dr.scient. Stig Morten Knutsen Avdeling for eksogen geologi
12.12.1991 Dr.scient. Geir Eivind Karl Richardsen Avdeling for eksogen geologi
20.12.1991 Dr.med. Jeanette Henriette Magnus Revmatologisk avdeling
21.12.1991 Dr.med. Roald Omdal Revmatologisk avdeling
1992 (28) (til toppen av siden)
17.01.1992 Dr.med. Jørn Kristian Kjæve Kirurgisk avdeling
17.01.1992 Dr.philos. Olaf Bay Styrvold Marin biokjemi
01.02.1992 Dr.philos. Astri Andersen Historieseksjonen
14.02.1992 Dr. philos Martin Hovland Institutt for biologi og geologi
14.03.1992 Dr.med. Odd Ragnar Nilssen Institutt for samfunnsmedisin
20.03.1992 Dr.scient. Geir Harald Mathiassen Økologisk avdeling - botanikk
03.04.1992 Dr.med. Barthold Gisle Vonen Kirurgisk avdeling
09.04.1992 Dr.philos. Ugo Lionel Frida Anton Moens Molekylær genetikk
28.04.1992 Dr.med. Vinjar Magne Fønnebø Epidem/med.statistikk
15.05.1992 Dr.med. Inger Torhild Gram Institutt for samfunnsmedisin
22.05.1992 Dr.philos. Jørgen Schou Christiansen Akvatisk biologi
22.05.1992 Dr.scient. Evy Jørgensen Seksjon for kjemi
22.05.1992 Dr.scient. Nils Peder Willassen Biokjemi
23.05.1992 Dr.med. Roar Johnsen Institutt for samfunnsmedisin
06.06.1992 Dr.scient. Ragnar Soleng Seksjon for matematikk/statistikk
12.06.1992 Dr.philos. Kurt Steinar Tande Akvatisk biologi
20.06.1992 Dr.med. Truls Myrmel Medisinsk fysiologi
21.08.1992 Dr.philos. Tao Yang Medisinsk fysiologi
03.10.1992 Dr.med. Gunnar Anton Jakob Leivseth Institutt for klinisk medisin
14.10.1992 Dr.scient. Ingebrigt Sylte Farmakologi
31.10.1992 Dr.philos. Lars Folkow Zoofysiologi/Avdeling for arktisk biologi
06.11.1992 Dr.scient. Ole Jørgen Lønne Akvatisk biologi
07.11.1992 Dr.philos. Erling Sverre Nordøy Zoofysiologi/Avdeling for arktisk biologi
18.11.1992 Dr.scient. Jan Ove Bustnes Økologisk avdeling - zoologi
28.11.1992 Dr.med. Hasse Melbye Allmennmedisin
01.12.1992 Dr.scient. Gunnar Hartvigsen Seksjon for Informatikk
05.12.1992 Dr.med. Kaare Harald Bønaa Epidem/med.statistikk
18.12.1992 Dr.scient. Alfred Hanssen Seksjon for fysikk
1993 (18) (til toppen av siden)
16.02.1993 Dr.philos. Øyvind Edvardsen Farmakologi
30.04.1993 Dr.scient. Martin Arne Svenning Akvatisk biologi
07.05.1993 Dr.scient. Roar Kristoffersen Akvatisk biologi
26.05.1993 Dr.scient. Børge Damsgård Ressursbiologi
05.06.1993 Dr.art. Olga Gerd Dysthe Seksjon for nordisk
12.06.1993 Dr.philos. Frode Svartdal Seksjon for psykologi
22.06.1993 Doctor medicinae Lise Dannevig Fagområdet medisin
04.09.1993 Dr.med. Anne Kristin Tollan Avdeling for gynekologi og obstetrikk
09.09.1993 Dr.scient. Dag Johansen Seksjon for Informatikk
18.09.1993 Dr.philos. Anna-Riitta M Lindgren Seksjon for finsk
08.10.1993 Dr.scient. Truls Borg Moum Biokjemi
30.10.1993 Dr.scient. Berit Elisabeth Bang Farmakologi
02.11.1993 Dr.scient. Frank Melandsø Seksjon for fysikk
20.11.1993 Dr.med. Tore Stenstad Revmatologisk avdeling
03.12.1993 Dr.scient. Inger Nilsson Avdeling for eksogen geologi
07.12.1993 Dr.scient. Ida Lønne Avdeling for eksogen geologi
11.12.1993 Dr.scient. Sissel Hansen Seksjon for kjemi
14.12.1993 Dr.med. Knut Endre Fredriksen Virologi
1994 (41) (til toppen av siden)
17.02.1994 Dr.scient. Torstein Pedersen Ressursbiologi
25.02.1994 Dr.scient. Sigmund Spjelkavik Økologisk avdeling - botanikk
04.03.1994 Dr.scient. David Anders Robinson Poole Avdeling for eksogen geologi
18.03.1994 Dr.scient. Arne Mikal Arnesen Ressursbiologi
25.03.1994 Dr.scient. Synnøve Elvevold Avdeling for geologi
30.03.1994 Dr.philos. Ketil Bonaunet Seksjon for filosofi
13.04.1994 Dr.scient. Kjell Arild Høgda Seksjon for fysikk
15.04.1994 Dr.med. Rolf Busund Kirurgisk avdeling
15.04.1994 Dr.scient. Jorun Bergliot Jørgensen Marin biokjemi
30.04.1994 Dr.med. Ulf Aasebø Medisinsk avdeling
06.05.1994 Dr.med. Eva Astrid Jacobsen Røntgenavdeling
06.05.1994 Dr.scient. Øystein Svalheim Avdeling for plantefysiologi/mikrobiologi
11.05.1994 Dr.scient. Rolf Einar Engstad Marin biokjemi
14.05.1994 Dr.med. Terje Kristian Steigen Medisinsk fysiologi
27.05.1994 Dr.scient. Odd Torsten Krøner Aslaksen Seksjon for fysikk
28.05.1994 Dr.med. Guro Ellen Valen Kirurgisk avdeling
03.06.1994 Dr.scient. Astrid Lyså Avdeling for eksogen geologi
04.06.1994 Dr.med. Marianne Mjaaland Kirurgisk avdeling
11.06.1994 Dr.philos. Narve Fulsås Historieseksjonen
18.06.1994 Dr.philos. Kirsten Danielsen Seksjon for samiske studier/etniske relasjoner
18.06.1994 Dr.art. Marek Edward Jasinski Seksjon for arkeologi
09.08.1994 Dr.scient. Per Ivar Steinsund Avdeling for eksogen geologi
19.08.1994 Dr.scient. Marijke Rachel van Ghelue Avdeling for plantefysiologi/mikrobiologi
23.08.1994 Dr.scient. Einar Grønvoll Seksjon for fysikk
25.08.1994 Dr.scient. Rolf Leon Larsen Seksjon for kjemi
16.09.1994 Dr.med. Arnfinn Ståle Sundsfjord Mikrobiologi
28.09.1994 Dr.scient. Eirik Malnes Seksjon for fysikk
04.10.1994 Dr.philos. Jan Abel Olsen Fiskeriøkonomi
15.10.1994 Dr.philos. Geir Wing Gabrielsen Zoofysiologi/Avdeling for arktisk biologi
15.10.1994 Dr.art. Kjersti Schanche Seksjon for arkeologi
21.10.1994 Dr.scient. Marit Jørgensen Avdeling for plantefysiologi/mikrobiologi
22.10.1994 Dr.art. Rolf Gaasland Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
28.10.1994 Dr.scient. John Inge Johansen Virologi
04.11.1994 Dr.philos. Einar Ringø Ressursbiologi
05.11.1994 Dr.med. Oliver Grundnes Det medisinske fakultet
11.11.1994 Dr.philos. Jun Ge Det medisinske fakultet
28.11.1994 Dr.scient. Anne Elise Eggen Farmakologi
10.12.1994 Dr.philos. Vigdis Stordahl Seksjon for samiske studier/etniske relasjoner
15.12.1994 Dr.scient. Jan Sverre Laberg Avdeling for eksogen geologi
17.12.1994 Dr.art. Beate Hildegard Lindemann Seksjon for tysk
19.12.1994 Dr.scient. Alvar Braathen Avdeling for geologi
1995 (43) (til toppen av siden)
13.01.1995 Dr.med. Maja-Lisa Løchen Institutt for samfunnsmedisin
13.01.1995 Dr.scient. Inger Birgitt Martinussen Avdeling for plantefysiologi/mikrobiologi
21.01.1995 Dr.philos. Petter Arnt Hals Farmakologi
31.01.1995 Dr.philos. John Andreas Rønning Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri
17.02.1995 Dr.art. Even Arntzen Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
18.02.1995 Dr.philos. Bjørn Ingvald Dehli Hersoug Fiskeriorganisasjon/-rett
18.02.1995 Dr.med. Edvin Schei Institutt for samfunnsmedisin
22.02.1995 Dr.scient. Sverre Henriksen Avdeling for eksogen geologi
23.02.1995 Dr.scient. Knut Ivar Kristoffersen Akvatisk biologi
25.02.1995 Dr.scient. Arild Wikan Seksjon for matematikk/statistikk
27.02.1995 Dr.scient. Tore Arnstein Nitter Seksjon for fysikk
04.03.1995 Dr.scient. Solveig Karlsen Seksjon for kjemi
11.03.1995 Dr.med. Zbigniew Konopski Morfologi II (Normal og patologisk anatomi)
17.03.1995 Dr.scient. Jan-Eirik Angell Killie Marin biokjemi
24.03.1995 Dr.scient. Randi Karlsen Seksjon for Informatikk
21.04.1995 Dr.scient. Trond Martin Dokken Avdeling for eksogen geologi
09.05.1995 Dr.med. Bjørn-Yngvar Nordvåg Revmatologisk avdeling
12.05.1995 Dr.scient. Odd Harald Valdermo Seksjon for kjemi
13.05.1995 Dr.med. Lars Kåre Dotterud Hudavdelingen
01.06.1995 Dr.philos. Inga Kaasen Marin biokjemi
02.06.1995 Dr.med. Rolf Franck Berntsen Medisinsk avdeling
06.06.1995 Dr.med. Grethe Støa Birketvedt Medisinsk avdeling
09.06.1995 Dr.med. Eivind Smeland Farmakologi
10.06.1995 Dr.scient. Gunnar Inge Berglund Seksjon for kjemi
16.06.1995 Dr.med. Børge Ytterstad Institutt for samfunnsmedisin
17.06.1995 Dr.juris Hege Brækhus Institutt for Rettsvitenskap
17.06.1995 Dr.art. Nils Andersen Oskal Seksjon for filosofi
22.06.1995 Dr.scient. Anita Pettersen Seksjon for kjemi
30.06.1995 Dr.scient. Gholam Reza Ahmadi Seksjon for fysikk
25.08.1995 Dr.med. Dag Malm Medisinsk avdeling
25.08.1995 Dr.scient. Gunnar Pettersen Akvatisk biologi
15.09.1995 Dr.scient. Ragni Ofstad Morfologi II (Normal og patologisk anatomi)
23.09.1995 Dr.med. Oddmund Johannes Johansen Institutt for samfunnsmedisin
29.09.1995 Dr.med. Geir Anton Rønning Kirurgisk avdeling
07.10.1995 Dr.philos. Fredrik Christian Brøgger Seksjon for engelsk
10.11.1995 Dr.scient. Kjell Tormod Nilssen Akvatisk biologi
17.11.1995 Dr.scient. Trond Lamark Marin biokjemi
02.12.1995 Dr.med. Lillian Marie Nordbø Berge Medisinsk avdeling
02.12.1995 Dr.philos. Gunnar Thorvaldsen Historieseksjonen
07.12.1995 Dr.med. Thor Styrk Trovik Institutt for klinisk medisin
09.12.1995 Dr.med. Elin Helset Morfologi II (Normal og patologisk anatomi)
15.12.1995 Dr.med. Vernon Vijay Siugha Bonarjee Institutt for klinisk medisin
15.12.1995 Dr.scient. Ingunn Margrethe Skovsgaard Tombre Økologisk avdeling - zoologi
1996 (45) (til toppen av siden)
13.01.1996 Dr.philos. Helene Whittaker von Hofsten Seksjon for gresk og latinske studier
20.01.1996 Dr.art. Bjørg Evjen Historieseksjonen
09.02.1996 Dr.scient. Geir Bjørkøy Biokjemi
16.02.1996 Dr.scient. Roy Ambli Dalmo Immunologi
21.02.1996 Dr.scient. Merethe Aasmo Finne Avdeling for plantefysiologi/mikrobiologi
02.03.1996 Dr.polit. Geir Grenersen Seksjon for pedagogikk/skoleforskning
16.03.1996 Dr.philos. Roar Hagen Seksjon for sosialpolitikk/sosiologi
16.03.1996 Dr.scient. Turid Hellevik Cellebiologi
12.04.1996 Dr.scient. Karin Marie Andreassen Avdeling for eksogen geologi
13.04.1996 Dr.med. Bjørg Klemetsdal Farmakologi
19.04.1996 Dr.scient. Merethe Sjøvoll Seksjon for kjemi
24.04.1996 Dr.scient. Peter Ariaan Wind Seksjon for fysikk
14.05.1996 Dr.med. Ivar Sønbø Kristiansen Institutt for samfunnsmedisin
15.05.1996 Dr.scient. Karsten Heia Seksjon for fysikk
20.05.1996 Dr.scient. Tor Berger Seksjon for fysikk
23.05.1996 Dr.scient. Morten Halvorsen Akvatisk biologi
25.05.1996 Dr.philos. Synnøve Karen Jenssen Seksjon for statsvitenskap
01.06.1996 Dr.med. Erik Waage Nielsen Institutt for klinisk medisin
07.06.1996 Dr.scient. Eldbjørg Sofie Heimstad Seksjon for kjemi
08.06.1996 Dr.scient. Margrethe Esaiassen Marin biokjemi
08.06.1996 Dr.philos. Åge Wifstad Institutt for samfunnsmedisin
15.06.1996 Dr.art. Helgard Gertrud Hildegard Mahrdt Seksjon for tysk
15.06.1996 Dr.med. Marite Rygg Pediatrisk avdeling
15.06.1996 Dr.polit. Johans Tveit Sandvin Seksjon for sosialpolitikk/sosiologi
21.06.1996 Dr.med. Bjørn Nils Bernersen Institutt for samfunnsmedisin
21.06.1996 Dr.med. Petter Cappelen Endresen Farmakologi
21.06.1996 Dr.med. Øivind Irtun Kirurgisk avdeling
26.06.1996 Dr.scient. Frank Jonny Øynes Seksjon for fysikk
21.08.1996 Dr.scient. Fred Sigernes Seksjon for fysikk
04.10.1996 Dr.med. Toralf Gustav Hasvold Institutt for samfunnsmedisin
07.10.1996 Dr.scient. Juraj Janocko Avdeling for eksogen geologi
10.10.1996 Dr.scient. Beate Klementsen Cellebiologi
10.10.1996 Dr.scient. Cecilie Hellum von Quillfeldt Akvatisk biologi
01.11.1996 Dr.scient. Helge Reginiussen Avdeling for geologi
01.11.1996 Dr.scient. Øystein Rekdal Biokjemi
01.11.1996 Dr.med. Kjetil Unneberg Kirurgisk avdeling
15.11.1996 Dr.med. Jan Norum Onkologisk avdeling
05.12.1996 Dr.scient. Norunn Konstanse Storbakk Institutt for klinisk medisin
06.12.1996 Dr.med. Einar Bugge Medisinsk fysiologi
06.12.1996 Dr.scient. Lichun Zhang Seksjon for matematikk/statistikk
09.12.1996 Dr.scient. Kjell Lindgård Zoofysiologi/Avdeling for arktisk biologi
14.12.1996 Dr.art. Ingebjørg Hage Historieseksjonen
18.12.1996 Dr.scient. Dag Lukkassen Seksjon for matematikk/statistikk
19.12.1996 Dr.scient. Tore Sandvik Virologi
19.12.1996 Dr.scient. Morten Tryland Virologi
1997 (32) (til toppen av siden)
17.01.1997 Dr.scient. Pål Audun Jensen Avdeling for geologi
08.02.1997 Dr.polit. Margrete Sæther Seksjon for sosialpolitikk/sosiologi
17.02.1997 Dr.scient. Christina Wegener Avdeling for plantefysiologi/mikrobiologi
07.03.1997 Dr.scient. Eva Synnøve Sjøttem Biokjemi
10.03.1997 Dr.scient. Torunn Annie Zielke Pedersen Marin biokjemi
14.03.1997 Dr.scient. Per Wenstøp Arneberg Økologisk avdeling - zoologi
18.03.1997 Dr.philos. Terje Tjelta Seksjon for fysikk
21.03.1997 Dr.scient. Ola Engelsen Seksjon for fysikk
25.03.1997 Dr.scient. Knut Brede Liland Seksjon for fysikk
04.04.1997 Dr.scient. Rune Knudsen Akvatisk biologi
19.04.1997 Dr.scient. Hilde Toften Akvatisk biologi
25.04.1997 Dr.scient. Tone Falkenhaug Akvatisk biologi
14.05.1997 Dr.med. Svein Ivar Bekkelund Nevrologisk avdeling
31.05.1997 Dr.med. Inger Thune Institutt for samfunnsmedisin
03.06.1997 Dr.scient. Arne Næsheim Fjalstad Avdeling for eksogen geologi
07.06.1997 Dr.scient. Geir Engen Seksjon for fysikk
14.06.1997 Dr.scient. Kurt Kristiansen Farmakologi
20.06.1997 Dr.scient. Eva Munk-Madsen Fiskeriorganisasjon/-rett
27.06.1997 Dr.scient. Bjarne Halten Institutt for arktisk og marin biologi
27.06.1997 Dr.scient. Lennart Nilsen Økologisk avdeling - botanikk
28.06.1997 Dr.art. Audhild Ingjerd Schanche Seksjon for arkeologi
12.09.1997 Dr.med. John Bjarne Hansen Institutt for klinisk medisin
12.09.1997 Dr.scient. Jim Holm Seksjon for Informatikk
04.10.1997 Dr.polit. Britt Lillestø Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
17.10.1997 Dr.med. Claude Pierre-Jerome Røntgenavdeling
07.11.1997 Dr.scient. Anita Evy Maurstad Norges fiskerihøgskole
11.11.1997 Dr.scient. Torkild Tveraa Institutt for arktisk og marin biologi
15.11.1997 Dr.art. Kevin Mccafferty Institutt for språkvitenskap
28.11.1997 Dr.med. Lise Balteskard Kirurgisk avdeling
04.12.1997 Dr.scient. Wen Cao Institutt for informatikk
06.12.1997 Dr.med. Øystein Petter Nygaard Institutt for klinisk medisin
17.12.1997 Dr.scient. Knut Martin Sivertsen Institutt for arktisk og marin biologi
1998 (57) (til toppen av siden)
14.01.1998 Dr.scient. Einar Bakstad Institutt for kjemi
30.01.1998 Dr.scient. Alfred Hervin Petter Granmo Institutt for arktisk og marin biologi
13.02.1998 Dr.scient. Trude Giverhaug Institutt for medisinsk biologi
14.02.1998 Dr.scient. Øivind Nilssen Institutt for medisinsk biologi
19.02.1998 Dr.philos. Qipin Gao Institutt for medisinsk biologi
20.02.1998 Dr.scient. Suriyan Tunkijjanukij Norges fiskerihøgskole
27.02.1998 Dr.scient. Jens-Petter Jøstensen Norges fiskerihøgskole
27.02.1998 Dr.scient. Hans Anders Tømmervik Institutt for arktisk og marin biologi
06.03.1998 Dr.scient. Thomas Berg Institutt for klinisk medisin
10.03.1998 Dr.polit. Nils Oddbjørn Henriksen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
25.03.1998 Dr.scient. Kirsten Nymann Petersen Institutt for kjemi
03.04.1998 Dr.med. Terje Risberg Det helsevitenskapelige fakultet
04.04.1998 Dr.polit. Inge Amundsen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
25.04.1998 Dr.polit. Inger Njølstad Det helsevitenskapelige fakultet
06.05.1998 Dr.polit. Terje Jostein Halvorsen Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
14.05.1998 Dr.scient. Oddvar Harald Ottesen Norges fiskerihøgskole
15.05.1998 Dr.med. Cathrine Foyn Bruun Det helsevitenskapelige fakultet
16.05.1998 Dr.scient. Tove Hilde Ågnes Utsi Institutt for medisinsk biologi
25.05.1998 Dr.scient. Ole Morten Seternes Institutt for medisinsk biologi
04.06.1998 Dr.scient. Inger Solheim Institutt for fysikk og teknologi
06.06.1998 Dr.juris Trude Margrethe Haugli Det juridiske fakultet
07.06.1998 Dr.art. Anniken Greve Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
12.06.1998 Dr.scient. Berner Larsen Institutt for matematikk og statistikk
13.06.1998 Dr.scient. Wenche Sørmo Institutt for medisinsk biologi
16.06.1998 Dr.med. Ivar Johannes Aaraas Det helsevitenskapelige fakultet
17.06.1998 Dr.philos. Jorid S. Anderssen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
17.06.1998 Dr.scient. Petter Helgevold Kvadsheim Institutt for medisinsk biologi
18.06.1998 Dr.polit. Sylvi Stenersen Hovdenak Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
20.06.1998 Dr.polit. Paul Martin Opdal Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
24.06.1998 Dr.med. Tor Ingebrigtsen Institutt for klinisk medisin
25.06.1998 Dr.polit. Geir Runar Karlsen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
07.08.1998 Dr.scient. Bjørn Eivind Braathen Institutt for fysikk og teknologi
14.08.1998 Dr.polit. Johan Klemet Hætta Kalstad Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
22.08.1998 Dr.philos. Baldur Sveinbjørnsson Det helsevitenskapelige fakultet
05.09.1998 Dr.scient. Ellen Aasum Det helsevitenskapelige fakultet
11.09.1998 Dr.scient. Anna Vader Institutt for medisinsk biologi
12.09.1998 Dr.philos. Petter Nafstad Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
22.09.1998 Dr.med. Stein-Erik Utvåg Det helsevitenskapelige fakultet
25.09.1998 Dr.scient. Tore Guneriussen Institutt for fysikk og teknologi
09.10.1998 Dr.scient. Per-Erik Mårtensson Institutt for medisinsk biologi
09.10.1998 Dr.scient. Unn Sørum Norges fiskerihøgskole
10.10.1998 Dr.scient. Arnaud Jean Cabanac Institutt for medisinsk biologi
16.10.1998 Dr.scient. Svanhild Nornes Institutt for medisinsk biologi
24.10.1998 Dr.med. Torkjel Tveita Det helsevitenskapelige fakultet
19.11.1998 Dr.scient. Øyvind Overrein Institutt for fysikk og teknologi
20.11.1998 Dr.scient. Trygve Sparr Institutt for fysikk og teknologi
20.11.1998 Dr.scient. Klara Stensvåg Norges fiskerihøgskole
24.11.1998 Dr.med. Edoardo Raposio Institutt for klinisk medisin
27.11.1998 Dr.polit. Solveig Alma Flermoen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
27.11.1998 Dr.scient. Ole Morten Olsen Institutt for fysikk og teknologi
30.11.1998 Dr.scient. Trond Steinar Trondsen Institutt for fysikk og teknologi
02.12.1998 Dr.polit. Einar Eythorsson Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
08.12.1998 Dr.scient. Ronny Helland Institutt for kjemi
12.12.1998 Dr.scient. Lisbeth Aasmoe Institutt for medisinsk biologi
15.12.1998 Dr.scient. Heidi Erlandsen Institutt for kjemi
18.12.1998 Dr.scient. Geir Aksel Plunnecke Dahl-Hansen Institutt for arktisk og marin biologi
18.12.1998 Dr.scient. Patrick Herve Jehan Guio Institutt for fysikk og teknologi
1999 (48) (til toppen av siden)
15.01.1999 Dr.scient. Hilde Monica Frostad Riise Stensland Institutt for medisinsk biologi
22.01.1999 Dr.polit. Andreas Vårheim Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
29.01.1999 Dr.scient. Bent Magne Dreyer Norges fiskerihøgskole
05.02.1999 Dr.scient. Per Fauchald Institutt for arktisk og marin biologi
12.02.1999 Dr.med. Hebe Desiree Kvernmo Institutt for medisinsk biologi
19.02.1999 Dr.scient. Ingvild Mikkola Institutt for medisinsk biologi
26.02.1999 Dr.scient. Merete Bjørgan Schrøder Norges fiskerihøgskole
27.02.1999 Dr.juris Ande Somby Det juridiske fakultet
05.03.1999 Dr.scient. Espen Olaf Henriksen Institutt for arktisk og marin biologi
20.03.1999 Dr.juris Aage Thor Falkanger Det juridiske fakultet
16.04.1999 Dr.med. Rolf Ole Lindsetmo Institutt for klinisk medisin
24.04.1999 Dr.art. Ella Haukenes Institutt for språkvitenskap
24.04.1999 Dr.philos. Trond Arne Gansmo Jakobsen Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
08.05.1999 Dr.psychol. Ingunn Berta Skre Avdeling for klinisk psykologi og utviklingspsyk.
10.05.1999 Dr.polit. Turid Moldenæs Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
20.05.1999 Dr.med. Yngve Anton Figenschau Det helsevitenskapelige fakultet
21.05.1999 Dr.philos. Rolv Jostein Lyngstad Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
27.05.1999 Dr.philos. Anne Marie Støkken Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
01.06.1999 Dr.scient. Roy Edgar Hansen Institutt for fysikk og teknologi
05.06.1999 Dr.art. Thorbjørg Hroarsdottir Institutt for språkvitenskap
11.06.1999 Dr.med. Lars Harry Vorland Institutt for medisinsk biologi
15.06.1999 Dr.philos. Dag Viljen Poleszynski Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
18.06.1999 Dr.polit. Olaug Synnøve Lian Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
19.06.1999 Dr.philos. Sidsel Saugestad Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
21.06.1999 Dr.scient. Dag Atle Lysne Institutt for arktisk og marin biologi
26.06.1999 Dr.med. Ragnar Martin Joakimsen Institutt for samfunnsmedisin
03.07.1999 Dr.scient. Karen Kristine Sørensen Institutt for medisinsk biologi
20.08.1999 Dr.scient. Hanna-Kirsti Schrøder Leiros Institutt for kjemi
28.08.1999 Dr.scient. Dag Arne Lorentzen Institutt for fysikk og teknologi
03.09.1999 Dr.art. Torun Granstrøm Ekeland Institutt for arkeologi og sosialantropologi
10.09.1999 Dr.med. Audhild Hjalmarsen Institutt for klinisk medisin
17.09.1999 Dr.scient. Morten Elde Institutt for medisinsk biologi
17.09.1999 Dr.scient. Brian Vinter Institutt for informatikk
18.09.1999 Dr.polit. Anne Britt Flemmen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
08.10.1999 Dr.med. Markus Jukka Lilja Institutt for klinisk medisin
23.10.1999 Dr.juris Ole-Martin Lund Andreassen Det juridiske fakultet
23.10.1999 Dr.med. Bjørn Odvar Eriksen Institutt for samfunnsmedisin
18.11.1999 Dr.scient. Sigrunn Holbek Sørbye Institutt for matematikk og statistikk
30.11.1999 Dr.polit. Kaare Skagen Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
03.12.1999 Dr.med. Terese Folgerø Institutt for klinisk medisin
04.12.1999 Dr.scient. Toril Fagerheim Institutt for klinisk medisin
04.12.1999 Dr.art. Eli Høydalsnes Institutt for kultur og litteratur
10.12.1999 Dr.scient. John Beck Jensen Institutt for arktisk og marin biologi
10.12.1999 Dr.scient. Hege Wilhelmine Elstad Strømsnes Institutt for kjemi
11.12.1999 Dr.art. Bård Arve Berg Institutt for historie og religionsvitenskap
11.12.1999 Dr.scient. Frode Skarstein Institutt for arktisk og marin biologi
17.12.1999 Dr.scient. Sveinung Hagen Institutt for geologi
18.12.1999 Dr.philos. Svein Disch Mathiesen Institutt for medisinsk biologi
2000 (51) (til toppen av siden)
21.01.2000 Dr.med. Henrik Schirmer Institutt for samfunnsmedisin
11.02.2000 Dr.scient. Sølvi Brendeford Anderssen Fagområdet medisin
18.02.2000 Dr.scient. Christer Einvik Institutt for medisinsk biologi
26.02.2000 Dr.scient. Maria Perander Institutt for medisinsk biologi
07.03.2000 Dr.philos. Eivind Oug Norges fiskerihøgskole
10.03.2000 Dr.scient. Ingar Leiros Institutt for kjemi
17.03.2000 Dr.scient. Andreas Joachim Kirchhefer Institutt for arktisk og marin biologi
24.03.2000 Dr.polit. Hans Kristian Hernes Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
31.03.2000 Dr.med. Jon Øyvind Odland Institutt for samfunnsmedisin
01.04.2000 Dr.polit. Allan Sande Institutt for arkeologi og sosialantropologi
14.04.2000 Dr.scient. Kristin Andreassen Fenton Institutt for medisinsk biologi
14.04.2000 Dr.scient. Tommy Johansen Samuelsberg Institutt for geologi
28.04.2000 Dr.scient. Christine Hanssen Rinaldo Institutt for medisinsk biologi
29.04.2000 Dr.scient. Monica Alterskjær Sundset Institutt for medisinsk biologi
05.05.2000 Dr.scient. Olav Lanes Institutt for medisinsk biologi
20.05.2000 Dr.art. Marit Julien Institutt for språkvitenskap
26.05.2000 Dr.philos. Marie-Theres Federhofer Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
03.06.2000 Dr.philos. Tormod Ola Brenn Det helsevitenskapelige fakultet
03.06.2000 Dr.juris Petri Ilmari Keskitalo Det juridiske fakultet
09.06.2000 Dr.med. Oddmund Joakimsen Institutt for samfunnsmedisin
14.06.2000 Dr.scient. Ole Martin Fuskevåg Institutt for medisinsk biologi
16.06.2000 Dr.med. Siv Eli Kvernmo Det helsevitenskapelige fakultet
16.06.2000 Dr.scient. Ole Petter Pedersen Institutt for arktisk og marin biologi
17.06.2000 Dr.med. Eva Stensland Institutt for samfunnsmedisin
30.06.2000 Dr.med. Torkel Snellingen Institutt for samfunnsmedisin
07.07.2000 Dr.philos. Ruth Ann VanBogelen Det helsevitenskapelige fakultet
08.09.2000 Dr.med. Tone Smith-Sivertsen Institutt for samfunnsmedisin
09.09.2000 Dr.art. Sandra Lee Kleppe Institutt for språkvitenskap
15.09.2000 Dr.juris Line Ravlo-Losvik Det juridiske fakultet
16.09.2000 Dr.scient. Geir Gotaas Institutt for medisinsk biologi
22.09.2000 Dr.polit. Torill Nyseth Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
23.09.2000 Dr.philos. Olaug Hana Nesheim Institutt for arkeologi og sosialantropologi
29.09.2000 Dr.scient. Hilde Jorunn Fagerli Institutt for kjemi
30.09.2000 Dr.med. Anna-Catharina Hegstad Institutt for medisinsk biologi
30.09.2000 Dr.philos. Thor Olav Olsen Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
27.10.2000 Dr.scient. Rita Irene Sørensen Institutt for medisinsk biologi
03.11.2000 Dr.scient. Jørgen Berge Institutt for arktisk og marin biologi
03.11.2000 Dr.scient. Audun Håvard Rikardsen Institutt for arktisk og marin biologi
07.11.2000 Dr.med. Gro Karine Rosvold Berntsen Institutt for samfunnsmedisin
10.11.2000 Dr.scient. Roy Hugo Østensen Institutt for fysikk og teknologi
11.11.2000 Dr.med. Tore Sørlie Institutt for samfunnsmedisin
17.11.2000 Dr.scient. Kristin Hegstad Institutt for medisinsk biologi
17.11.2000 Dr.scient. Marit Reigstad Institutt for arktisk og marin biologi
01.12.2000 Dr.scient. Steinar Martin Paulsen Norges fiskerihøgskole
01.12.2000 Dr.med. Gunnar Skov Simonsen Institutt for medisinsk biologi
02.12.2000 Dr.art. Kristin Killie Institutt for språkvitenskap
09.12.2000 Dr.art. Lisbeth Pettersen Wærp Institutt for språkvitenskap
15.12.2000 Dr.scient. Trond Svenøe Institutt for fysikk og teknologi
16.12.2000 Dr.scient. Erik Mårten Blixt Institutt for fysikk og teknologi
18.12.2000 Dr.polit. Gro Kvåle Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
21.12.2000 Dr.med. Margitta Theodora Kampman Institutt for klinisk medisin
2001 (62) (til toppen av siden)
12.01.2001 Dr.scient. Helge Liltved Institutt for arktisk og marin biologi
19.01.2001 Dr.philos. Rudi Kirkhaug Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
03.02.2001 Dr.med. Anne Sameline Grimsgaard Institutt for samfunnsmedisin
09.02.2001 Dr.polit. Jorid Hovden Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
09.02.2001 Dr.scient. Jørgen Stenvik Norges fiskerihøgskole
17.02.2001 Dr.scient. Helge Tveiten Institutt for arktisk og marin biologi
28.02.2001 Dr.scient. Geir Bredholt Institutt for medisinsk biologi
28.02.2001 Dr.polit. Gry Paulgaard Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
09.03.2001 Dr.polit. Toril Synnøve Jenssen Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
09.03.2001 Dr.scient. Peik Haugen Institutt for medisinsk biologi
10.03.2001 Dr.scient. Eirik Reierth Institutt for medisinsk biologi
16.03.2001 Dr.scient. Tore Seternes Institutt for medisinsk biologi
17.03.2001 Dr.art. Trygve Lavik Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
17.03.2001 Dr.scient. Jim-Viktor Paulsen Institutt for fysikk og teknologi
23.03.2001 Dr.scient. Heidi Marie Gabler Institutt for arktisk og marin biologi
23.03.2001 Dr.scient. Vera Helene Hausner Institutt for arktisk og marin biologi
03.04.2001 Dr.scient. Morten Bøhmer Strøm Institutt for kjemi
06.04.2001 Dr.art. Tora Ingeborg Eline Hultgren Institutt for arkeologi og sosialantropologi
20.04.2001 Dr.philos. Eilif Gaard Felles og/eller uspesifisert
29.05.2001 Dr.scient. Elizbieta Kolaczkowska Institutt for medisinsk biologi
31.05.2001 Dr.scient. Lis Lindal Jørgensen Institutt for arktisk og marin biologi
07.06.2001 Dr.art. Anders Hesjedal Institutt for arkeologi og sosialantropologi
08.06.2001 Dr.art. Patrik Anders Bye Institutt for språkvitenskap
08.06.2001 Dr.scient. Marianne Foss Institutt for fysikk og teknologi
08.06.2001 Dr.scient. Rune Snæring Selbekk Institutt for geologi
12.06.2001 Dr.med. Trond Bratlid Det helsevitenskapelige fakultet
12.06.2001 Dr.scient. Torgil Riise Vangberg Institutt for kjemi
13.06.2001 Dr.scient. Anette Hjartåker Institutt for samfunnsmedisin
16.06.2001 Dr.art. Kaisa Johanna Maliniemi Institutt for språkvitenskap
20.06.2001 Dr.polit. Mark-Allan Solvoll Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
22.06.2001 Dr.scient. Roy Andre Lyså Institutt for medisinsk biologi
26.06.2001 Dr.scient. Erland Hilmar Tonning Lebesbye Institutt for geologi
29.06.2001 Dr.scient. Madjid Delghandi Institutt for medisinsk biologi
03.07.2001 Dr.scient. Hans Kristian Strand Institutt for arktisk og marin biologi
17.08.2001 Dr.scient. Øystein Myrland Norges fiskerihøgskole
17.08.2001 Dr.scient. John Andreas Westerlund Institutt for kjemi
24.08.2001 Dr.scient. Ulf Ove Lindstrøm Institutt for arktisk og marin biologi
31.08.2001 Dr.scient. Alvin Andreas Brattli Institutt for fysikk og teknologi
01.09.2001 Dr.med. Berit Aune Institutt for klinisk medisin
07.09.2001 Dr.med. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen Institutt for samfunnsmedisin
10.09.2001 Dr.polit. Djingui Mahmoudou Institutt for arkeologi og sosialantropologi
21.09.2001 Dr.scient. Kjerstin Ellingsen Institutt for kjemi
24.09.2001 Dr.polit. Halgeir Holthe Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
28.09.2001 Dr.scient. Idun Merete Grønsberg Institutt for medisinsk biologi
29.09.2001 Dr.med. Jan Holt Institutt for samfunnsmedisin
13.10.2001 Dr.scient. Lone Jørgensen Institutt for samfunnsmedisin
19.10.2001 Dr.med. Tove Riise Institutt for klinisk medisin
19.10.2001 Dr.scient. Camilla Svensen Institutt for arktisk og marin biologi
20.10.2001 Dr.med. Haakon Christian Korvald Institutt for klinisk medisin
26.10.2001 Dr.scient. Are Edvardsen Institutt for arktisk og marin biologi
01.11.2001 Dr.scient. Mosab Rabah Nasser Institutt for fysikk og teknologi
15.11.2001 Dr.scient. Bjørn Olav Brandsdal Institutt for kjemi
23.11.2001 Dr.scient. Geir Sogn-Grundvåg Norges Fiskerihøgskole
23.11.2001 Dr.scient. Bjørn Steinar Sæther Institutt for arktisk og marin biologi
29.11.2001 Dr.scient. Tebikie Wondimagegn Habtu Institutt for kjemi
05.12.2001 Dr.med. Oleg Victorovich Evgenov Institutt for klinisk medisin
07.12.2001 Dr.med. Vegard Skogen Institutt for klinisk medisin
08.12.2001 Dr.med. Vidje Hansen Institutt for Samfunnsmedisin
12.12.2001 Dr.scient. Yoshie Kasajima Institutt for arktisk og marin biologi
14.12.2001 Dr.scient. Charlotte D. U. S. Engstad Institutt for medisinsk biologi
15.12.2001 Dr.juris Tore Henriksen Det juridiske fakultet
18.12.2001 Dr.scient. Berit Falkowska-Hansen Institutt for medisinsk biologi
2002 (55) (til toppen av siden)
18.01.2002 Dr.scient. Ingvill Jensen Institutt for arktisk og marin biologi
01.02.2002 Dr.scient. Ingrid Bakke Institutt for medisinsk biologi
15.02.2002 Dr.med. Ivar Skjåk Nordrum Institutt for medisinsk biologi
23.02.2002 Dr.scient. Pål Arne Bjørn Institutt for arktisk og marin biologi
28.02.2002 Dr.scient. Karl Ivar Torbjörn Dahlgren Institutt for geologi
01.03.2002 Dr.scient. Katrine Husum Institutt for geologi
07.03.2002 Dr.scient. Liv Plassen Institutt for geologi
14.03.2002 Dr.scient. Annette Bayer Institutt for kjemi
15.03.2002 Dr.med. Odd Petter Elvenes Institutt for klinisk medisin
15.03.2002 Dr.scient. Ingar Halvorsen Wasbotten Institutt for kjemi
16.03.2002 Dr.philos. Arne Jan Brendalsmo Institutt for kultur og litteratur
19.03.2002 Dr.scient. Raymond Sand Eilertsen Institutt for geologi
22.03.2002 Dr.scient. Arne Thomas Bøhn Institutt for arktisk og marin biologi
22.03.2002 Dr.philos. Ola Graff Institutt for kultur og litteratur
06.04.2002 Dr.art. Maja Hilma Dunfjeld Institutt for kultur og litteratur
06.04.2002 Dr.med. Tone Nordøy Institutt for klinisk medisin
13.04.2002 Dr.scient. Emmanuel Boadu Institutt for medisinsk biologi
19.04.2002 Dr.scient. Elin Moe Institutt for medisinsk biologi
26.04.2002 Dr.scient. Øyvind Jacobsen Bjørkås Institutt for matematikk og statistikk
27.04.2002 Dr.scient. Svein Morten Eilertsen Institutt for medisinsk biologi
04.05.2002 Dr.med. Solveig Klæbo Reitan Institutt for medisinsk biologi
08.05.2002 Dr.scient. Anders Andersen Institutt for informatikk
04.05.2002 Dr.psychol. Ragnhild Dybdahl Institutt for psykologi
11.05.2002 Dr.art. Agnete Nesse Institutt for språkvitenskap
16.05.2002 Dr.scient. Katrine Borgå Institutt for arktisk og marin biologi
28.05.2002 Dr.scient. Tom Wilsgaard Institutt for samfunnsmedisin
07.06.2002 Dr.art. Jon Todal Institutt for språkvitenskap
14.06.2002 Dr.scient. Odd Erik Garcia Institutt for fysikk og teknologi
18.06.2002 Dr.philos. Knut Kuvås Waterloo Institutt for psykologi
20.06.2002 Dr.scient. Frode Nilssen Norges fiskerihøgskole
20.06.2002 Dr.scient. Svetlana Ratynskaia Institutt for fysikk og teknologi
21.06.2002 Dr.polit. Unn-Doris Karlsen Bæck Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
21.06.2002 Dr.scient. Hanne Heiberg Institutt for kjemi
21.06.2002 Dr.med. Lars Marius Giske Ytrebø Institutt for klinisk medisin
26.06.2002 Dr.scient. Bengt Erik Haug Institutt for kjemi
29.06.2002 Dr.scient. Anne Ingeborg Myhr Institutt for medisinsk biologi
16.08.2002 Dr.scient. Ingvild Wartiainen Institutt for arktisk og marin biologi
20.08.2002 Dr.scient. Seyed Karim Mousavi Institutt for arktisk og marin biologi
31.08.2002 Dr.scient. Anne Kristin Jonassen Institutt for medisinsk biologi
06.09.2002 Dr.scient. Gaute Martin Hansen Institutt for medisinsk biologi
13.09.2002 Dr.art. Marit Fimland Institutt for språkvitenskap
13.09.2002 Dr.psychol. Judith Ann Perry Institutt for psykologi
28.09.2002 Dr.philos. Jorun Bræck Ramstad Institutt for arkeologi og sosialantropologi
18.10.2002 Dr.scient. Hilde Ulvatne Marthinsen Institutt for medisinsk biologi
19.10.2002 Dr.philos. Petter Holm Norges fiskerihøgskole
02.11.2002 Dr.art. Åsa Elstad Institutt for historie og religionsvitenskap
15.11.2002 Dr.polit. Ann Therese Lotherington Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
21.11.2002 Dr.med. Øyvind Palm Institutt for klinisk medisin
23.11.2002 Dr.art. Nils Olav Østrem Institutt for historie og religionsvitenskap
06.12.2002 Dr.art. Atle Skaftun Institutt for språkvitenskap
12.12.2002 Dr.polit. Amy Holtan Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
17.12.2002 Dr.scient. Hilde Hansen Institutt for medisinsk biologi
18.12.2002 Dr.med. Svetlana Zykova Institutt for klinisk medisin
19.12.2002 Dr.scient. Berhanu Abraha Tsegay Institutt for arktisk og marin biologi
20.12.2002 Dr.art. Oddmund Magne Andersen Institutt for arkeologi og sosialantropologi
2003 (56) (til toppen av siden)
10.01.2003 Dr.scient. Raul Primicerio Institutt for arktisk og marin biologi
23.01.2003 Dr.scient. Yngve Birkelund Institutt for fysikk og teknologi
24.01.2003 Dr.scient. Arnt Børre Salberg Institutt for fysikk og teknologi
31.01.2003 Dr.psychol. Åke Elden Institutt for psykologi
31.01.2003 Dr.scient. Atle Foss Institutt for arktisk og marin biologi
01.02.2003 Dr.art. Gunvor Guttorm Institutt for kultur og litteratur
28.02.2003 Dr.scient. Karl-Erik Eilertsen Institutt for medisinsk biologi
28.02.2003 Dr.scient. Jahn Petter Johnsen Norges fiskerihøgskole
07.03.2003 Dr.scient. Sveinn Are Hanssen Institutt for arktisk og marin biologi
14.03.2003 Dr.scient. Gunvor Kristin Knudsen Norges fiskerihøgskole
21.03.2003 Dr.scient. Erik Steene Institutt for kjemi
21.03.2003 Dr.scient. Hoa Xu Institutt for medisinsk biologi
28.03.2003 Dr.med. Hanne Husom Haukland Institutt for medisinsk biologi
29.03.2003 Dr.med. Audny Gabriele Wagner Anke Institutt for samfunnsmedisin
04.04.2003 Dr.scient. John Markus Bjørndalen Institutt for informatikk
09.04.2003 Dr.med. Mikhail Kirov Institutt for klinisk medisin
11.04.2003 Dr.scient. Ole Andreas Andersen Institutt for kjemi
24.04.2003 Dr.scient. Nannan Yang Institutt for medisinsk biologi
09.05.2003 Dr.scient. Kari Anne Bråthen Institutt for arktisk og marin biologi
09.05.2003 Dr.scient. Gunn Berit Olsson Norges fiskerihøgskole
16.05.2003 Dr.scient. Sten-Richard Birkely Institutt for arktisk og marin biologi
23.05.2003 Dr.polit. Are Kristoffer Sydnes Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
05.06.2003 Dr.scient. Stein Tore Solem Norges fiskerihøgskole
06.06.2003 Dr.scient. Inger Greve Alsos Institutt for arktisk og marin biologi
12.06.2003 Dr.med. Jens Pollan Munch-Ellingsen Institutt for medisinsk biologi
17.06.2003 Dr.scient. Torkjel Manning Sandanger Institutt for samfunnsmedisin
18.06.2003 Dr.scient. Jarle Werner Bjerke Institutt for arktisk og marin biologi
24.06.2003 Dr.scient. Tom Grydeland Institutt for fysikk og teknologi
24.06.2003 Dr.scient. Hugues Verdure Institutt for matematikk og statistikk
27.06.2003 Dr.polit. Ann Elise Nell Rønbeck Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
29.08.2003 Dr.scient. Samuel Kofi Asomani Institutt for medisinsk biologi
29.08.2003 Dr.art. Erik Lundestad Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
30.08.2003 Dr.scient. Sten Johan Sverre Johansen Institutt for arktisk og marin biologi
05.09.2003 Dr.polit. Trond Waage Institutt for arkeologi og sosialantropologi
12.09.2003 Dr.scient. Marianne Frantzen Institutt for arktisk og marin biologi
12.09.2003 Dr.scient. Simon Chioma Weli Institutt for medisinsk biologi
13.09.2003 Dr.med. Merethe Holm Kumle Institutt for samfunnsmedisin
18.09.2003 Dr.med. Johan Septimus Bakken Institutt for medisinsk biologi
19.09.2003 Dr.art. Marianne Skandfer Institutt for arkeologi og sosialantropologi
23.09.2003 Dr.scient. Stefan Bünz Institutt for geologi
24.09.2003 Dr.med. Hans Petter Husum Institutt for klinisk medisin
27.09.2003 Dr.philos. Sverre Georg Moe Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
27.09.2003 Dr.art. Gørill Nilsen Institutt for arkeologi og sosialantropologi
30.09.2003 Dr.med. Anne Cecilie Javo Institutt for klinisk medisin
03.10.2003 Dr.scient. Randi Nygaard Grøntvedt Norges fiskerihøgskole
07.10.2003 Dr.art. Hilde Sollid Institutt for språkvitenskap
10.10.2003 Dr.scient. Pål Vegar Storeheier Institutt for medisinsk biologi
17.10.2003 Dr.scient. Aina Westrheim Ravna Institutt for medisinsk biologi
31.10.2003 Dr.scient. Jeanette Hammer Andersen Institutt for medisinsk biologi
14.11.2003 Dr.polit. Kwesi Alexander Kassah Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
15.11.2003 Dr.art. Teemu Sakari Ryymin Institutt for historie og religionsvitenskap
21.11.2003 Dr.scient. Elisabeth Sundkvist Institutt for medisinsk biologi
15.12.2003 Dr.polit. Aud Obstfelder Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
16.12.2003 Dr.polit. Else Lykkeslet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
19.12.2003 Dr.med. Wenche Koldingsnes Institutt for klinisk medisin
19.12.2003 Dr.scient. Yngvar Larsen Institutt for fysikk og teknologi
2004 (70) (til toppen av siden)
16.01.2004 Dr.med. Niels Christian Stenklev Institutt for klinisk medisin
23.01.2004 Dr.scient. Ane Aanesland Institutt for fysikk og teknologi
30.01.2004 Dr.scient. Ragni Macqueen Leifson Norges fiskerihøgskole
13.02.2004 Dr.med. Johan Bernhard Svartberg Institutt for klinisk medisin
14.02.2004 Dr.med. Yngvar Landmo Tveten Institutt for medisinsk biologi
20.02.2004 Dr.scient. Matthias Zielke Institutt for arktisk og marin biologi
27.02.2004 Dr.art. Asgeir Svestad Institutt for arkeologi og sosialantropologi
28.02.2004 Dr.scient. Magritt Brustad Institutt for samfunnsmedisin
06.03.2004 Dr.med. Beate Søholt Lupton Institutt for samfunnsmedisin
19.03.2004 Dr.scient. Veronica Bergan Norges fiskerihøgskole
19.03.2004 Dr.scient. Liv Tone Eliassen Institutt for medisinsk biologi
25.03.2004 Dr.scient. Liv Unn Tveraabak Institutt for arktisk og marin biologi
26.03.2004 Dr.med. Anne-Sofie Furberg Institutt for samfunnsmedisin
26.03.2004 Dr.scient. Cecilie Rekdal Institutt for medisinsk biologi
27.03.2004 Dr.philos. Siri Moe Det helsevitenskapelige fakultet
29.03.2004 Dr.scient. Kristin Lauritzsen Norges fiskerihøgskole
30.03.2004 Dr.scient. Simon Harder Holm Nielsen Institutt for geologi
29.04.2004 Dr.scient. Jon Våbenø Institutt for farmasi
30.04.2004 Dr.scient. Jørgen Blikra Lødemel Norges fiskerihøgskole
04.05.2004 Dr.scient. Eirik Fossgaard Institutt for matematikk og statistikk
04.05.2004 Dr.scient. Jofrid Skardhamar Institutt for arktisk og marin biologi
06.05.2004 Dr.scient. Espen Hansen Institutt for arktisk og marin biologi
07.05.2004 Dr.scient. Jo Jorem Aarseth Institutt for medisinsk biologi
07.05.2004 Dr.scient. Tor Haug Norges fiskerihøgskole
19.05.2004 Dr.med. Eli Berg Institutt for samfunnsmedisin
19.05.2004 Dr.scient. Hanne Ebbesen Institutt for geologi
24.05.2004 Dr.polit. Arild Wæraas Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
27.05.2004 Dr.philos. Gunnar Fredrik Berg Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
03.06.2004 Dr.scient. Jarle Andre Johansen Institutt for fysikk og teknologi
04.06.2004 Dr.philos. Børge Holte Norges fiskerihøgskole
05.06.2004 Dr.scient. Øyvind Aas-Hansen Institutt for arktisk og marin biologi
11.06.2004 Dr.polit. Anniken Førde Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
12.06.2004 Dr.philos. Trine Lund Det helsevitenskapelige fakultet
18.06.2004 Dr.scient. Pål Jarle Johnsen Institutt for medisinsk biologi
18.06.2004 Dr.polit. Jill Beth Otterlei Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
18.06.2004 Dr.med. Rolf Wynn Institutt for klinisk medisin
19.06.2004 Dr.med. Dag Ole Nordhaug Institutt for klinisk medisin
22.06.2004 Dr.scient. Jose Miguel Gonzalez Perez Institutt for fysikk og teknologi
23.06.2004 Dr.polit. Agnethe Wiborg Institutt for arkeologi og sosialantropologi
24.06.2004 Dr.art. Girma Awgichew Demeke Institutt for språkvitenskap
02.07.2004 Dr.polit. Hilde Bjørnå Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
02.07.2004 Dr.scient. Jack-Ansgar Bruun Institutt for medisinsk biologi
09.07.2004 Dr.scient. Anja Strømme Institutt for fysikk og teknologi
17.08.2004 Dr.scient. Holger Horst Grohganz Institutt for farmasi
27.08.2004 Dr.med. Arild Egge Institutt for klinisk medisin
27.08.2004 Dr.scient. Ulf Hanno Sandvik Institutt for arktisk og marin biologi
17.09.2004 Dr.med. Torgeir Amandus Engstad Institutt for samfunnsmedisin
17.09.2004 Dr.scient. Ann-Mari Holsæter Institutt for farmasi
24.09.2004 Dr.polit. Toini Ann Løvseth Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
24.09.2004 Dr.polit. Merete Saus Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
24.09.2004 Dr.scient. Vibekke Vange Institutt for arktisk og marin biologi
01.10.2004 Dr.scient. Morten Kaare Moe Institutt for farmasi
02.10.2004 Dr.scient. Eirik Wasmuth Lundblad Institutt for medisinsk biologi
08.10.2004 Dr.scient. Roar Jørgensen Institutt for arktisk og marin biologi
09.10.2004 Dr.art. Irene Andreassen Institutt for språkvitenskap
22.10.2004 Dr.polit. Bror Reinhardt Olsen Institutt for arkeologi og sosialantropologi
29.10.2004 Dr.scient. Jørgen Alexander Barosen Mølmann Institutt for arktisk og marin biologi
12.11.2004 Dr.scient. Anne-Merethe Christiansen Hanssen Institutt for medisinsk biologi
18.11.2004 Dr.scient. Kjell Dagfinn Toften Norges fiskerihøgskole
26.11.2004 Dr.polit. Toril Merete Ringholm Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
27.11.2004 Dr.art. Trond Trosterud Institutt for språkvitenskap
10.12.2004 Dr.scient. Bjørn Lindberg Institutt for geologi
10.12.2004 Dr.med. Geirmund Myklebust Institutt for klinisk medisin
10.12.2004 Dr.scient. Lena Ringstad Olsen Institutt for matematikk og statistikk
11.12.2004 Dr.scient. Kjersti Bakken Institutt for farmasi
14.12.2004 Dr.med. Margareta Maria Bertha Joris Verelst Institutt for klinisk medisin
17.12.2004 Dr.scient. Hitesh Yogeshkumar Jaising Institutt for fysikk og teknologi
17.12.2004 Dr.scient. Cathrine Vembre Jensen Institutt for matematikk og statistikk
17.12.2004 Dr.scient. Håvard Jenssen Institutt for medisinsk biologi
17.12.2004 Dr.scient. Berit Ellen Mathisen Institutt for medisinsk biologi
2005 (61) (til toppen av siden)
20.01.2005 Dr.scient. Bo Dreyer Institutt for klinisk medisin
22.01.2005 Dr.philos. Arne Johan Norheim Det helsevitenskapelige fakultet
28.01.2005 Dr.scient. Tor Arne Øigård Institutt for matematikk og statistikk
18.02.2005 Dr.scient. Feike Willem Dillema Institutt for informatikk
18.02.2005 Dr.scient. Kirstin Janssen Institutt for medisinsk biologi
18.02.2005 Dr.art. Geir Fagerjord Lorem Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
22.02.2005 Dr.philos. Gunnar Håkon Grepperud Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
04.03.2005 Dr.scient. Vedad Hadziavdic Institutt for fysikk og teknologi
04.03.2005 Dr.scient. Ståle Liljedal Institutt for arktisk og marin biologi
05.03.2005 Ph.d. Carolin Arndt Institutt for arktisk og marin biologi
15.04.2005 Dr.scient. Samuel Duodu Institutt for arktisk og marin biologi
29.04.2005 Dr.scient. Tuula Helka Skarstein Institutt for arktisk og marin biologi
09.05.2005 Dr.scient. Robert Jenssen Institutt for fysikk og teknologi
13.05.2005 Dr.scient. Marit Pedersen Delghandi Institutt for medisinsk biologi
20.05.2005 Dr.scient. Signy Bendiksen Institutt for medisinsk biologi
30.05.2005 Dr.polit. Hege Kristin Gjertsen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
02.06.2005 Dr.med. Knut Tore Lappegård Institutt for medisinsk biologi
07.06.2005 Dr.polit. Trine Medby Fossland Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
07.06.2005 Dr.med. Kulbir Singh Institutt for klinisk medisin
07.06.2005 Dr.philos. Marit Westergaard Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
08.06.2005 Dr.scient. Hege Ryeng Institutt for kjemi
09.06.2005 Dr.polit. Robert Myrvang Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
11.06.2005 Dr.art. Cathrine Theodorsen Institutt for kultur og litteratur
14.06.2005 Ph.d. Ganesh Prasad Acharya Institutt for klinisk medisin
17.06.2005 Dr.scient. Ingolfur Arnarson Norges fiskerihøgskole
17.06.2005 Dr.scient. Kjetil Helge Elvevold Institutt for medisinsk biologi
17.06.2005 Dr.scient. Heidi Outzen Institutt for medisinsk biologi
28.06.2005 Dr.polit. Marit Kristin Allern Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
29.06.2005 Dr.scient. Atle Noralf Larsen Institutt for medisinsk biologi
16.08.2005 Dr.polit. Tina Luther Handegård Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
18.08.2005 Dr.med. Maria Averina Det helsevitenskapelige fakultet
19.08.2005 Dr.scient. Rannveig Larsen Valvåg Norges fiskerihøgskole
26.08.2005 Dr.scient. Solomon Hailu Kebede Institutt for fysikk og teknologi
16.09.2005 Dr.art. Rani Lill Anjum Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
23.09.2005 Dr.med. Ebrahim Aghajani Institutt for klinisk medisin
23.09.2005 Dr.scient. Truls Eirik Ingebrigtsen Institutt for kjemi
30.09.2005 Dr.scient. Marit Sjo Lorentzen Institutt for medisinsk biologi
30.09.2005 Dr.art. Marianne Neerland Soleim Institutt for historie og religionsvitenskap
07.10.2005 Dr.scient. Stein Rune Karlsen Institutt for arktisk og marin biologi
11.10.2005 Dr.scient. Olayiwula Adedotun Adekoya Institutt for medisinsk biologi
25.10.2005 Dr.med. Vladimir Kuklin Institutt for klinisk medisin
27.10.2005 Dr.scient. Åsa Birna Birgisdottir Institutt for medisinsk biologi
03.11.2005 Dr.art. Bjørn-Petter Finstad Institutt for historie og religionsvitenskap
04.11.2005 Dr.scient. Didier Jean Leynaud Institutt for geologi
04.11.2005 Dr.scient. Guro Meldre Pedersen Norges fiskerihøgskole
11.11.2005 Dr.scient. Cédric D'udekem D'acoz Institutt for arktisk og marin biologi
18.11.2005 Dr.scient. Ørjan Samuelsen Institutt for medisinsk biologi
25.11.2005 Ph.d. Mona Susan Johannessen Institutt for medisinsk biologi
26.11.2005 Ph.d. Vanessa Dumeaux Institutt for samfunnsmedisin
30.11.2005 Ph.d. Bjørn Arne Krafft Institutt for arktisk og marin biologi
02.12.2005 Dr.scient. Morten Falkegård Institutt for arktisk og marin biologi
02.12.2005 Dr.scient. Matthias Forwick Institutt for geologi
09.12.2005 Dr.med. Stein Harald Johnsen Institutt for samfunnsmedisin
09.12.2005 Dr.scient. Seble Merid Mekonnen Institutt for kjemi
13.12.2005 Dr.med. Luai Awad Ahmed Institutt for samfunnsmedisin
14.12.2005 Dr.scient. Arild Vaktskjold Institutt for samfunnsmedisin
15.12.2005 Dr.art. Hamadou * Institutt for historie og religionsvitenskap
15.12.2005 Dr.polit. Berit Skorstad Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
16.12.2005 Dr.med. Dmitri Svistounov Institutt for medisinsk biologi
19.12.2005 Dr.polit. Bente Lilljan Lind Kassah Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
20.12.2005 Dr.med. Rune Sundset Institutt for medisinsk biologi
2006 (60) (til toppen av siden)
10.01.2006 Dr.scient. Hans Ole Rafaelsen Institutt for informatikk
12.01.2006 Dr.art. Henrik Jochumsen Institutt for kultur og litteratur
12.01.2006 Dr.art. Casper Hvenegaard Rasmussen Institutt for kultur og litteratur
20.01.2006 Dr.art. Kjersti Fjørtoft Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
20.01.2006 Dr.art. Jelena Porsanger Institutt for kultur og litteratur
21.01.2006 Dr.philos. Steinar Ronald Pedersen Institutt for historie og religionsvitenskap
10.02.2006 Dr.scient. Bjørn Altermark Institutt for kjemi
10.02.2006 Dr.scient. Maria Fossheim Institutt for arktisk og marin biologi
10.02.2006 Dr.med. Tove Skjelbakken Institutt for samfunnsmedisin
23.02.2006 Dr.scient. Carsten Hvingel Institutt for arktisk og marin biologi
24.02.2006 Dr.med. Laila Arvola Institutt for medisinsk biologi
21.03.2006 Ph.d. Marta Anna Slubowska Woldengen Institutt for geologi
07.04.2006 Dr.art. Margje Hanne Kristien Post Institutt for språkvitenskap
18.04.2006 Dr.polit. Bjørn Magne Arntsen Institutt for arkeologi og sosialantropologi
21.04.2006 Dr.med. Anne Beate Vereide Institutt for medisinsk biologi
21.04.2006 Dr.scient. Odd-Gunnar Wikmark Institutt for medisinsk biologi
25.04.2006 Dr.philos. Roman Alexandriovich Koposov Institutt for psykologi
29.04.2006 Dr.med. Nils Fleten Institutt for samfunnsmedisin
03.05.2006 Dr.polit. Margrethe Aanesen Norges fiskerihøgskole
05.05.2006 Dr.art. Merete Andersen Institutt for språkvitenskap
05.05.2006 Dr.scient. Nina Alice Emaus Institutt for samfunnsmedisin
12.05.2006 Dr.scient. Geir Rudolfsen Institutt for arktisk og marin biologi
24.05.2006 Dr.polit. Inger Helen Erstad Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
24.05.2006 Dr.scient. Tonje Fiskaa Institutt for medisinsk biologi
30.05.2006 Dr.art. Mai Ellin Tungseth Institutt for språkvitenskap
02.06.2006 Dr.art. Oddvar Svendsen Institutt for historie og religionsvitenskap
09.06.2006 Dr.psychol. Oddgeir Friborg Institutt for psykologi
16.06.2006 Dr.med. Claus Andreas Klingenberg Institutt for klinisk medisin
16.06.2006 Dr.juris Erik Michael Svaba Nesland Det juridiske fakultet
16.06.2006 Dr.med. Anders Selnes Institutt for samfunnsmedisin
16.06.2006 Dr.med. Tor Steensrud Institutt for klinisk medisin
22.06.2006 Ph.d. Ole-Jakob How Institutt for medisinsk biologi
23.06.2006 Dr.scient. Pirjo Riitta Honkanen Norges fiskerihøgskole
23.06.2006 Dr.med. Pia Jeanette Littauer Institutt for medisinsk biologi
27.06.2006 Dr.polit. Harald Henning Torsteinsen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
30.06.2006 Dr.scient. Inger-Lise Fagerli Institutt for arktisk og marin biologi
29.08.2006 Ph.d. Jonathan Verreault Institutt for arktisk og marin biologi
01.09.2006 Dr.scient. Steinar Thorvaldsen Institutt for matematikk og statistikk
05.09.2006 Dr.med. Valeria Marton Det helsevitenskapelige fakultet
21.09.2006 Ph.d. Kari Berner Mitchell Institutt for geologi
23.09.2006 Dr.polit. Marcus Buck Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
29.09.2006 Dr.med. Knut Eivind Kjørstad Institutt for klinisk medisin
29.09.2006 Ph.d. Alemayehu Mekonnen Yirsaw Institutt for kjemi
04.10.2006 Dr.scient. Johan Gustav Bellika Institutt for informatikk
13.10.2006 Dr.med. Farahnaz Naghibi Saleh Institutt for klinisk medisin
13.10.2006 Dr.art. Mariann Solberg Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
13.10.2006 Dr.psychol. Catharina Elisabeth Arfwedson Wang Institutt for psykologi
27.10.2006 Ph.d. Anita Evenset Institutt for arktisk og marin biologi
28.10.2006 Dr.polit. Mulumebet Zenebe Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
03.11.2006 Dr.psychol. Claudia Ericka Rodriguez Aranda Institutt for psykologi
09.11.2006 Dr.scient. Sünnje Linnéa Basedow Institutt for arktisk og marin biologi
24.11.2006 Dr.med. Timofey Kondratyev Institutt for klinisk medisin
30.11.2006 Dr.polit. Britt Kramvig Institutt for arkeologi og sosialantropologi
30.11.2006 Dr.scient. Bjarne Rafaelsen Institutt for geologi
01.12.2006 Ph.d. Nils Grude Institutt for medisinsk biologi
01.12.2006 Dr.psychol. Torstein Låg Institutt for psykologi
08.12.2006 Dr.scient. Theresa Mikalsen Institutt for medisinsk biologi
14.12.2006 Dr.scient. Elvar Halldor Hallfredsson Institutt for arktisk og marin biologi
15.12.2006 Dr.scient. Ingeborg Hartz Det helsevitenskapelige fakultet
15.12.2006 Ph.d. Vsevolod Kuzkov Institutt for klinisk medisin
2007 (99) (til toppen av siden)
05.01.2007 Dr.art. Steinar Bøyum Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
19.01.2007 Dr.polit. Jarle Paul Bakke Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
19.01.2007 Dr.psychol. Tove Skarbø Institutt for psykologi
19.01.2007 Ph.d. Tobias Tamelander Institutt for arktisk og marin biologi
19.01.2007 Dr.scient. Ellen Wang Institutt for kjemi
20.01.2007 Ph.d. Christian Wexels Riser Institutt for arktisk og marin biologi
22.01.2007 Dr.polit. Jean Koulandi Institutt for arkeologi og sosialantropologi
02.02.2007 Ph.d. Jesper Hansen Institutt for geologi
09.02.2007 Dr.polit. Andreas Hansen Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
16.02.2007 Dr.juris Henriette Nazarian Det juridiske fakultet
16.02.2007 Dr.art. Christine Smith-Simonsen Institutt for historie og religionsvitenskap
02.03.2007 Ph.d. Arnout Lieven Edward Colpaert Institutt for geologi
02.03.2007 Dr.scient. Sylvia Frantzen Institutt for arktisk og marin biologi
02.03.2007 Dr.polit. Anne Katrine Meinich Normann Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
08.03.2007 Dr.scient. Christiane Elisabeth Hübner Institutt for arktisk og marin biologi
09.03.2007 Ph.d. Morten Andreassen Institutt for medisinsk biologi
09.03.2007 Dr.polit. Anne Granstrøm Ekeland Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
16.03.2007 Ph.d. Inger Lin Uttakleiv Ræder Institutt for kjemi
16.03.2007 Dr.juris Ragnhild Vada Det juridiske fakultet
23.03.2007 Dr.scient. Siv Reithe Norges fiskerihøgskole
30.03.2007 Dr.scient. Janne Elin Søreide Institutt for arktisk og marin biologi
13.04.2007 Dr.art. Steinar Aas Institutt for historie og religionsvitenskap
13.04.2007 Ph.d. Per Erling Dahl Institutt for klinisk medisin
16.04.2007 Ph.d. Yevghenya Romanova Institutt for språkvitenskap
20.04.2007 Dr.med. Åshild Marit Bjørnerem Epidemiologi og medisinsk statistikk
20.04.2007 Ph.d. Laila Mirja Kaarina Niiranen Institutt for medisinsk biologi
21.04.2007 Ph.d. Jessica Ray Institutt for farmasi
28.04.2007 Dr.med. Anna Rita Spein Institutt for samfunnsmedisin
04.05.2007 Dr.med. Tor Brommeland Institutt for klinisk medisin
04.05.2007 Dr.med. Elena Kamycheva Institutt for klinisk medisin
04.05.2007 Dr.med. Geir Ivar Nedredal Institutt for klinisk medisin
04.05.2007 Dr.scient. Stian Andre Solbø Institutt for fysikk og teknologi
10.05.2007 Dr.polit. Eli Moksnes Furu Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
12.05.2007 Ph.d. Elena Egorina Institutt for medisinsk biologi
25.05.2007 Dr.philos. Dag Ingvar Jacobsen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
25.05.2007 Dr.med. Kristoffer Lassen Institutt for klinisk medisin
25.05.2007 Ph.d. Magne Olufsen Institutt for kjemi
01.06.2007 Ph.d. Gregor Bachmann-Harildstad Øre-nese-hals avdelingen
02.06.2007 Dr.scient. Einar Sigurd Breimo Biokjemi
08.06.2007 Ph.d. John Roald Isaksen Norges fiskerihøgskole
09.06.2007 Dr.scient. Linda Anett Hansen Institutt for arktisk og marin biologi
11.06.2007 Ph.d. Patrucja Anna Jablonska Institutt for språkvitenskap
13.06.2007 Ph.d. Anne Birgitte Fyhn Institutt for matematikk og statistikk
13.06.2007 Dr.polit. Per Harald Rødvei Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
14.06.2007 Dr.polit. Pål Strandbakken Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
15.06.2007 Ph.d. Gøril Eide Flaten Institutt for farmasi
15.06.2007 Ph.d. Manar Kalaaji Institutt for medisinsk biologi
16.06.2007 Ph.d. Grigory Rezvyy Institutt for klinisk medisin
22.06.2007 Ph.d. Osei Yaw Ampomah Institutt for arktisk og marin biologi
22.06.2007 Ph.d. Katarina Grujic Institutt for fysikk og teknologi
28.06.2007 Dr.scient. Anne Katharina Dragøy Hafstad Institutt for medisinsk biologi
20.08.2007 Ph.d. Hilja Lisa Huru Institutt for matematikk og statistikk
24.08.2007 Dr.art. Erik Opsahl Institutt for historie og religionsvitenskap
31.08.2007 Ph.d. Marie Therese Løvoll Norges fiskerihøgskole
07.09.2007 Dr.med. Nenad Andjelkov Institutt for klinisk medisin
07.09.2007 Dr.art. Jukka Kalervo Nyyssönen Institutt for historie og religionsvitenskap
07.09.2007 Ph.d. Tom Christian Tonheim Norges fiskerihøgskole
21.09.2007 Ph.d. Stig Norderval Institutt for klinisk medisin
24.09.2007 Ph.d. Erik Hjerde Institutt for medisinsk biologi
28.09.2007 Dr.art. Stian Bones Institutt for historie og religionsvitenskap
05.10.2007 Ph.d. Karl Bjørnar Alstadhaug Institutt for klinisk medisin
05.10.2007 Ph.d. Mikhail Sovershaev Institutt for medisinsk biologi
09.10.2007 Ph.d. Dag Seeger Halvorsen Institutt for samfunnsmedisin
12.10.2007 Dr.polit. Elin Anita Nilsen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
19.10.2007 Dr.med. Yngve Bremnes Institutt for samfunnsmedisin
20.10.2007 Ph.d. Kristine Bentzen Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics
23.10.2007 Ph.d. Njål Trygve Borch Institutt for informatikk
25.10.2007 Ph.d. Jorun Høier Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
26.10.2007 Dr.polit. Dorthe Helen Næss Eide Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
30.10.2007 Dr.polit. Astrid Strandbu Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
07.11.2007 Ph.d. Lara Ferrighi Institutt for kjemi
12.11.2007 Ph.d. Simone Lupetti Institutt for informatikk
14.11.2007 Ph.d. A.B.S.M.Osman Gani Institutt for medisinsk biologi
16.11.2007 Dr.juris Lena Lauritsen Bendiksen Det juridiske fakultet
20.11.2007 Ph.d. Cathrin Nikolaisen Institutt for klinisk medisin
21.11.2007 Dr.philos. Werner Siegfried Bigell Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
23.11.2007 Dr.med. Rasmus Goll Institutt for klinisk medisin
23.11.2007 Ph.d. Rune Larsen Norges fiskerihøgskole
26.11.2007 Ph.d. Håvard Dagenborg Johansen Institutt for informatikk
29.11.2007 Ph.d. Sissel Lisa Storli Institutt for klinisk medisin
30.11.2007 Dr.art. Tatjana Jurjevna Kudrjavtseva Institutt for kultur og litteratur
30.11.2007 Ph.d. Gro Harlaug Olsen Institutt for arktisk og marin biologi
03.12.2007 Ph.d. Malachy Ifeanyi Okeke Institutt for klinisk medisin
04.12.2007 Dr.scient. Christin Ann Helene Eldegard Jensen Institutt for arktisk og marin biologi
04.12.2007 Dr.polit. Kjersti Ørvig Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
07.12.2007 Ph.d. Nancy Gerits Institutt for medisinsk biologi
07.12.2007 Dr.scient. Silje Kristoffersen Norges fiskerihøgskole
07.12.2007 Dr.polit. Randi Hege Skjelmo Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
08.12.2007 Ph.d. Gro Dahlseng Håkonsen Institutt for farmasi
11.12.2007 Dr.polit. Kari Brøndbo Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
11.12.2007 Ph.d. Anne Cathrine Silviken Institutt for samfunnsmedisin
13.12.2007 Ph.d. Åshild Fause Institutt for klinisk medisin
13.12.2007 Ph.d. Maria Montserrat Martin Armas Institutt for medisinsk biologi
14.12.2007 Dr.juris Gunnar Ketil Eriksen Det juridiske fakultet
14.12.2007 Ph.d. Kari Storaas Institutt for arkeologi og sosialantropologi
15.12.2007 Dr.med. Tordis Sørensen Høifødt Institutt for klinisk medisin
18.12.2007 Ph.d. Pieter Simon Alexander Beck Institutt for arktisk og marin biologi
18.12.2007 Ph.d. Marianne Nilsen Institutt for arktisk og marin biologi
19.12.2007 Ph.d. Abdurhman Kelil Ali Institutt for arktisk og marin biologi
2008 (104) (til toppen av siden)
18.01.2008 Ph.d. Lars Ailo Aslaksen Bongo Institutt for informatikk
18.01.2008 Dr.scient. Tonje Bjørndal Braaten Institutt for samfunnsmedisin
26.01.2008 Dr.scient. Bob Eric Helmuth van Oort Institutt for medisinsk biologi
01.02.2008 Dr.art. Elin Kristine Haugdal Institutt for kultur og litteratur
01.02.2008 Dr.med. Per Ivar Kaaresen Institutt for klinisk medisin
07.02.2008 Dr.scient. Øyvind Hanssen Institutt for informatikk
08.02.2008 Ph.d. Ingrid Skjæveland Norges fiskerihøgskole
15.02.2008 Dr.psychol. Snefrid Møllersen Institutt for psykologi
22.02.2008 Ph.d. Amjid Iqbal Institutt for klinisk medisin
22.02.2008 Dr.med. Sonja Eriksson Steigen Institutt for medisinsk biologi
29.02.2008 Dr.scient. Mette Kjær Institutt for medisinsk biologi
29.02.2008 Ph.d. Marit Kristine Seppola Norges fiskerihøgskole
29.02.2008 Dr.polit. Gerd Stølen Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
29.02.2008 Dr.scient. Marianne Vileid Uleberg Institutt for arktisk og marin biologi
29.02.2008 Ph.d. Gunn Kristin Øberg Institutt for klinisk medisin
01.03.2008 Ph.d. Carla Marilia Abreu de Freitas Brandt Institutt for arktisk og marin biologi
03.03.2008 Dr.scient. Christina Alsvik Pedersen Institutt for matematikk og statistikk
07.03.2008 Dr.med. Betty Johanne Pettersen Institutt for samfunnsmedisin
07.03.2008 Dr.philos. Halldis Elina Valestrand Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
10.03.2008 Ph.d. Ellen Elisabeth Brodin Institutt for klinisk medisin
13.03.2008 Dr.scient. Terese Solstad Norges fiskerihøgskole
14.03.2008 Dr.scient. Åshild Odden Miland Institutt for medisinsk biologi
10.04.2008 Dr.polit. Walter Siegfried Schönfelder Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
11.04.2008 Ph.d. Elin Helmine Richardsen Institutt for medisinsk biologi
18.04.2008 Dr.med. Ann Ragnhild Broderstad Institutt for samfunnsmedisin
21.04.2008 Ph.d. Andrew Nikolai Kristiansen Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
22.04.2008 Dr.juris Øyvind Ravna Det juridiske fakultet
25.04.2008 Ph.d. Yuliya Rodina Institutt for språkvitenskap
25.04.2008 Ph.d. Terje Vasskog Institutt for farmasi
29.04.2008 Dr.scient. Hans Martin Norberg Norges fiskerihøgskole
05.05.2008 Ph.d. Karsten Eig Institutt for geologi
05.05.2008 Ph.d. Eirik Inge Mikkelsen Norges fiskerihøgskole
09.05.2008 Ph.d. Janne Dam Madsen Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
10.05.2008 Ph.d. Hege Sletvold Institutt for farmasi
15.05.2008 Ph.d. Toril Kolås Institutt for klinisk medisin
15.05.2008 Ph.d. Jon Petter Rui Det juridiske fakultet
16.05.2008 Dr.scient. Lars Irgens Næsheim Institutt for fysikk og teknologi
21.05.2008 Ph.d. Eduardo Enrique Grimaldo Vela Institutt for arktisk og marin biologi
21.05.2008 Dr.polit. Hans Petter Saxi Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
23.05.2008 Dr.med. Bente Bryhni Institutt for klinisk medisin
23.05.2008 Ph.d. Gunnar Knutsen Institutt for klinisk medisin
24.05.2008 Dr.scient. Dagrun Engeset Institutt for samfunnsmedisin
29.05.2008 Ph.d. Christopher Graham Fenton Institutt for medisinsk biologi
30.05.2008 Ph.d. Sissel Løseth Institutt for klinisk medisin
30.05.2008 Dr.med. Tone Bøe Aaman Vamre Institutt for medisinsk biologi
30.05.2008 Ph.d. Torben Wisborg Institutt for klinisk medisin
03.06.2008 Dr.juris Eivind Torp Det juridiske fakultet
04.06.2008 Dr.polit. Tone Bulien Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
04.06.2008 Dr.art. Roswitha Skare Institutt for kultur og litteratur
05.06.2008 Dr.scient. Per Harald Myrvang Institutt for informatikk
06.06.2008 Ph.d. Ingvild Agledahl Institutt for klinisk medisin
06.06.2008 Ph.d. Sylvia Blaho Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics
06.06.2008 Ph.d. Karl Øystein Gjelland Institutt for arktisk og marin biologi
06.06.2008 Ph.d. Tom Egil Hansen Norges fiskerihøgskole
06.06.2008 Dr.scient. Gerd Sigrid Nilsen Institutt for arktisk og marin biologi
06.06.2008 Dr.polit. Espen Sirnes Norges fiskerihøgskole
06.06.2008 Dr.polit. May-Britt Waale Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
07.06.2008 Ph.d. Markus Thomas Rumpsfeld Institutt for klinisk medisin
10.06.2008 Dr.polit. Nina Foss Institutt for arkeologi og sosialantropologi
11.06.2008 Dr.scient. Stian Røberg Norges fiskerihøgskole
12.06.2008 Ph.d. Espen Åberg Institutt for medisinsk biologi
13.06.2008 Dr.polit. Nils Kristian Sørheim Nilsen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
13.06.2008 Dr.philos. Kåre Sten Olafsen Institutt for klinisk medisin
13.06.2008 Dr.polit. Anne Grete Sandaunet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
16.06.2008 Dr.polit. Inger Simonsen Martinussen Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
16.06.2008 Ph.d. Anne Helena Kettunen Præbel Institutt for arktisk og marin biologi
17.06.2008 Dr.art. Wilhelm Jørn Karlsen Institutt for historie og religionsvitenskap
17.06.2008 Ph.d. Torbjørn Pedersen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
18.06.2008 Dr.polit. Marit Anne Aure Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
18.06.2008 Ph.d. Knut Ivar Iversen Institutt for samfunnsmedisin
20.06.2008 Ph.d. Øyvind Kileng Norges fiskerihøgskole
20.06.2008 Ph.d. Kay Müller Institutt for klinisk medisin
23.06.2008 Ph.d. Kim Præbel Institutt for arktisk og marin biologi
24.06.2008 Dr.polit. Cato Roger Pedersen Bjørndal Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
24.06.2008 Dr.art. Jon Øyvind Stokke Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
24.06.2008 Dr.scient. Daniel Horst Zeiss Institutt for farmasi
26.06.2008 Ph.d. Bengt Ove Andreassen Institutt for historie og religionsvitenskap
26.06.2008 Dr.polit. Else Grete Broderstad Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
27.06.2008 Dr.polit. Arild Buanes Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
27.06.2008 Dr.art. Birgit Larsen Institutt for historie og religionsvitenskap
04.07.2008 Ph.d. Bjørn Tore Dragnes Norges fiskerihøgskole
04.09.2008 Dr.psychol. Karl Yngvar Dale Institutt for psykologi
05.09.2008 Ph.d. Jan Are Kolset Johnsen Institutt for psykologi
18.09.2008 Ph.d. Navinder Jeet Singh Institutt for arktisk og marin biologi
26.09.2008 Ph.d. Daniel Kwaku Addo Asante Institutt for arktisk og marin biologi
30.09.2008 Ph.d. Andreas Johan Thorvaldsen Institutt for kjemi
01.10.2008 Ph.d. Per Matti Aslaksen Institutt for psykologi
03.10.2008 Dr.philos. Dagrunn Grønbech Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
03.10.2008 Ph.d. Trond Nilsen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
14.10.2008 Ph.d. Espen Tangen Institutt for kjemi
15.10.2008 Ph.d. Jens Petter Bo Kronborg Institutt for klinisk medisin
17.10.2008 Ph.d. Rafi Ahmad Institutt for medisinsk biologi
31.10.2008 Ph.d. Britt Nanny Fuglesteg Institutt for medisinsk biologi
14.11.2008 Dr.philos. Arne Johannes Eide Norges fiskerihøgskole
14.11.2008 Dr.philos. Karl Norbert Schmitz Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
19.11.2008 Ph.d. Barbara Deede Gammon Institutt for klinisk medisin
21.11.2008 Ph.d. Cathrine Arntzen Institutt for klinisk medisin
21.11.2008 Ph.d. Kåre Nolde Nielsen Norges fiskerihøgskole
21.11.2008 Ph.d. Ann-Trude With Notø Institutt for klinisk medisin
24.11.2008 Ph.d. Eivind Brodal Institutt for fysikk og teknologi
28.11.2008 Ph.d. Torjer Andreas Olsen Institutt for historie og religionsvitenskap
10.12.2008 Ph.d. Martin Wibe Rypdal Institutt for matematikk og statistikk
17.12.2008 Dr.philos. Sturla Fossum Det helsevitenskapelige fakultet
22.12.2008 Ph.d. Siv Øvernes Institutt for arkeologi og sosialantropologi
2009 (115) (til toppen av siden)
16.01.2009 Ph.d. Ahmed Murtaz Khalid Institutt for medisinsk biologi
29.01.2009 Ph.d. Arne Munch-Ellingsen Institutt for informatikk
29.01.2009 Ph.d. Marianne Helene Storjord Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
30.01.2009 Ph.d. Aud-Mari Sohini Fjelltun Institutt for klinisk medisin
06.02.2009 Ph.d. Peter Kinyua Muriungi Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics
09.02.2009 Ph.d. Claus Paul Erhard Hadamek Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
11.02.2009 Ph.d. Judy Yu-Ying Au Institutt for kultur og litteratur
12.02.2009 Ph.d. Liv Wergeland Sørbye Institutt for klinisk medisin
13.02.2009 Ph.d. Bård-Jørgen Bårdsen Institutt for arktisk og marin biologi
13.02.2009 Ph.d. Leena Mirjam Niiranen Institutt for språkvitenskap
19.02.2009 Ph.d. Mohammed Umaer Naseer Institutt for medisinsk biologi
20.02.2009 Dr.art. Vidar Trædal Institutt for kultur og litteratur
09.03.2009 Ph.d. Stian Sundell Torjussen Institutt for kultur og litteratur
13.03.2009 Ph.d. Nina Helbekkmo Institutt for klinisk medisin
16.03.2009 Ph.d. John Andre Henden Institutt for arktisk og marin biologi
19.03.2009 Ph.d. Anita Margareth Berg-Olsen Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
20.03.2009 Ph.d. Tom Dønnem Institutt for klinisk medisin
20.03.2009 Ph.d. Svein Vigeland Rottem Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
27.03.2009 Ph.d. Sylvia Sagen Johnsen Institutt for medisinsk biologi
03.04.2009 Ph.d. Eva Bernhoff Institutt for medisinsk biologi
03.04.2009 Ph.d. Steinar Hustoft Institutt for geologi
03.04.2009 Ph.d. Knut Johnsen Institutt for samfunnsmedisin
03.04.2009 Ph.d. Aurèlie Paulette Andrèe Justwan Institutt for geologi
16.04.2009 Ph.d. Geir Olav Haugsbakk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
17.04.2009 Ph.d. Jinghua Xie Norges fiskerihøgskole
21.04.2009 Ph.d. Thomas Kolle Ekaney Institutt for kjemi
23.04.2009 Ph.d. Jørn Andreas Cruickshank Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
24.04.2009 Ph.d. Anne Mette Asfeldt Institutt for samfunnsmedisin
24.04.2009 Ph.d. Hege Sagstuen Haugnes Institutt for klinisk medisin
28.04.2009 Ph.d. Gudrun Nilsen Institutt for klinisk medisin
29.04.2009 Ph.d. Marit Dahl Solbu Institutt for klinisk medisin
30.04.2009 Ph.d. Kari-Lise Rørvik Institutt for geologi
30.04.2009 Ph.d. Jon-Ivar Westgaard Institutt for arktisk og marin biologi
08.05.2009 Ph.d. Hege Lynum Pedersen Institutt for medisinsk biologi
08.05.2009 Ph.d. Ole Magnus Åsli Institutt for psykologi
14.05.2009 Ph.d. Trine Olsen Institutt for klinisk medisin
15.05.2009 Ph.d. Bodil Ruud Institutt for kultur og litteratur
19.05.2009 Ph.d. Peter Kyomuhendo Institutt for kjemi
20.05.2009 Ph.d. Björn Lundquist Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics
20.05.2009 Ph.d. Ingvild Pettersen Institutt for medisinsk biologi
22.05.2009 Ph.d. Per Egil Kummervold Institutt for klinisk medisin
26.05.2009 Ph.d. Tom-Erik Dybwad Institutt for psykologi
26.05.2009 Ph.d. Nenad Tajsic Institutt for klinisk medisin
26.05.2009 Ph.d. Anja Celine Winger Institutt for arktisk og marin biologi
05.06.2009 Ph.d. Svein Hugo Bergvik Institutt for klinisk medisin
05.06.2009 Ph.d. Annie Kristin Haug-Årseth Institutt for psykologi
05.06.2009 Ph.d. Long Kim Le Norges fiskerihøgskole
05.06.2009 Ph.d. Sigmund Vegard Sperstad Norges fiskerihøgskole
05.06.2009 Ph.d. Kirsti Stuvøy Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
06.06.2009 Ph.d. Sergiy Kostenko Institutt for medisinsk biologi
10.06.2009 Ph.d. Kari Berg Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
11.06.2009 Ph.d. Kjetil Sagerup Institutt for arktisk og marin biologi
12.06.2009 Ph.d. Lena Aarekol Institutt for historie og religionsvitenskap
12.06.2009 Ph.d. Maria Nebuchennykh Institutt for klinisk medisin
16.06.2009 Ph.d. Irene Vanja Dahl Det juridiske fakultet
16.06.2009 Ph.d. Heidi Ytterstad Hindberg Institutt for fysikk og teknologi
16.06.2009 Ph.d. Jorg Otto Welcker Institutt for arktisk og marin biologi
17.06.2009 Ph.d. Linda Christin Hamrin Nesby Institutt for kultur og litteratur
17.06.2009 Ph.d. Tor Helge Pedersen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
18.06.2009 Ph.d. Stig Müller Institutt for klinisk medisin
18.06.2009 Ph.d. Monica Sneve Institutt for klinisk medisin
19.06.2009 Ph.d. Svein Kristian Arntzen Det juridiske fakultet
19.06.2009 Ph.d. Ernst Ivan Simon Thomassen Institutt for medisinsk biologi
19.06.2009 Ph.d. Veronika Vorobieva Institutt for medisinsk biologi
25.06.2009 Ph.d. Anita Müller Norges fiskerihøgskole
26.06.2009 Ph.d. Vasileios Sitras Institutt for klinisk medisin
26.06.2009 Ph.d. Svein Kristian Stormo Norges fiskerihøgskole
07.08.2009 Ph.d. Mahmud Tareq Hassan Khan Institutt for medisinsk biologi
12.08.2009 Ph.d. Hanne Solvang Felberg Norges fiskerihøgskole
18.08.2009 Dr.philos. Anniken Greve Institutt for kultur og litteratur
27.08.2009 Ph.d. Stefan Hupfeld Institutt for farmasi
28.08.2009 Ph.d. Kjersti Eeg Skudal Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
03.09.2009 Ph.d. Lars Småbrekke Institutt for medisinsk biologi
04.09.2009 Ph.d. Erik Eik Anda Institutt for samfunnsmedisin
04.09.2009 Ph.d. Gunn-Hege Olsen Institutt for medisinsk biologi
11.09.2009 Ph.d. Renate Elenjord Institutt for farmasi
11.09.2009 Ph.d. Guri Skeie Institutt for samfunnsmedisin
11.09.2009 Ph.d. Tommi Johannes Vimpeli Institutt for klinisk medisin
12.09.2009 Ph.d. Lise Nordgård Institutt for farmasi
15.09.2009 Ph.d. Jack Are Edvardsen Institutt for klinisk medisin
18.09.2009 Ph.d. Sigurd Aanestad Handelshøgskolen i Tromsø
22.09.2009 Ph.d. Kristian Åtland Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
02.10.2009 Ph.d. Pavel Caha Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics
02.10.2009 Ph.d. Eyvind Hedel Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
02.10.2009 Ph.d. Virve Tuulia Ravolainen Institutt for arktisk og marin biologi
07.10.2009 Dr.philos. Robert Biswas-Diener Det helsevitenskapelige fakultet
07.10.2009 Ph.d. Franz Xaver Ernst Gruber Institutt for farmasi
09.10.2009 Ph.d. Magne Geir Bøe Institutt for klinisk medisin
09.10.2009 Ph.d. Hallvard Jensen Institutt for arktisk og marin biologi
16.10.2009 Ph.d. Janne Erikke Mjelle Institutt for farmasi
23.10.2009 Ph.d. Astrid Skjesol Norges fiskerihøgskole
30.10.2009 Ph.d. Mai Camilla Munkejord Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
30.10.2009 Dr.philos. Sten Ivar Siikavuopio Norges fiskerihøgskole
04.11.2009 Ph.d. Abraham Alemayehu Institutt for kjemi
06.11.2009 Ph.d. Daniel Stødle Institutt for informatikk
13.11.2009 Ph.d. Åsta Haukås Institutt for språkvitenskap
17.11.2009 Ph.d. Randall Harold Sexton Institutt for klinisk medisin
20.11.2009 Ph.d. Dag Erlend Olberg Institutt for farmasi
20.11.2009 Ph.d. Khanh Ngoc Thi Quach Norges fiskerihøgskole
26.11.2009 Ph.d. June Lunde Institutt for fysikk og teknologi
27.11.2009 Ph.d. Turid Rødne Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
27.11.2009 Ph.d. Sissel Heidi Sollied Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
04.12.2009 Ph.d. Birgit Abelsen Institutt for samfunnsmedisin
04.12.2009 Ph.d. Bodil Irene Fadnes Institutt for medisinsk biologi
04.12.2009 Ph.d. Marianne Halvorsen Institutt for psykologi
04.12.2009 Ph.d. Samira Lekhal Institutt for klinisk medisin
04.12.2009 Ph.d. Inge Unneberg Det juridiske fakultet
07.12.2009 Ph.d. John Are Hansen Institutt for geologi
07.12.2009 Ph.d. Annelise Brox Larsen Institutt for språkvitenskap
09.12.2009 Ph.d. Gerd Berge Institutt for medisinsk biologi
10.12.2009 Ph.d. Serhiy Pankiv Institutt for medisinsk biologi
10.12.2009 Ph.d. Eirik Årsand Institutt for informatikk
11.12.2009 Ph.d. Hilde Herland Norges fiskerihøgskole
16.12.2009 Ph.d. Marius Warg Næss Institutt for arkeologi og sosialantropologi
17.12.2009 Ph.d. Rahul Vasantrao Haware Institutt for farmasi
2010 (96) (til toppen av siden)
13.01.2010 Ph.d. Ingrid Kristine Sommerseth Institutt for arkeologi og sosialantropologi
14.01.2010 Ph.d. Trond Nergaard Bjerke Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
23.01.2010 Ph.d. Jasmine Magali Nahrgang Institutt for arktisk og marin biologi
28.01.2010 Ph.d. Sigrid Kufaas Brækkan Institutt for klinisk medisin
28.01.2010 Ph.d. Laila Susanne Vars Det juridiske fakultet
29.01.2010 Ph.d. Chun Li Norges fiskerihøgskole
22.02.2010 Ph.d. Anniken Telnes Iversen Institutt for kultur og litteratur
25.02.2010 Ph.d. Margit Elisabet Dyrland Institutt for fysikk og teknologi
25.02.2010 Ph.d. Elin Synnøve Hadler-Olsen Institutt for medisinsk biologi
26.02.2010 Ph.d. Elin Damsgård Institutt for helse- og omsorgsfag
08.03.2010 Ph.d. Tore Lier Institutt for medisinsk biologi
12.03.2010 Ph.d. Rolf Rødven Institutt for arktisk og marin biologi
19.03.2010 Ph.d. Jan Elvenes Institutt for klinisk medisin
19.03.2010 Ph.d. Ingvild Ulrikke Jakobsen Det juridiske fakultet
19.03.2010 Ph.d. Kaori Takamine Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics
09.04.2010 Ph.d. Stig Harald Solheim Det juridiske fakultet
13.04.2010 Ph.d. Kirsti Torjuul Institutt for helse- og omsorgsfag
15.04.2010 Ph.d. Martha Agnes Hentemann Institutt for klinisk medisin
15.04.2010 Ph.d. Kristin Woll Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
17.04.2010 Ph.d. Rasmus Tørnes Karstad Institutt for kjemi
20.04.2010 Ph.d. Åshild Ønvik Pedersen Institutt for arktisk og marin biologi
23.04.2010 Ph.d. Lars Brenna Institutt for informatikk
23.04.2010 Ph.d. Tove Anita Nystad Institutt for samfunnsmedisin
26.04.2010 Ph.d. Einar Kristian Borud Institutt for samfunnsmedisin
29.04.2010 Ph.d. Samer Al-Saad Institutt for medisinsk biologi
30.04.2010 Ph.d. Madeleine Halmøy Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics
05.05.2010 Ph.d. Kari-Anne Rasmussen Vrabel Institutt for psykologi
07.05.2010 Ph.d. Karin Charlotta Maria Rylander Institutt for samfunnsmedisin
12.05.2010 Ph.d. Lars Figenschou Institutt for arktisk og marin biologi
19.05.2010 Ph.d. Stian Normann Anfinsen Institutt for fysikk og teknologi
21.05.2010 Ph.d. Mikko Antti Moilanen Handelshøgskolen i Tromsø
27.05.2010 Ph.d. Khalid Ibrahim Al-Shibli Institutt for medisinsk biologi
28.05.2010 Ph.d. Mohamed Khaled Meknas Institutt for klinisk medisin
29.05.2010 Ph.d. Johanna Kanzer Institutt for farmasi
03.06.2010 Ph.d. Mari Wolff Skaalvik Institutt for helse- og omsorgsfag
04.06.2010 Ph.d. Jan Grimsrud Davidsen Institutt for arktisk og marin biologi
10.06.2010 Ph.d. Erling Johan Aarsæther Institutt for klinisk medisin
11.06.2010 Ph.d. Svein Anders Noer Lie Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
11.06.2010 Ph.d. Asbjørn Warvik Rørtveit Handelshøgskolen i Tromsø
11.06.2010 Ph.d. Louis de Weerd Institutt for medisinsk biologi
15.06.2010 Ph.d. Jorunn Ludviksen Jernsletten Institutt for historie og religionsvitenskap
15.06.2010 Ph.d. Ruomei Li Institutt for medisinsk biologi
16.06.2010 Ph.d. Elizabeth Gladys Aarag Fredheim Institutt for klinisk medisin
16.06.2010 Dr.philos. Roger Jørgensen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
18.06.2010 Ph.d. Magnhild Elisabeth Gangsøy Kristiansen Institutt for klinisk medisin
21.06.2010 Ph.d. Marit Renee Myhre Institutt for medisinsk biologi
23.06.2010 Ph.d. Siw Turid Killengreen Institutt for arktisk og marin biologi
24.06.2010 Ph.d. Hanne Cathrin Gabrielsen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
25.06.2010 Ph.d. Marit Helene Hansen Institutt for klinisk medisin
18.08.2010 Ph.d. Manu Sistiaga Norges fiskerihøgskole
20.08.2010 Ph.d. Stian Ludvigsen Institutt for medisinsk biologi
23.08.2010 Ph.d. Andrea Becker-Merok Institutt for klinisk medisin
27.08.2010 Ph.d. Marit Waaseth Institutt for samfunnsmedisin
01.09.2010 Ph.d. Thierry Jean Philippe Spiteri Institutt for psykologi
02.09.2010 Ph.d. Nils Ivar Skarpmoen Dannemark Institutt for språkvitenskap
09.09.2010 Ph.d. Fanny Narcy Institutt for arktisk og marin biologi
10.09.2010 Ph.d. Kari Flo Institutt for klinisk medisin
10.09.2010 Ph.d. Signe Helene Forsdahl Institutt for samfunnsmedisin
10.09.2010 Ph.d. Øyvind Jakobsen Institutt for klinisk medisin
17.09.2010 Ph.d. Assami Rösner Institutt for klinisk medisin
17.09.2010 Ph.d. Margey Tadesse Norges fiskerihøgskole
24.09.2010 Ph.d. Themistoklis Altintzoglou Institutt for samfunnsmedisin
24.09.2010 Dr.philos. Svein Sigurd Bøe Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
24.09.2010 Ph.d. Line Sæther Institutt for psykologi
30.09.2010 Ph.d. Alf Ring Kleiven Norges fiskerihøgskole
01.10.2010 Ph.d. Eva Katrin Bjørkeng Institutt for medisinsk biologi
04.10.2010 Ph.d. Alexey Shiryaev Institutt for medisinsk biologi
15.10.2010 Ph.d. Jan Magne Sterri Gjerde Institutt for arkeologi og sosialantropologi
15.10.2010 Ph.d. Anders Romundset Institutt for geologi
22.10.2010 Ph.d. Kristine Bakke Westergaard Institutt for arktisk og marin biologi
27.10.2010 Ph.d. Eivind Berthelsen Institutt for helse- og omsorgsfag
01.11.2010 Ph.d. Lars Henrik Ryther Myklebust Institutt for psykologi
04.11.2010 Dr.philos. Kathryn Anne-Marie Donnelly Norges fiskerihøgskole
05.11.2010 Dr.philos. Anders Aschim Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
05.11.2010 Ph.d. Kristine Wærhaug Institutt for klinisk medisin
05.11.2010 Ph.d. Cristina Ionica Øie Institutt for klinisk medisin
12.11.2010 Ph.d. Andreia Aletia Plaza Faverola Institutt for geologi
12.11.2010 Ph.d. Charlotte Juliette Sanchis Institutt for fysikk og teknologi
18.11.2010 Ph.d. Frank Holen Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
19.11.2010 Ph.d. Kåre Edvardsen Institutt for samfunnsmedisin
19.11.2010 Ph.d. Torstein Olsmo Sæbø Institutt for fysikk og teknologi
22.11.2010 Ph.d. Jon Mattias Åhrén Det juridiske fakultet
25.11.2010 Ph.d. Kjersti Eline Tønnessen Busch Institutt for arktisk og marin biologi
26.11.2010 Ph.d. Grete Elisabeth Lorentzen Norges fiskerihøgskole
26.11.2010 Ph.d. Kari Aga Myklebost Institutt for historie og religionsvitenskap
03.12.2010 Ph.d. Jørn Remi Henriksen Institutt for klinisk medisin
03.12.2010 Ph.d. Anett Kristin Larsen Institutt for medisinsk biologi
03.12.2010 Dr.philos. Charlotte Reedtz Det helsevitenskapelige fakultet
10.12.2010 Ph.d. Hanna Horsberg Hansen Institutt for kultur og litteratur
10.12.2010 Ph.d. Kim Erlend Mortensen Institutt for klinisk medisin
10.12.2010 Ph.d. Chandra Sekhar Ravuri Institutt for medisinsk biologi
15.12.2010 Ph.d. Anders Aune Tveita Institutt for medisinsk biologi
16.12.2010 Ph.d. Frank Gaardsted Institutt for arktisk og marin biologi
16.12.2010 Ph.d. Anders Vik Institutt for klinisk medisin
17.12.2010 Ph.d. Ingeborg Gammelsæter Hallanger Institutt for arktisk og marin biologi
17.12.2010 Ph.d. Yury Kiselev Institutt for farmasi
2011 (114) (til toppen av siden)
07.01.2011 Ph.d. Lisa Bjørnsdatter Helgason Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
13.01.2011 Ph.d. Peter Jurgec Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
14.01.2011 Ph.d. Margrete Johansdatter Bals Det helsevitenskapelige fakultet
28.01.2011 Ph.d. Josepha Elizabeth Joseph Det helsevitenskapelige fakultet
28.01.2011 Ph.d. Pål Anders Wang Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
04.02.2011 Ph.d. Jane Amtoft Godiksen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
09.02.2011 Dr.philos. Arne Martin Jakobsen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
11.02.2011 Ph.d. Christian René Karlsen Det helsevitenskapelige fakultet
11.02.2011 Ph.d. Martin Polacek Det helsevitenskapelige fakultet
18.02.2011 Ph.d. Anthony Paul Doulgeris Fakultet for naturvitenskap og teknologi
18.02.2011 Ph.d. Julianne Elvenes Det helsevitenskapelige fakultet
18.02.2011 Ph.d. Line Lundvoll Nilsen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
24.02.2011 Ph.d. Yong Liu Fakultet for naturvitenskap og teknologi
25.02.2011 Ph.d. Frøydis Trondsen Gillund Det helsevitenskapelige fakultet
25.02.2011 Ph.d. Markus Hoel Lie Det juridiske fakultet
25.02.2011 Ph.d. Ana Garcia Casielles Oteiza Det helsevitenskapelige fakultet
26.02.2011 Ph.d. Huy Tuu Ho Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
04.03.2011 Ph.d. Marit Myrvoll Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
18.03.2011 Ph.d. Tom Rune Lauknes Fakultet for naturvitenskap og teknologi
18.03.2011 Ph.d. Mirjam Lukasse Det helsevitenskapelige fakultet
22.03.2011 Ph.d. Steffen Aagaard Sørensen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
25.03.2011 Ph.d. Ketil Lenert Hansen Det helsevitenskapelige fakultet
25.03.2011 Ph.d. Terkel Hansen Det helsevitenskapelige fakultet
25.03.2011 Ph.d. Maaike Knol Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
31.03.2011 Ph.d. Maria Therese Ahlen Det helsevitenskapelige fakultet
08.04.2011 Ph.d. Makoto Inami Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
08.04.2011 Ph.d. Hilde Ljones Wetting Det helsevitenskapelige fakultet
14.04.2011 Ph.d. Kriss Wenche Rokkan Iversen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
15.04.2011 Ph.d. Annica Elin Mari Hedberg Det helsevitenskapelige fakultet
29.04.2011 Ph.d. Kari Dyb Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
02.05.2011 Ph.d. Henrik Andreas Nygård Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
06.05.2011 Ph.d. Neoma Tove Boardman Det helsevitenskapelige fakultet
10.05.2011 Ph.d. Tatjana Zivkovic Fakultet for naturvitenskap og teknologi
13.05.2011 Ph.d. Jaione Santamaria Simon Det helsevitenskapelige fakultet
18.05.2011 Ph.d. Yngve Antonsen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
19.05.2011 Ph.d. Odd Arne Thunberg Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
20.05.2011 Ph.d. Stein Roald Bolle Det helsevitenskapelige fakultet
20.05.2011 Ph.d. Ellen Margrethe Hoxmark Det helsevitenskapelige fakultet
26.05.2011 Ph.d. M.Belal Aljabri Det helsevitenskapelige fakultet
26.05.2011 Ph.d. Anne Gunhild Minken Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
27.05.2011 Ph.d. Ragna Breines Det helsevitenskapelige fakultet
27.05.2011 Ph.d. Linda Salbu Det helsevitenskapelige fakultet
27.05.2011 Ph.d. Marleen Susanne van de Vate Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
31.05.2011 Ph.d. Natalya Seredkina Det helsevitenskapelige fakultet
01.06.2011 Ph.d. Trine Glad Det helsevitenskapelige fakultet
08.06.2011 Ph.d. Hilde Leikny Jåstad Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
09.06.2011 Ph.d. Jan-Magnus Kvamme Det helsevitenskapelige fakultet
10.06.2011 Ph.d. Randi Inger Johanne Nymo Det helsevitenskapelige fakultet
10.06.2011 Ph.d. Oleg Grigorjevitsj Sidorenkov Det helsevitenskapelige fakultet
16.06.2011 Ph.d. Ivana Malovic Det helsevitenskapelige fakultet
17.06.2011 Ph.d. Endalkachew Ashenafi Alemu Det helsevitenskapelige fakultet
17.06.2011 Ph.d. Knut Håkon Borch Det helsevitenskapelige fakultet
17.06.2011 Ph.d. Silje Fismen Det helsevitenskapelige fakultet
17.06.2011 Ph.d. Hung Thanh Nguyen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
17.06.2011 Ph.d. Stein Harris Olsen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
20.06.2011 Ph.d. Tove Julie Evjen Det helsevitenskapelige fakultet
21.06.2011 Ph.d. Hilde Marie Pettersen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
21.06.2011 Ph.d. Anita Røreng Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
22.06.2011 Ph.d. Ingrid Petrikke Olsen Det helsevitenskapelige fakultet
23.06.2011 Ph.d. Harald Solheim Fakultet for naturvitenskap og teknologi
01.07.2011 Ph.d. Said Hassan Ahmed Fakultet for naturvitenskap og teknologi
01.07.2011 Ph.d. Dmitry Shcherbin Fakultet for naturvitenskap og teknologi
19.08.2011 Ph.d. Elina Halttunen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
23.08.2011 Ph.d. Paul Ochieng Onyango Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
26.08.2011 Ph.d. Kine Mari Karlsen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
30.08.2011 Ph.d. Thomas Andre Larsen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
02.09.2011 Ph.d. Alexander Biebricher Fakultet for naturvitenskap og teknologi
02.09.2011 Ph.d. Nabil Karah Det helsevitenskapelige fakultet
09.09.2011 Ph.d. Gro Østli Eilertsen Det helsevitenskapelige fakultet
09.09.2011 Ph.d. Solrunn Hansen Det helsevitenskapelige fakultet
15.09.2011 Ph.d. Monika Bader Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
16.09.2011 Ph.d. Mari Gabrielsen Det helsevitenskapelige fakultet
22.09.2011 Ph.d. Kari Milch Agledahl Det helsevitenskapelige fakultet
23.09.2011 Ph.d. Per Inge Myhre Fakultet for naturvitenskap og teknologi
23.09.2011 Ph.d. Solveig Marianne Nordhov Det helsevitenskapelige fakultet
26.09.2011 Ph.d. Tor-Magne Stien Hagen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
30.09.2011 Ph.d. Jochen Büchner Det helsevitenskapelige fakultet
30.09.2011 Ph.d. Ingvild Klevan Det helsevitenskapelige fakultet
30.09.2011 Ph.d. Nabin Malla Det helsevitenskapelige fakultet
04.10.2011 Ph.d. Geir Åsmund Hansen Det helsevitenskapelige fakultet
14.10.2011 Ph.d. Netsanet Gizaw Assefa Det helsevitenskapelige fakultet
18.10.2011 Ph.d. Kjetil Jacobsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
21.10.2011 Ph.d. Fred Andersen Det helsevitenskapelige fakultet
21.10.2011 Ph.d. Hege Kristin Andreassen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
21.10.2011 Ph.d. Hanne Sigrun Byhring Fakultet for naturvitenskap og teknologi
21.10.2011 Ph.d. Taiana Maia de Oliveira Fakultet for naturvitenskap og teknologi
21.10.2011 Ph.d. Marina Blagoeva Pantcheva Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
28.10.2011 Dr.philos. Knut Gustav Dybwik Det helsevitenskapelige fakultet
28.10.2011 Ph.d. Haakon Lindekleiv Det helsevitenskapelige fakultet
28.10.2011 Ph.d. Anne Lene Turi Det helsevitenskapelige fakultet
04.11.2011 Ph.d. Bente Morseth Det helsevitenskapelige fakultet
10.11.2011 Ph.d. Alice Beathe Andersgaard Det helsevitenskapelige fakultet
11.11.2011 Ph.d. Ådne Martin Danielsen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
11.11.2011 Ph.d. Åse Eeg Emblem Det helsevitenskapelige fakultet
11.11.2011 Ph.d. Louise Kiel Jensen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
11.11.2011 Ph.d. Agnar Holten Sivertsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
16.11.2011 Ph.d. Eike Müller Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
18.11.2011 Ph.d. Maria Ingeborg Degerlund Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
18.11.2011 Ph.d. Guri Grimnes Det helsevitenskapelige fakultet
18.11.2011 Ph.d. Natasha Ann Hynes Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
29.11.2011 Ph.d. Marit Nøst Hegseth Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
30.11.2011 Ph.d. Sigve Andersen Det helsevitenskapelige fakultet
02.12.2011 Ph.d. Cathrine Baglo Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
02.12.2011 Ph.d. Helene Louise Hodal Lødemel Fakultet for naturvitenskap og teknologi
07.12.2011 Ph.d. Ulla Dorte Mathisen Det helsevitenskapelige fakultet
07.12.2011 Ph.d. Stian Sjøli Det helsevitenskapelige fakultet
08.12.2011 Ph.d. Rachel Elise Jakhelln Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
08.12.2011 Ph.d. Lena Seuthe Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
09.12.2011 Ph.d. Inger Marie Holm Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
14.12.2011 Ph.d. Ingrid Kvalvik Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
15.12.2011 Ph.d. Maiken Bjørkan Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
16.12.2011 Ph.d. Manjunath Goolyam Basavaraj Det helsevitenskapelige fakultet
19.12.2011 Ph.d. Anne Helene Solberg Tandberg Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
20.12.2011 Ph.d. Magnar Gullikstad Johnsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
2012 (110) (til toppen av siden)
20.01.2012 Ph.d. Stig Ove Hjelmevoll Det helsevitenskapelige fakultet
20.01.2012 Ph.d. Percy Otwerefoo Oware Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
26.01.2012 Ph.d. Margrete Gaski Det helsevitenskapelige fakultet
27.01.2012 Ph.d. Hildegunn Norbakken Granslo Det helsevitenskapelige fakultet
27.01.2012 Ph.d. Silje Solheim Karlsen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
27.01.2012 Ph.d. Heidi Tiller Det helsevitenskapelige fakultet
30.01.2012 Ph.d. Steffen Viken Valvåg Fakultet for naturvitenskap og teknologi
01.02.2012 Ph.d. Øystein Klemetsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
10.02.2012 Ph.d. Chen Sun Det helsevitenskapelige fakultet
17.02.2012 Ph.d. Hanne Johnsen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
24.02.2012 Ph.d. Alexander Pflug Fakultet for naturvitenskap og teknologi
24.02.2012 Ph.d. Ketil Zachariassen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
29.02.2012 Ph.d. Kristin Jernsletten Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
01.03.2012 Ph.d. Øystein Lund Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
01.03.2012 Ph.d. Denise Christina Rüther Fakultet for naturvitenskap og teknologi
02.03.2012 Ph.d. Anders Svadberg Det helsevitenskapelige fakultet
08.03.2012 Ph.d. Bjørn Eirik Johnsen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
16.03.2012 Ph.d. Kari Guttormsen Hempel Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
23.03.2012 Ph.d. Kristian Hindberg Fakultet for naturvitenskap og teknologi
30.03.2012 Ph.d. Iina Marja Javo Det helsevitenskapelige fakultet
30.03.2012 Ph.d. Kristoffer Røed Det helsevitenskapelige fakultet
30.03.2012 Ph.d. Yunjia Tang Det helsevitenskapelige fakultet
13.04.2012 Ph.d. Beate Hennie Garcia Det helsevitenskapelige fakultet
19.04.2012 Ph.d. Holger Pötzsch Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
26.04.2012 Ph.d. Renee Thørnblad Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
04.05.2012 Ph.d. Ester Kari Folkenborg Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
04.05.2012 Ph.d. David Johansen Det helsevitenskapelige fakultet
10.05.2012 Ph.d. Eva Katalin Dekany Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
11.05.2012 Ph.d. Brigt Dale Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
11.05.2012 Ph.d. Janina Fuss Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
11.05.2012 Ph.d. Tomas Log Det helsevitenskapelige fakultet
11.05.2012 Ph.d. Katarzyna Agnieszka Zamelczyk Fakultet for naturvitenskap og teknologi
15.05.2012 Ph.d. Bernd Ketelsen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
16.05.2012 Ph.d. Ellen Berit Nordal Det helsevitenskapelige fakultet
22.05.2012 Ph.d. Thomas Karsten Kilvær Det helsevitenskapelige fakultet
22.05.2012 Ph.d. Kristin Snipstad Det helsevitenskapelige fakultet
23.05.2012 Ph.d. Anette Wold Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
25.05.2012 Ph.d. Giovanna Bertella Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
29.05.2012 Ph.d. Gunnstein Bakland Det helsevitenskapelige fakultet
29.05.2012 Ph.d. Maria Sydnes Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
31.05.2012 Ph.d. Per Pippin Aspaas Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
31.05.2012 Ph.d. Inger Marie Gaup Eira Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
01.06.2012 Ph.d. Anders Wilhelm Hovland Det helsevitenskapelige fakultet
01.06.2012 Ph.d. Anita Michalsen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
01.06.2012 Ph.d. Susann Funderud Skogvang Det juridiske fakultet
04.06.2012 Ph.d. Anne Høye Det helsevitenskapelige fakultet
07.06.2012 Ph.d. Kjell Arne Arntzen Det helsevitenskapelige fakultet
07.06.2012 Ph.d. Børge Nilsen Fredriksen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
07.06.2012 Ph.d. Sigurd Tønnessen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
08.06.2012 Ph.d. Tormod Eggen Det helsevitenskapelige fakultet
08.06.2012 Ph.d. Ronny Kristiansen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
12.06.2012 Ph.d. Jannike Falk-Petersen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
13.06.2012 Ph.d. Toralf Melsom Det helsevitenskapelige fakultet
15.06.2012 Ph.d. Birgitte Ulvevadet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
18.06.2012 Ph.d. Siv Huseby Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
21.06.2012 Ph.d. Toril Cathrin Solvær Rosvoll Det helsevitenskapelige fakultet
22.06.2012 Ph.d. Rognald Heiseldal Bergesen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
22.06.2012 Ph.d. Camilla Brattland Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
29.06.2012 Ph.d. Kathrine Tveiterås Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
10.08.2012 Ph.d. Brynhild Granås Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
17.08.2012 Ph.d. Ole Magnus Filseth Det helsevitenskapelige fakultet
23.08.2012 Ph.d. Kristin Emilie Willumsen Bjørndal Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
24.08.2012 Ph.d. Anna Maria Christina Siwertsson Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
28.08.2012 Ph.d. Ann Merete Hjelset Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
30.08.2012 Ph.d. Natalia Victorovna Evgenov Det helsevitenskapelige fakultet
31.08.2012 Ph.d. May Lill Johansen Det helsevitenskapelige fakultet
06.09.2012 Ph.d. Andrey Yurjevich Valkov Det helsevitenskapelige fakultet
07.09.2012 Ph.d. Moira Ylva Maclean Strand Hutchinson Det helsevitenskapelige fakultet
07.09.2012 Ph.d. Martin Hansen Skjelvareid Fakultet for naturvitenskap og teknologi
13.09.2012 Ph.d. Patrycja Ewa Jernas Fakultet for naturvitenskap og teknologi
13.09.2012 Ph.d. Carolina Perez Garcia Fakultet for naturvitenskap og teknologi
18.09.2012 Ph.d. Wuxiuer Yimingjiang Det helsevitenskapelige fakultet
20.09.2012 Ph.d. Jinglu Sun Det helsevitenskapelige fakultet
21.09.2012 Ph.d. Laila Arnesdatter Hopstock Det helsevitenskapelige fakultet
21.09.2012 Ph.d. Kirsti Elisabeth Præsteng Det helsevitenskapelige fakultet
21.09.2012 Ph.d. Paal Andre' Skjærpe Det helsevitenskapelige fakultet
24.09.2012 Ph.d. Svetlana Sokolova Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
25.09.2012 Ph.d. Naga Pardha Saradhi Borra Det helsevitenskapelige fakultet
26.09.2012 Ph.d. Per Håkan Brøndbo Det helsevitenskapelige fakultet
28.09.2012 Ph.d. Ammar Eltayeb Ali Hassan Det helsevitenskapelige fakultet
28.09.2012 Ph.d. Liv Karen Johannessen Det helsevitenskapelige fakultet
12.10.2012 Ph.d. Kitt Irene Berg Austgard Det helsevitenskapelige fakultet
16.10.2012 Ph.d. Peter Solvoll Lyby Det helsevitenskapelige fakultet
19.10.2012 Ph.d. Lil-Sofie Ording Müller Det helsevitenskapelige fakultet
19.10.2012 Ph.d. Eeva Marjatta Soininen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
26.10.2012 Ph.d. Ellen Elverland Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
26.10.2012 Ph.d. Gabriele Elfriede Kitzmuller Det helsevitenskapelige fakultet
01.11.2012 Ph.d. Stig Eggen Hermansen Det helsevitenskapelige fakultet
07.11.2012 Ph.d. Evgeny Suborov Det helsevitenskapelige fakultet
09.11.2012 Ph.d. Astri Medbø Det helsevitenskapelige fakultet
15.11.2012 Ph.d. Bente Ervik Det helsevitenskapelige fakultet
16.11.2012 Ph.d. Alexey Sergeevich Gorovoy Fakultet for naturvitenskap og teknologi
26.11.2012 Ph.d. Bernt Ivar Olsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
29.11.2012 Ph.d. Elin Rose Myrvoll Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
30.11.2012 Ph.d. Dominik Albert Ausbacher Det helsevitenskapelige fakultet
03.12.2012 Ph.d. Berit Andersdatter Bongo Det helsevitenskapelige fakultet
03.12.2012 Ph.d. Hildur Pétursdóttir Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
03.12.2012 Ph.d. Izumi Sone Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
06.12.2012 Ph.d. Petter Glorvigen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
07.12.2012 Ph.d. Jørgen Gjernes Isaksen Det helsevitenskapelige fakultet
10.12.2012 Ph.d. Tore Hattermann Fakultet for naturvitenskap og teknologi
11.12.2012 Ph.d. Grete Mehus Det helsevitenskapelige fakultet
12.12.2012 Ph.d. Anais Beatrice Aubert Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
13.12.2012 Ph.d. Linn Hofsøy Steffensen Det helsevitenskapelige fakultet
14.12.2012 Ph.d. Grete Hagebakken Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
14.12.2012 Ph.d. Ashish Jain Det helsevitenskapelige fakultet
14.12.2012 Ph.d. Natalia Nikolaevna Petrenya Det helsevitenskapelige fakultet
19.12.2012 Ph.d. Lasse Asmyhr Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
20.12.2012 Ph.d. Lilja Rún Bjarnadóttir Fakultet for naturvitenskap og teknologi
21.12.2012 Ph.d. Pål Løvhaugen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
2013 (123) (til toppen av siden)
11.01.2013 Ph.d. Antoine Pacifique Romain Durdek Fakultet for naturvitenskap og teknologi
11.01.2013 Ph.d. Ingrid Marie Kielland Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
11.01.2013 Ph.d. Alexander Kudryavtsev Det helsevitenskapelige fakultet
11.01.2013 Ph.d. Renathe Rismo Det helsevitenskapelige fakultet
18.01.2013 Ph.d. Olga Gozhina Fakultet for naturvitenskap og teknologi
18.01.2013 Ph.d. Maria Sangvik Det helsevitenskapelige fakultet
22.01.2013 Ph.d. Arnfinn Hykkerud Steindal Fakultet for naturvitenskap og teknologi
24.01.2013 Ph.d. Leif Christian Jensen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
24.01.2013 Ph.d. Ranveig Lind Det helsevitenskapelige fakultet
24.01.2013 Ph.d. Olga Shiryaeva Det helsevitenskapelige fakultet
25.01.2013 Ph.d. Jorunn Pauline Cavanagh Det helsevitenskapelige fakultet
25.01.2013 Ph.d. Sagar Ramesh Darvekar Det helsevitenskapelige fakultet
25.01.2013 Ph.d. Veronika Tørfoss Det helsevitenskapelige fakultet
30.01.2013 Ph.d. Irina Starikova Det helsevitenskapelige fakultet
06.02.2013 Ph.d. Anupama Rajan Fakultet for naturvitenskap og teknologi
08.02.2013 Ph.d. Rolf Inge Larsen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
08.02.2013 Ph.d. Lene Nyhus Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
18.02.2013 Ph.d. Pavel Vladimirovich Iosad Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
28.02.2013 Ph.d. Anita Iversen Det helsevitenskapelige fakultet
07.03.2013 Ph.d. Sandhya Sundaresan Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
08.03.2013 Ph.d. Ingrid Agathe Bay-Larsen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
08.03.2013 Ph.d. Stine Bernitz Det helsevitenskapelige fakultet
08.03.2013 Ph.d. Anett Beatrix Osnes Fause Det juridiske fakultet
13.03.2013 Ph.d. Ståle Walderhaug Fakultet for naturvitenskap og teknologi
15.03.2013 Ph.d. Ingvild Engdal Nygård Det helsevitenskapelige fakultet
16.03.2013 Dr.philos. Magnus Andersen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
21.03.2013 Ph.d. Kristin Benjaminsen Borch Det helsevitenskapelige fakultet
22.03.2013 Ph.d. Geir Bertelsen Det helsevitenskapelige fakultet
22.03.2013 Ph.d. Tina Svingerud Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
05.04.2013 Ph.d. Trond Dehli Det helsevitenskapelige fakultet
05.04.2013 Ph.d. Torbjørg Træland Meum Det helsevitenskapelige fakultet
11.04.2013 Ph.d. Florian Hiss Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
12.04.2013 Ph.d. Mai Thi Xuan Huynh Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
16.04.2013 Ph.d. Lise Helen Ofstad Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
19.04.2013 Ph.d. Marie Kjærgaard Det helsevitenskapelige fakultet
19.04.2013 Ph.d. Victoria Schjønning Paulsen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
25.04.2013 Ph.d. Linn Benjaminsen Hølvold Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
29.04.2013 Ph.d. Sven Magne Weum Det helsevitenskapelige fakultet
06.05.2013 Ph.d. Julia Kuznetsova Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
10.05.2013 Ph.d. Knut Magne Augestad Det helsevitenskapelige fakultet
15.05.2013 Ph.d. Natalia Vladimirovna Koposova Det helsevitenskapelige fakultet
21.05.2013 Ph.d. Tino Schott Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
23.05.2013 Ph.d. Elise Karlsen Det juridiske fakultet
24.05.2013 Ph.d. Vo Van Can Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
28.05.2013 Ph.d. Jigneshbhai Chhaganbhai Mungalpara Det helsevitenskapelige fakultet
30.05.2013 Ph.d. Maja Gran Erke Det helsevitenskapelige fakultet
07.06.2013 Ph.d. Vahid Akbari Fakultet for naturvitenskap og teknologi
07.06.2013 Ph.d. Øistein Breiland Harsem Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
07.06.2013 Dr.philos. Tone Audhild Skinningsrud Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
10.06.2013 Ph.d. Randi Helene Sigurdsen Det juridiske fakultet
13.06.2013 Ph.d. Anne Gry Bentzen Det helsevitenskapelige fakultet
13.06.2013 Ph.d. Kristin Fjeldstad Enga Det helsevitenskapelige fakultet
13.06.2013 Ph.d. Amit Anand Purohit Fakultet for naturvitenskap og teknologi
13.06.2013 Ph.d. Silje Ramsvatn Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
14.06.2013 Ph.d. Cato Christensen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
14.06.2013 Ph.d. Thuy Thi Thanh Pham Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
14.06.2013 Ph.d. Annfrid Sivertsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
17.06.2013 Dr.philos. Jon Morgan Stokkeland Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
21.06.2013 Ph.d. Tim Kahlke Det helsevitenskapelige fakultet
21.06.2013 Ph.d. Thomas Roger Griesbeck Schopf Det helsevitenskapelige fakultet
21.06.2013 Ph.d. Per Christian Valle Det helsevitenskapelige fakultet
25.06.2013 Ph.d. Ole Nicolai Staurland Aarbakke Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
26.06.2013 Ph.d. Marc Geilhufe Fakultet for naturvitenskap og teknologi
27.06.2013 Ph.d. Helene Nordgård Andreassen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
27.06.2013 Ph.d. Agnete Egilsdatter Kristoffersen Det helsevitenskapelige fakultet
28.06.2013 Ph.d. May Trude Johnsen Det helsevitenskapelige fakultet
30.06.2013 Ph.d. Tone Kristin Reiertsen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
15.08.2013 Ph.d. Bård Ove Karlsen Det helsevitenskapelige fakultet
15.08.2013 Ph.d. Islam Mohamed Fahmy Hamed Youssef Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
16.08.2013 Ph.d. Bjørn Helge Haug Det helsevitenskapelige fakultet
22.08.2013 Ph.d. Terje Geir Solvoll Fakultet for naturvitenskap og teknologi
23.08.2013 Ph.d. Sander Bernardus Goes Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
30.08.2013 Ph.d. Britt Normann Det helsevitenskapelige fakultet
06.09.2013 Ph.d. Ketil André Camilio Det helsevitenskapelige fakultet
06.09.2013 Ph.d. Mudhafar Karim Murad Det helsevitenskapelige fakultet
06.09.2013 Ph.d. Hilde Nerum Det helsevitenskapelige fakultet
06.09.2013 Ph.d. Clara Ester Ewa Charlotte Åkerrén Halvorsen Det helsevitenskapelige fakultet
10.09.2013 Ph.d. Marianne Negrini Fakultet for naturvitenskap og teknologi
10.09.2013 Ph.d. Njord Wegge Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
12.09.2013 Ph.d. Rahman Mankettikkara Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
13.09.2013 Ph.d. Julia Johanna Hurler Det helsevitenskapelige fakultet
18.09.2013 Ph.d. Håkon Kvåle Bakke Det helsevitenskapelige fakultet
18.09.2013 Ph.d. Stine Barlindhaug Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
20.09.2013 Ph.d. Nicole Jeanne Baeten Fakultet for naturvitenskap og teknologi
20.09.2013 Ph.d. Jenny Lovisa Alexandra Jensen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
20.09.2013 Ph.d. Karina Olsen Det helsevitenskapelige fakultet
26.09.2013 Ph.d. Sveinung Wergeland Sørbye Det helsevitenskapelige fakultet
30.09.2013 Ph.d. Ove Kåre Kumetz Lintvedt Det helsevitenskapelige fakultet
01.10.2013 Ph.d. Polina Alekseevna Safronova Fakultet for naturvitenskap og teknologi
02.10.2013 Ph.d. Christine Bjerkan Østbø Munch Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
04.10.2013 Ph.d. Anna Avetisyan Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
04.10.2013 Ph.d. Karina Standahl Olsen Det helsevitenskapelige fakultet
09.10.2013 Ph.d. Nina Mikkelsen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
11.10.2013 Ph.d. Monika Alise Johansen Det helsevitenskapelige fakultet
11.10.2013 Ph.d. Dhivya Thiyagarajan Det helsevitenskapelige fakultet
17.10.2013 Ph.d. Siri Forsdahl Det helsevitenskapelige fakultet
18.10.2013 Ph.d. Anita Salamonsen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
25.10.2013 Ph.d. Linda Hanssen Det helsevitenskapelige fakultet
28.10.2013 Ph.d. Philipp Robert Semenchuk Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
30.10.2013 Ph.d. Hai Phong Nguyen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
30.10.2013 Ph.d. Rune Pedersen Det helsevitenskapelige fakultet
31.10.2013 Ph.d. Anna Marie Dustira Fakultet for naturvitenskap og teknologi
01.11.2013 Ph.d. Anne Helen Hansen Det helsevitenskapelige fakultet
01.11.2013 Ph.d. Þóra Pétursdóttir Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
04.11.2013 Ph.d. Signe Hjelen Stige Det helsevitenskapelige fakultet
06.11.2013 Ph.d. Hans Christian Bones Vangberg Det helsevitenskapelige fakultet
07.11.2013 Ph.d. Bent-Martin Eliassen Det helsevitenskapelige fakultet
08.11.2013 Ph.d. Svanhild Haugnes Waterloo Det helsevitenskapelige fakultet
15.11.2013 Ph.d. Mona Stedenfeldt Det helsevitenskapelige fakultet
21.11.2013 Ph.d. Pernilla Marianne Carlsson Det helsevitenskapelige fakultet
28.11.2013 Ph.d. Noortje Dijkstra Fakultet for naturvitenskap og teknologi
29.11.2013 Ph.d. Tore Solberg Det helsevitenskapelige fakultet
29.11.2013 Ph.d. Signe Annie Sønvisen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
06.12.2013 Ph.d. Kirsten Midttun Gravningen Det helsevitenskapelige fakultet
06.12.2013 Ph.d. Magnus Ringholm Fakultet for naturvitenskap og teknologi
10.12.2013 Ph.d. Åge Jacob Vebostad Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
11.12.2013 Ph.d. Trygve Sigvart Deraas Det helsevitenskapelige fakultet
11.12.2013 Ph.d. Violeta Martinez-Paricio Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
13.12.2013 Ph.d. Torkel Rasmussen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
13.12.2013 Ph.d. Kevin Otto Thon Fakultet for naturvitenskap og teknologi
17.12.2013 Ph.d. Per Øystein Haavold Fakultet for naturvitenskap og teknologi
17.12.2013 Ph.d. Helge Christian Pedersen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
18.12.2013 Ph.d. Jörn Schulz Fakultet for naturvitenskap og teknologi
2014 (101) (til toppen av siden)
17.01.2014 Ph.d. Bodil Hansen Blix Det helsevitenskapelige fakultet
17.01.2014 Ph.d. Ida Johanne Hansen-Krone Det helsevitenskapelige fakultet
23.01.2014 Ph.d. Mona Hennie Markussen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
24.01.2014 Ph.d. Qin Zhou Fakultet for naturvitenskap og teknologi
31.01.2014 Ph.d. Helge Stenvold Det helsevitenskapelige fakultet
06.02.2014 Ph.d. Therese von Hanno Det helsevitenskapelige fakultet
13.02.2014 Ph.d. Tizita Mulugeta Yimam Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
14.02.2014 Dr.philos. Harald Dag Jølle Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
14.02.2014 Ph.d. Leonor Marietta Taiano Campoverde Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
17.02.2014 Ph.d. Anne Linn Hykkerud Steindal Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
20.02.2014 Dr.philos. Kalavati Channa Det helsevitenskapelige fakultet
21.02.2014 Ph.d. Marcela Douglas Aranibar Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
21.02.2014 Ph.d. Hallvard Lilleng Det helsevitenskapelige fakultet
21.02.2014 Ph.d. Jennifer Ann Lillebo Nunn Det helsevitenskapelige fakultet
26.02.2014 Ph.d. Anje Christina Höper Det helsevitenskapelige fakultet
28.02.2014 Ph.d. Britt-Vigdis Ekeli Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
28.02.2014 Ph.d. Naoe Tatara Fakultet for naturvitenskap og teknologi
11.03.2014 Ph.d. Marit Herder Det helsevitenskapelige fakultet
13.03.2014 Ph.d. Åge Andre Kvalnes Fakultet for naturvitenskap og teknologi
14.03.2014 Ph.d. Marte Eilertsen Det helsevitenskapelige fakultet
20.03.2014 Ph.d. Stig Rune Jensen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
20.03.2014 Ph.d. Muhammad Yusuf Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
21.03.2014 Ph.d. Terje Ellingsen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
25.03.2014 Ph.d. André Fernando Serra Dias Fakultet for naturvitenskap og teknologi
28.03.2014 Ph.d. Camilla Lauritzen Det helsevitenskapelige fakultet
28.03.2014 Ph.d. Trine Stub Det helsevitenskapelige fakultet
01.04.2014 Ph.d. Line Mathisen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
08.04.2014 Ph.d. Reidunn Silje Lauksund Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
09.04.2014 Ph.d. Siri Ulfsdatter Søreng Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
11.04.2014 Ph.d. Zack George Zachariassen Det helsevitenskapelige fakultet
14.04.2014 Ph.d. Melania Borit Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
25.04.2014 Ph.d. Sunil Vadakkepuliyambatta Fakultet for naturvitenskap og teknologi
02.05.2014 Ph.d. Alexander Tøsdal Tveit Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
05.05.2014 Ph.d. Konstantinos Antypas Det helsevitenskapelige fakultet
08.05.2014 Ph.d. Rosmin Mathew Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
13.05.2014 Ph.d. Sigrun Høgetveit Berg Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
14.05.2014 Ph.d. Taridzo Fred Chomutare Fakultet for naturvitenskap og teknologi
23.05.2014 Ph.d. Ann-Magnhild Solås Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
23.05.2014 Ph.d. Lene Østvand Fakultet for naturvitenskap og teknologi
27.05.2014 Ph.d. Teppo Rämä Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
27.05.2014 Ph.d. Morten Skandfer Det helsevitenskapelige fakultet
28.05.2014 Ph.d. Kjersti Danielsen Det helsevitenskapelige fakultet
28.05.2014 Ph.d. Jacobus Johannes Eksteen Det helsevitenskapelige fakultet
28.05.2014 Ph.d. Man Kumari Gurung Fakultet for naturvitenskap og teknologi
04.06.2014 Ph.d. Andrey Voronkov Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
05.06.2014 Ph.d. Ranjan Parajuli Det helsevitenskapelige fakultet
06.06.2014 Ph.d. Harald Benestad Anderssen Det juridiske fakultet
06.06.2014 Ph.d. Magnus Aune Wiedmann Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
17.06.2014 Ph.d. Petter Fosse Gjessing Det helsevitenskapelige fakultet
17.06.2014 Ph.d. Marianne Vibeke Trondsen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
19.06.2014 Ph.d. Aleksandr Kashulin Fakultet for naturvitenskap og teknologi
19.06.2014 Ph.d. Tom Arne Rydningen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
20.06.2014 Ph.d. Oddveig Gjertrud Rikardsen Det helsevitenskapelige fakultet
23.06.2014 Ph.d. Johanna Emilia Heidi Hovinen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
24.06.2014 Ph.d. Ida-Johanne Jensen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
25.06.2014 Ph.d. Therese Haugdahl Nøst Det helsevitenskapelige fakultet
27.06.2014 Ph.d. Mehrdad Sobhkhez Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
04.07.2014 Ph.d. Johan Christoph Faust Fakultet for naturvitenskap og teknologi
22.08.2014 Ph.d. Jan Hana Det helsevitenskapelige fakultet
26.08.2014 Ph.d. Anastasia Makarova Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
27.08.2014 Ph.d. Hanne Risan Johnsen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
01.09.2014 Ph.d. Eivind Hestvik Brækkan Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
02.09.2014 Ph.d. Signe Veierud Busch Det juridiske fakultet
12.09.2014 Ph.d. Ole Kristian Grønli Det helsevitenskapelige fakultet
18.09.2014 Ph.d. Nils Thomas Songstad Det helsevitenskapelige fakultet
19.09.2014 Ph.d. Bård Fjukstad Fakultet for naturvitenskap og teknologi
19.09.2014 Ph.d. Biswa Nath Sharma Det helsevitenskapelige fakultet
19.09.2014 Ph.d. Rune André Helland Østern Det helsevitenskapelige fakultet
25.09.2014 Ph.d. Niklas Bernhard Stabell Det helsevitenskapelige fakultet
26.09.2014 Ph.d. Fatemeh Askarian Det helsevitenskapelige fakultet
26.09.2014 Ph.d. Astrid Gramstad Det helsevitenskapelige fakultet
26.09.2014 Ph.d. Diane Elisabeth Groot Fakultet for naturvitenskap og teknologi
26.09.2014 Ph.d. Inger Lindin Det helsevitenskapelige fakultet
01.10.2014 Ph.d. Kristin Windsland Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
03.10.2014 Ph.d. Ola Løvsletten Fakultet for naturvitenskap og teknologi
10.10.2014 Ph.d. Martin Hennig Det juridiske fakultet
10.10.2014 Ph.d. Stine Skrunes Fakultet for naturvitenskap og teknologi
14.10.2014 Ph.d. Sarah Miche Patricia Berben Fakultet for naturvitenskap og teknologi
17.10.2014 Ph.d. Steingrim Svenning Det helsevitenskapelige fakultet
23.10.2014 Ph.d. Kari Skirbekk Fakultet for naturvitenskap og teknologi
24.10.2014 Ph.d. Eivind Bjerkaas Det helsevitenskapelige fakultet
24.10.2014 Ph.d. Luis Fernández Luque Fakultet for naturvitenskap og teknologi
30.10.2014 Ph.d. Tine Larsen Angvik Fakultet for naturvitenskap og teknologi
31.10.2014 Ph.d. Arve Lynghammar Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
06.11.2014 Ph.d. Viet Le Det helsevitenskapelige fakultet
07.11.2014 Ph.d. Bjørg Evjenth Det helsevitenskapelige fakultet
13.11.2014 Ph.d. Kjetil Indrevær Fakultet for naturvitenskap og teknologi
19.11.2014 Ph.d. Daniel Ludwig Vogedes Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
21.11.2014 Ph.d. Agaredech Jemaneh Gemeda Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
28.11.2014 Ph.d. Kristine Blix Det helsevitenskapelige fakultet
05.12.2014 Ph.d. Jussi Erik Pedersen Det juridiske fakultet
09.12.2014 Ph.d. Kine Østnes Hanssen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
10.12.2014 Ph.d. Ragnhild Sofie Sandvoll Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
10.12.2014 Ph.d. Hans Henrik Strøm Det helsevitenskapelige fakultet
10.12.2014 Ph.d. Inna Konstantinovna Tolskaya Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
11.12.2014 Ph.d. Ane Sofie Kokkvoll Det helsevitenskapelige fakultet
12.12.2014 Ph.d. Berit Kristoffersen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
12.12.2014 Ph.d. Eli Larsen Det helsevitenskapelige fakultet
16.12.2014 Ph.d. Ralph Arthur Kube Fakultet for naturvitenskap og teknologi
17.12.2014 Ph.d. Maria-Victoria Solstrand Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
22.12.2014 Ph.d. Erin Mathiesen Hald Det helsevitenskapelige fakultet
2015 (103) (til toppen av siden)
09.01.2015 Ph.d. Ole Petter Laksforsmo Vindstad Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
15.01.2015 Ph.d. Christel Elvestad Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
16.01.2015 Ph.d. Egil Støre Blix Det helsevitenskapelige fakultet
16.01.2015 Ph.d. Anna Endresen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
16.01.2015 Ph.d. Mari-Ann Norum Moen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
22.01.2015 Ph.d. Eva Josefsen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
22.01.2015 Ph.d. Gøril Voldnes Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
23.01.2015 Ph.d. Ingrid Marie Saga Drageset Det helsevitenskapelige fakultet
23.01.2015 Ph.d. Faozi Saïd Fakultet for naturvitenskap og teknologi
27.01.2015 Ph.d. Børge Idar Mathiassen Det helsevitenskapelige fakultet
29.01.2015 doctor philos May-Britt Ellingsen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
30.01.2015 Ph.d. Synnøve Norvoll Magnussen Det helsevitenskapelige fakultet
06.02.2015 Ph.d. Kjersti Julin Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
13.02.2015 Ph.d. Maja Wilhelmsen Det helsevitenskapelige fakultet
04.03.2015 Ph.d. Wahida Salma Det helsevitenskapelige fakultet
05.03.2015 Ph.d. Svein Arild Myhra Vis Det helsevitenskapelige fakultet
10.03.2015 Ph.d. Arlanda Ines Moreno Rangel Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
13.03.2015 Ph.d. Kristine Bondo Pedersen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
13.03.2015 Ph.d. Mikko Juhani Vihtakari Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
17.03.2015 Ph.d. Pål Haugen Det helsevitenskapelige fakultet
19.03.2015 Ph.d. Monica Andreassen Det helsevitenskapelige fakultet
19.03.2015 Ph.d. Monica Linea Vold Det helsevitenskapelige fakultet
20.03.2015 Ph.d. Erik Sveberg Dietrichs Det helsevitenskapelige fakultet
20.03.2015 Ph.d. André Engesland Det helsevitenskapelige fakultet
26.03.2015 Ph.d. Linda Strand Det helsevitenskapelige fakultet
27.03.2015 Ph.d. Simon Pind Jessen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
09.04.2015 Ph.d. Unni Ringberg Det helsevitenskapelige fakultet
16.04.2015 Ph.d. Ståle Tofteland Det helsevitenskapelige fakultet
17.04.2015 Ph.d. Karianne Fredenfeldt Lind Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
17.04.2015 Ph.d. Elenaz Naderkhani Det helsevitenskapelige fakultet
20.04.2015 Ph.d. Xi Chu Det helsevitenskapelige fakultet
23.04.2015 Ph.d. Åsta Rimstad Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
28.04.2015 Ph.d. Lill Tove Fredriksen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
13.05.2015 Ph.d. Jim Lund Det helsevitenskapelige fakultet
13.05.2015 Ph.d. Linda Maria Stein Det helsevitenskapelige fakultet
21.05.2015 Ph.d. Hege Gade Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
22.05.2015 Ph.d. Jorunn Irene Rui Det juridiske fakultet
29.05.2015 Ph.d. Marianne Nikolaisen Solbakk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
29.05.2015 Ph.d. Ane Live Gunnes Utnes Det helsevitenskapelige fakultet
03.06.2015 Ph.d. Anders Hauge Wien Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
04.06.2015 Ph.d. Torgeir Nordvik Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
08.06.2015 Ph.d. Asbjørn Johansen Fagerlund Det helsevitenskapelige fakultet
08.06.2015 Ph.d. Torunn Kristin Nestvold Det helsevitenskapelige fakultet
09.06.2015 Ph.d. Marek Cuhra Det helsevitenskapelige fakultet
12.06.2015 Ph.d. Jennifer Stien Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
16.06.2015 Ph.d. Mali Anja Bjerkhaug Hartviksen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
16.06.2015 Ph.d. Kjersti Lian Fakultet for naturvitenskap og teknologi
17.06.2015 Ph.d. Alexandre Pierre Descomps Fakultet for naturvitenskap og teknologi
17.06.2015 Ph.d. Anne Margrete Gussgard Det helsevitenskapelige fakultet
17.06.2015 Ph.d. Sverre Braathen Thyholdt Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
22.06.2015 Ph.d. Alexander Peter Pfaff Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
26.06.2015 Ph.d. Geir Villy Isaksen Fakultet for naturvitenskap og teknologi
27.06.2015 Ph.d. Siril Alm Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
03.07.2015 Ph.d. Mohamed Mahmoud Ezat Ahmed Mohamed Fakultet for naturvitenskap og teknologi
19.08.2015 Ph.d. Sampada Satchidanand Bhagwat Det helsevitenskapelige fakultet
21.08.2015 Ph.d. Henriette Kyrrestad Strøm Det helsevitenskapelige fakultet
27.08.2015 Ph.d. Teena Chauhan Fakultet for naturvitenskap og teknologi
28.08.2015 Ph.d. Eva Sigrid Braaten Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
02.09.2015 Ph.d. Hector Antonio Andrade Rodriguez Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
04.09.2015 Ph.d. Kristoffer Svendsen Det juridiske fakultetet
08.09.2015 Ph.d. Jan Nyquist Roksvold Fakultet for naturvitenskap og teknologi
10.09.2015 Ph.d. Gyrd Thrane Det helsevitenskapelige fakultet
15.09.2015 Ph.d. Ragnhild Sørensen Høifødt Det helsevitenskapelige fakultet
16.09.2015 Ph.d. Stine Andreasen Det helsevitenskapelige fakultet
18.09.2015 Ph.d. Aslak Johansen Det helsevitenskapelige fakultet
18.09.2015 Ph.d. Alexey Portnov Fakultet for naturvitenskap og teknologi
24.09.2015 Ph.d. Virginie Ramasco Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
25.09.2015 Ph.d. Elisabeth Klungerbo Olsen Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
01.10.2015 Ph.d. June Utnes Høgli Det helsevitenskapelige fakultet
02.10.2015 Ph.d. Toril Andersen Det helsevitenskapelige fakultet
02.10.2015 Ph.d. Miriam Grgic Fakultet for naturvitenskap og teknologi
02.10.2015 Ph.d. Hilde Jensvoll Det helsevitenskapelige fakultet
02.10.2015 Ph.d. Roger Stelander Magnussen Det juridiske fakultetet
13.10.2015 Ph.d. Andrius Budrionis Fakultet for naturvitenskap og teknologi
16.10.2015 Ph.d. Liv-Marie Eike Det helsevitenskapelige fakultet
16.10.2015 Ph.d. Jon Helgheim Holte Det helsevitenskapelige fakultet
22.10.2015 Ph.d. Lina Stangvaltaite Det helsevitenskapelige fakultet
27.10.2015 Ph.d. Trond Iversen Det helsevitenskapelige fakultet
27.10.2015 Ph.d. Anders Benjamin Kildal Det helsevitenskapelige fakultet
30.10.2015 Ph.d. Carola Babette Kleemann Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
30.10.2015 Ph.d. Irene Dorothea Pathirana Fakultet for naturvitenskap og teknologi
03.11.2015 Ph.d. Jesper Andreas Kuhn Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
04.11.2015 Ph.d. Torunn Pettersen Det helsevitenskapelige fakultet
13.11.2015 Ph.d. A. F. M. Jalal Ahamed Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
13.11.2015 Ph.d. Rania Ali Muhsen Al-Madhi Det helsevitenskapelige fakultet
13.11.2015 Ph.d. Kari Birkeland Det juridiske fakultetet
13.11.2015 Ph.d. Ingrid Wiedmann Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
16.11.2015 Ph.d. Firehun Tsige Dullo Fakultet for naturvitenskap og teknologi
16.11.2015 Ph.d. Mikkel Nils Mikkelsen Sara Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
19.11.2015 Ph.d. Gry Debora Wisthus Eveborn Det helsevitenskapelige fakultet
25.11.2015 Ph.d. Tim Benjamin Dunker Fakultet for naturvitenskap og teknologi
27.11.2015 Ph.d. Andrea Markús Nilsen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
01.12.2015 Ph.d. Eythor Gudlaugsson Fakultet for naturvitenskap og teknologi
03.12.2015 Ph.d. Ding Tao Fakultet for naturvitenskap og teknologi
04.12.2015 Ph.d. Garth Daryl Tylden Det helsevitenskapelige fakultet
08.12.2015 Ph.d. Marie Marjorie Bison Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
08.12.2015 Ph.d. Marianne Brekke Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
09.12.2015 Ph.d. Nadine Durema Pullar Det helsevitenskapelige fakultet
10.12.2015 Ph.d. Vivian Berg Det helsevitenskapelige fakultet
10.12.2015 Ph.d. Anna Wolleb Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
11.12.2015 Ph.d. Mariana Eksteen Det helsevitenskapelige fakultet
16.12.2015 Ph.d. Anne Winther Det helsevitenskapelige fakultet
21.12.2015 Ph.d. Martin Alfons Mörsdorf Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

 
Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 25.09.2020 13:43

Brosjyrer - doktorgrader

 

Gå til år:

  1973 1974 1975
  1976 1977 1978
  1979 1980 1981
  1982 1983 1984
  1985 1986 1987
  1988 1989 1990
  1991 1992 1993
  1994 1995 1996
  1997 1998 1999
  2000 2001 2002
  2003 2004 2005
  2006 2007 2008
  2009 2010 2011
  2012 2013 2014
  2015    
Relaterte sider:

[Loading...]